Spring naar inhoud

U heeft een brief ontvangen dat u uw kind kunt aanmelden bij een basisschool. Het is belangrijk om dit op tijd te doen. Wacht niet te lang, anders heeft de school misschien geen plek meer.

Aanmelden
De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind een nieuwe procedure. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015?
De nieuwe aanmeldprocedure geldt ook voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015?
De oude procedure blijft voor uw kind van toepassing, kijk voor meer informatie op: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Op deze website vindt u alle scholen van Den Haag. Ook krijgt u advies over waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

 Wel of niet toegelaten
Is uw kind toegelaten? Dan laat de school u weten wanneer uw kind kan komen. Is uw kind niet toegelaten? Dan kunt u het aanmelden bij een andere school. Als die school een wachtlijst heeft, dan hoort u dit direct. Wat er dan gebeurt wisselt per school. Scholen bepalen zelf hoe ze omgaan met wachtlijsten.

Bijzondere scholen mogen kinderen weigeren
Een school voor openbaar onderwijs zal uw kind altijd toelaten als er voldoende plaatsen zijn. Een school voor bijzonder onderwijs kan uw kind weigeren. Ook bij voldoende plaats. Dit kan gebeuren als u het niet eens bent met het geloof of de levensovertuiging van de school. U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing. U moet dan binnen zes weken een brief naar de school sturen. U legt daarin uit waarom u het er niet mee eens bent. De school moet binnen vier weken opnieuw een beslissing nemen.

Invullen van de ouderverklaring
Schrijft u uw kind in op de basisschool of op de voorschool? Dan wordt u gevraagd een formulier in te vullen. Dit is de ouderverklaring. U vult in welke opleiding u heeft gevolgd. De (voor)school gebruikt deze informatie om geld van de overheid te krijgen. U hoeft de informatie niet te geven. Wel kan het zijn dat de (voor)school minder geld krijgt als deze informatie ontbreekt.