Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Aanmelden op de basisschool

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meer scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure. Hieronder leest u hoe u uw kind kunt aanmelden.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015?
De oude procedure blijft voor uw kind van toepassing. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de basisschool van uw keuze om te vragen of zij een plaats heeft in de leeftijdsgroep van uw kind. Kijk voor meer informatie op: www.eenaanmeldleeftijd.nl. Ook kunt u contact opnemen met de basisschool.

De nieuwe aanmeldprocedure voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

De nieuwe aanmeldprocedure in beeld: informatiekaart

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past
Basisscholen verschillen van elkaar. Er zijn openbare scholen, bijzondere scholen en scholen met een specifiek onderwijsconcept. Om nieuwe ouders kennis te laten maken, organiseren basisscholen regelmatig inloopmomenten of rondleidingen. Kijkt u voor informatie over de school en kennismaken met een school op de website van de basisschool. Dit kan u helpen bij het kiezen van een school die bij uw kind past. Op deze website vindt u informatie over álle scholen van Den Haag. Ook krijgt u advies over waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig. Het aanmeldformulier vindt u ook hier

Informeer of de school van uw keuze een leerlingplafond, dus maximum aantal plaatsen heeft 
Sommige scholen verwachten meer aanmeldingen dan er plaats is. Op de schoolpagina van deze website kunt u zien of een school werkt zonder of met leerlingplafond (maximum aantal plaatsen). U kunt dit ook bij de school zelf navragen. Aanmelden op scholen met een leerlingplafond, verloopt anders dan op scholen zonder leerlingplafond. 

Heeft de school van uw keuze geen leerlingplafond (voldoende plaats)?  
Lever het ingevulde aanmeldformulier in op de school van uw keuze nadat uw kind drie jaar is geworden.

Heeft de school van uw keuze wel een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen)?  

 • Meld uw kind aan in een aanmeldperiode
  ​Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016: u kunt uw kind aanmelden in één van de 4 aanmeldperioden nadat uw kind drie jaar is geworden:
   
  • 10 tot en met 21 december 2018
  • 18 tot en met 29 maart 2019
  • 17 tot en met 28 juni 2019
  • 16 tot en met 30 september 2019

   Let op: kinderen geboren na 28 juni tot en met 30 september 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.
 • Kies meer dan één school 
  U bent niet zeker van een plaats op de school van uw keuze. Het is daarom belangrijk dat u meer dan één school kiest en invult op het aanmeldformulier.
   
 • De school gebruikt voorrangsregels
  De school bepaalt welke voorrangsregels zij gebruikt en in welke volgorde. De school plaatst eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna de andere kinderen. Op de schoolpagina op deze website vindt u welke voorrangsregels de school hanteert.
   
 • Er wordt geloot als de school meer aanmeldingen heeft dan er plaatsen zijn
  Als de school van uw eerste voorkeur uw kind niet kan plaatsen dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft, daarna de school van uw derde voorkeur, enzovoorts

Reactie van school
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. Soms kan de school de benodigde ondersteuning niet geven. De school helpt u met het vinden van een school die dit wel kan.

Stap 3: Inschrijven
Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft.
Kijk voor veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure op de:  veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de regels van de aanmeldprocedure? Die vindt u hier: ‘Regels aanmeldbeleid voor ouders