Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Aanmelden op de basisschool

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meer scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure. Hieronder leest u hoe u uw kind kunt aanmelden.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015?
De oude procedure blijft voor uw kind van toepassing. Kijk voor meer informatie op: www.eenaanmeldleeftijd.nl. Ook kunt u contact opnemen met de basisschool.

De nieuwe aanmeldprocedure voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

De nieuwe aanmeldprocedure in beeld: informatiekaart

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past
Basisscholen verschillen van elkaar. Er zijn openbare scholen, bijzondere scholen en scholen met een specifiek onderwijsconcept. Om nieuwe ouders kennis te laten maken, organiseren basisscholen regelmatig inloopmomenten of rondleidingen. Kijkt u voor informatie over de school en kennismaken met een school op de website van de basisschool. Dit kan u helpen bij het kiezen van een school die bij uw kind past. Op deze website vindt u informatie over álle scholen van Den Haag. Ook krijgt u advies over waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.

Is er een maximum aantal plekken op school? Kies dan meer dan één school
De meeste scholen in Den Haag hebben voldoende plaats voor alle kinderen die zich aanmelden. Een aantal scholen in Den Haag werkt met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat zij meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. Heeft de school van uw eerste voorkeur een maximum aantal plaatsen, dan is het belangrijk dat u meer dan één school invult op het aanmeldformulier. Op deze scholen kunt u zich alleen aanmelden in één aanmeldperiode.

Op deze website kunt u vanaf 1 augustus 2018 zien of een school een maximum aantal plaatsen heeft, welke voorrangsregels zij heeft en wat de data van de aanmeldperioden zijn.

Reactie van school
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. Soms kan de school de benodigde ondersteuning niet geven. De school helpt u met het vinden van een school die dit wel kan.

Stap 3: Inschrijven
Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft.

Kijk voor veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure op de: veelgestelde vragen