Spring naar inhoud

Roemer Visscher College

 • mavo,
 • vmbo tl,
 • vmbo tl + lwoo,
 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo

Schoolprofiel

Op het Roemer Visscher College krijg je een brede opleiding. We leren je alles over Ondernemen, Sport, Techniek, ICT en Horeca. Na twee jaar kies je voor de richting die het best bij jou past. Met een vmbo-diploma kun je vervolgens naar het mbo.

Leren door te doen is bij ons belangrijk. Dat merk je in de lessen maar ook in onze leerwerkbedrijven, waar je kunt oefenen wat je hebt geleerd. Ook stages zijn belangrijk: in elk leerjaar loop je stage. Je hebt bij ons ook iets te kiezen. Vanaf de 2e klas kies je in welke richting je meer lessen wilt volgen. En in de 3e klas bestaat de helft van het lesrooster uit de praktijkvakken horeca, ondernemen of techniek.

Het Roemer Visscher College is een brede school. Wat dacht je van extra muzieklessen of sportlessen in samenwerking met ADO Den Haag? Ook huiswerkbegeleiding en extra hulp voor Nederlands en/of rekenen zijn mogelijk.

In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart we met een mavoklas. Leerlingen die graag leren door te doen en ook uitgedaagd willen worden, zijn bij ons aan het juiste adres.

Nader toegelicht

In de onderbouw krijgen leerlingen tijdens speciale start- en finish-lessen de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan taal, rekenen of studievaardigheid. Ook sociale vaardigheden, zoals omgangsvormen en groepsvorming, maken deel uit van deze lessen. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op het Roemer Visscher College vinden we het belangrijk dat leerlingen actief meedenken. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf activiteiten te bedenken en deze ook uit te voeren, zoals de organisatie van een schoolfeest - uiteraard onder begeleiding van docenten. De mentor bespreekt tijdens de mentorlessen de samenwerking en sfeer binnen de klas. Hij voert ook individuele gesprekken met leerlingen over studieresultaten, school en thuis. Elke klas heeft zijn eigen klassenvertegenwoordiger. Samen vormen deze vertegenwoordigers de LEERLINGENRAAD. Zo betrekken wij de hele school in alles wat wij doen.

Veiligheid

Bij ons op school respecteren we elkaar. Wij vinden dat iedereen gelijkwaardig is. De leerlingen voelen zich bij ons veilig en thuis. Iedereen kent elkaar en er zijn korte lijnen tussen de leerlingen, medewerkers en ouders.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een paar keer per jaar gaat de mentor samen met de leerlingen en de ouders in gesprek. We noemen dit ontwikkelgesprekken. Wij bespreken dan de ontwikkelingen op school, overhandigen het rapport maar zijn ook heel erg benieuwd naar hoe het er thuis aan toe gaat. De mentor, ouders en de leerling maken tijdens dit gesprek afspraken met elkaar over communicatie, (extra) ondersteuning en eventuele andere persoonlijke afspraken. Bij ons is onderwijs altijd op maat. 

Ouders kunnen via internet (Magister) de vorderingen en aanwezigheid van hun zoon/dochter volgen. Daarnaast proberen wij ouders actief te betrekken bij ons onderwijs en houden wij ouders ook per sms op de hoogte.

Nog meer op onze school

Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen. Veel leerlingen maken hier dan ook dankbaar gebruik van. Maar ook ouders zijn van harte welkom in de Buurtschool.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’. Op het Roemer Visscher College zijn alle leerlingen lid van de Buurt Sport Vereniging. Samen met ADO Den Haag organiseren wij diverse sportlessen waaruit de leerlingen zelf mogen kiezen. Alle leerlingen doen hier aan mee. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit voetbal, tennis, hockey, basketbal en dans. Allemaal lessen die gegeven worden door echte professionals!
Brede buurtschool VO  
De Buurtschool is een initiatief van het Roemer Visscher College en wordt ondersteund door de Gemeente Den Haag. Samen met onze partners uit de wijk organiseren wij diverse cursussen, workshops, masterclasses en informatiebijeenkomsten voor alle leeftijden. De leerlingen van het Roemer Visscher College kunnen via onze Buurtschool extra begeleiding krijgen op het gebied van taal en rekenen. Veel leerlingen maken hier dan ook dankbaar gebruik van. Maar ook ouders zijn van harte welkom in de Buurtschool.

Vmbo-programma's

 • Produceren, installeren en energie
 • Horeca, bakkerij en recreatie
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Roemer Visscher College biedt onderwijs op mavo-, kbl- en bbl-niveau. In alle klassen is lwoo-instroom mogelijk. Het advies van de basisschool bepaalt op welk niveau een leerling in de eerste klas start.

Brugperiode

Het Roemer Visscher College heeft een tweejarige onderbouw. In de brugklas krijgen leerlingen dagelijks les van hun mentor. 

Brugklassen

 • vmbo b + lwoo 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k + lwoo 12 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k + lwoo 13 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl + lwoo 17 plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl + lwoo 17 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b 15 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k 16 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k 7 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl 19 plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl 21 plaatsen beschikbaar

Voorlichting en open dagen

Vrij 26 januari 2018, van 18:00 tot 21:00 uur
Open dag met speciale activiteiten.
Zat 27 januari 2018, van 10:00 tot 13:00 uur
Maak op deze ochtend kennis met de docenten.
Vrij 16 februari 2018, van 18:00 tot 21:00 uur
Open dag met speciale activiteiten.
Don 29 maart 2018, van 18:00 tot 21:00 uur
Extra informatieavond.

Kosten eerste leerjaar

 • € 30,00 Waarborgsom voor theorieboeken. De boeken zelf zijn gratis. Leerlingen zorgen zelf voor schoolartikelen.
 • € 85,00 Ouderbijdrage. Wij betalen daarvan onder andere de verzekeringspremie, kopieerkosten en ICT-gebruik. De kosten voor de aanschaf van een tablet worden apart in rekening gebracht.
 • € 99,00 Kosten introductieactiviteit voor 1e klassen.

Roemer Visscher College weetjes

Het Roemer Visscher College is gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw. In dit gebouw zijn een techniekplein met fietsenwerkplaats, een wijkwinkel en een restaurant met een moderne horecakeuken aanwezig: een uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen. Verder beschikt de school over een eigen sporthal, het 'Ties Kruize'-hockeyveld en liggen de voetbalvelden van voetbalvereniging TAC '90 in de achtertuin. Handig voor de gymlessen buiten.

Alle leerlingen gebruiken een tablet. Hierop worden digitale lessen aangeboden, wordt de agenda bijgehouden, worden roosterwijzigingen doorgeven en zijn studieresultaten en aanwezigheid zowel door de leerling als ouders direct te volgen. Een tablet biedt ook de mogelijkheid om thuis de lessen nog eens te bekijken. Alle leerlingen kunnen via school een eigen tablet aanschaffen.

In de onderbouw krijgen leerlingen tijdens het 'start- en finish-programma' de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan taal, rekenen en studievaardigheid. Deze lessen worden gegeven door de mentor, waardoor brugklasleerlingen hun mentor veel zien. Door het brede onderwijsaanbod en de uitgebreide stages kunnen leerlingen een deel van het onderwijsprogramma zelf invullen.