Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

Voor wie geldt de nieuwe aanmeldprocedure?

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor alle kinderen die op of na 1 oktober 2015 geboren zijn. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 geldt de oude aanmeldprocedure (www.eenaanmeldleeftijd.nl).

De afspraken gelden voor alle kinderen die in Den Haag naar de basisschool willen gaan. Ouder(s)/verzorger(s) van Haagse kinderen krijgen een brief van de gemeente over aanmelden bij een basisschool als hun kind ongeveer 2 jaar oud is. Als een kind 2 jaar en 10 maanden is, ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een brief en een aanmeldformulier. Kinderen uit andere gemeenten en het buitenland kunnen zich ook aanmelden.

De afspraken gelden niet voor:
– internationaal onderwijs
– kinderen die voor 1 oktober 2015 geboren zijn
– basisscholen Wolters en Waalsdorp

De afspraken gelden ook niet voor kinderen die ouder zijn dan 4 jaar. Deze ouder(s)/verzorger(s) kunnen het beste rechtstreeks contact opnemen met de basisschool.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar. Eerder kan niet en is ook niet nodig. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze.

Wat zijn de data voor de aanmeldperioden?

Alleen scholen met een maximum aantal plaatsen werken met aanmeldperioden. Er zijn vier aanmeldperioden per jaar. De eerste aanmeldperiode voor kinderen die op of na 1 oktober 2015 geboren zijn, vindt plaats in januari 2019. De data van de aanmeldperioden staan vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl.

Wat zijn voorrangsregels?

Alleen scholen met een maximum aantal plaatsen kunnen werken met voorrangsregels. Scholen mogen zelf bepalen welke van deze 4 voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde. In Den Haag mogen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:

  • een broertje of zusje zit al op de school

  • het kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school

  • de ouder woont in de buurt van een school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft

  • de ouder werkt zelf op de school

De school bepaalt of een kind voldoet aan de voorrangsregels. Als een kind voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt het voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als het kind niet kan worden geplaatst op de school van 1e voorkeur, dan wordt gekeken of de school van 2e voorkeur plaats heeft, daarna naar de school van 3e voorkeur, enzovoorts. De voorrangsregels vindt u vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl en de website van de school.

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig (passend onderwijs)?

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. Soms kan de school de benodigde ondersteuning niet geven. De school helpt u met het vinden van een school die dit wel kan.

Hoeveel plaatsen heeft een school?

Op de scholenwijzer.denhaag.nl is vanaf 1 augustus 2018 te zien hoeveel plaatsen een school heeft.

Wanneer gaat mijn kind naar school?

Vanaf de vierde verjaardag kan uw kind naar de basisschool.

Waarom is een nieuwe aanmeldprocedure afgesproken?

De nieuwe aanmeldprocedure is opgesteld om te kunnen voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. De procedure is tot stand gekomen op basis van een evaluatie met ouders, scholen, besturen en de gemeente.

Wat houdt de nieuwe aanmeldprocedure in?

Het aanmelden van kinderen op de basisschool is veranderd: kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 3 jaar (en niet meer vanaf 1 jaar zoals dat in de oude regeling het geval was) en ouders kunnen hun kind op meer scholen aanmelden via het aanmeldformulier.

Wie heeft de aanmeldprocedure afgesproken?

De afspraken zijn gemaakt door de wethouder van Onderwijs van de gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018.

Overgang van de oude naar nieuwe regeling?

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets. Dus is een kind geboren op 30 september 2015, dan geldt de oude aanmeldprocedure (www.eenaanmeldleeftijd.nl).

Wanneer gaat de nieuwe aanmeldprocedure in?

De regeling gaat in op 1 oktober 2018 en geldt voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015 en die naar groep 1 gaan van een Haagse basisschool.

Voor welke kinderen is de regeling van toepassing?

Kinderen geboren op of na 1 oktober 2015 en die naar groep 1 gaan van een Haagse basisschool.

Voor welke scholen geldt de regeling?

Voor alle basisscholen in Den Haag, met uitzondering van de basisscholen Wolters en Montessorischool Waalsdorp. De regeling geldt niet voor internationale scholen.

Wat moet ik doen als mijn kind voor 1 oktober 2015 is geboren?

Dan geldt de oude aanmeldprocedure eenaanmeldleeftijd (www.eenaanmeldleeftijd.nl)

Waar kan ik zien hoeveel plaatsen een school heeft in groep 1?

Vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl en op de website van de school zelf.

Waar vind ik het toelatingsbeleid van een school?

Of een school werkt met een maximum aantal plaatsen en voorrangsregels staat vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl en op de eigen website en in de schoolgids van de school.

Wat betekent 'aanmelden'?

Aanmelden betekent dat u aan een school kenbaar maakt, door het invullen van het aanmeldformulier, dat u uw kind graag naar de school willen laten gaan als het vier jaar is. Aanmelden betekent niet dat het kind automatisch wordt toegelaten.

Wat wordt bedoeld met 'aanmeldperiode'?

Dit geldt alleen voor scholen met een maximum aantal plaatsen. Per schooljaar zijn er 4 aanmeldperioden waarbinnen ouders hun kind kunnen aanmelden. De data worden gepubliceerd op scholenwijzer.denhaag.nl vanaf 1 augustus 2018.

Hoe weet ik wanneer mijn kind moet aanmelden?

U krijgt op uw huisadres informatiebrieven van de gemeente:

  • Alle ouder(s)/verzorger(s) van 2 jarigen ontvangen een informatiebrief van de gemeente. In deze brief staat informatie over het aanmelden op de basisschool. De infographic wordt meegestuurd.

  • Op de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden ontvangen ouder(s)/verzorger(s) van de gemeente het aanmeldformulier voor de basisschool.

Moet ik mijn kind zo snel mogelijk na de derde verjaardag aanmelden? Is er dan meer kans op toelating?

Nee. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer een kind wordt aangemeld. Op de meeste scholen kan dat na de leeftijd van 3 jaar, voor scholen met een maximum aantal plaatsen kan dat in één van de 4 aanmeldperioden. Alle aanmeldingen binnen een aanmeldperiode worden gelijk behandeld.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangen ouders van de school een besluit over inschrijving. Bij specifieke ondersteuning mag de school 4 weken extra tijd nemen.

Kan ik mijn kind op meer dan één school aanmelden?

Dat kan. Voor scholen zonder leerlingplafond is dat niet nodig: deze scholen hebben voldoende plaats. Is de school van eerste voorkeur een school met een maximum aantal plaatsen, dan is het verstandig om meer scholen in te vullen op het aanmeldformulier. Heeft de school van eerste voorkeur geen plaats, dan kijkt de aanmeldprocedure naar de 2de, en derde voorkeur volgens een objectief lotingsalgoritme.

Ik woon niet in Den Haag. Kan ik mijn kind aanmelden bij een Haagse basisschool?

Dat kan. De aanmeldprocedure geldt voor alle Haagse basisscholen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden dat al 4 jaar is?

De aanmeldprocedure geldt alleen voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind al 4 jaar, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school van uw keuze om te vragen of er plaats is.