Spring naar inhoud

Het Kronenburgh MEAO college

Opleidingen

Het Kronenburgh MEAO College is een particuliere school in Den Haag voor voltijd MBO opleidingen. We leiden op voor verschillende functies binnen het bedrijfsleven in de richtingen International Business, Marketing & Sales, Makelaardij, Secretariële, Juridische en Financiële Dienstverlening, Human Resource Management (Personeelszaken) en Intercedent (Uitzendbranche):

Financiële Dienstverlening FD

Professioneel Dienstverlener MBO2

Financieel Medewerker MBO3

Junior Assistent-Accountant MBO4

Bedrijfsadministrateur MBO4

Klantmedewerker Bancair en Verzekeringen MBO4

 

Commerciële Economie CE

Commercieel Medewerker MBO3

Junior Accountmanager MBO4

 

International Business IB

Assistant-Manager IB MBO4

 

Marketing Media MM

Marketing Medewerker

Online Marketeer MBO4

 

Secretariële Dienstverlening SD

Professioneel Dienstverlener MBO2

Secretaresse MBO3

Directiesecretaresse Managementassistent - PA MBO4

 

Human Resource HR

Human Resource Medewerker MBO4

Salarisadministrateur MBO4

Intercedent Uitzendbureau MBO4

 

Juridische Dienstverlening JD

Juridisch Medewerker MBO4

 

Vastgoed Management VM

Assistent-Makelaar Wonen MBO4 (juridisch)

Onderwijs

Weet jij al in welke richting je later wilt gaan werken?

Bij het Kronenburgh MEAO College kun je kiezen uit de richtingen Commerciële Economie, Marketing Media, Vastgoed Management, International Business, Human Resource en Financiële / Juridische of Secretariële Dienstverlening.

Je gaat leren in de door jou gekozen opleidingsrichting, maar je leer nog veel meer! Zo ga je ook leren ondernemen en internationaal samenwerken. Bij het Kronenburgh MEAO College wordt je dus gespecialiseerd, maar ook breed opgeleid.

Alles wat je bij het Kronenburgh MEAO College gaat leren, kun je direct toepassen tijdens je stage of wanneer je na de opleiding gaat werken. Ga je door naar het HBO dan heb je een flinke voorsprong op Havisten.

Het Kronenburgh MEAO College helpt jou je ambities waar te maken.

Dit doen onze docenten die zelf werkzaam zijn in het bedrijfsleven en vanuit die ervaring jou alle kneepjes van het vak kunnen bijbrengen.

Ook maak je al het huiswerk en opdrachten tijdens de collegedagen onder begeleiding van de docent. Dan kun jij na een dag hard werken bij Kronenburgh, ’s avonds iets anders doen zoals sporten. Wanneer je bij uitzondering een module niet met een voldoende afsluit, krijg je een herkansing. Als kleinschalig college blijven wij je kansen bieden om de opleiding succesvol af te ronden, maar we leggen de lat nooit omlaag. Want een Kronenburgher maakt de verwachting waar.

Think - Act - Grow is wat je in onze opleidingen zult ervaren. Een collegedag begint met de theorie (Think); kennis die je in de loop van de dag gaat toepassen (Act) om zo door te groeien tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten (Grow).

Wanneer één van deze opleidingen je aanspreekt, ben je welkom om samen met je ouders kennis te komen maken.

Welkom bij het Kronenburgh MEAO College!

Speciaal

Tot prestaties komen binnen een heldere structuur

Het Kronenburgh MEAO College verzorgt versnelde MBO opleidingen. Elk collegejaar bestaat uit 4 periodes: 3 college-periodes van 8 weken en 1 stage / beroepspraktijkvorming (BPV) periode van 10 weken.

Elke collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek (T). In het collegerooster volgen we de school-vakanties van regio midden inclusief de afwijkingen van regio Haaglanden.

Stage Beroepspraktijkvorming BPV

Tijdens de stage / beroepspraktijkvorming (BPV) kun je alles wat je geleerd hebt toepassen in de praktijk. De BPV plaats wordt meestal gevonden via het netwerk van je ouders, maar ook Kronenburgh wordt door het bedrijfsleven benaderd om stagiaires te leveren.

Voordat je een BPV plek gaat zoeken, verzorgen wij eerst een sollicitatietraining voor jou.

Proeve van bekwaamheid

Het laatste onderdeel van de opleiding is de proeve van bekwaamheid (PvB): het eindexamen. Tijdens de proeve laat je zien dat je alle competenties echt beheerst. De proeve wordt afgenomen op de BPV plaats waar je dan al 10 weken hebt gewerkt en helemaal thuis bent.

Met een onafhankelijk examinator bespreek je enkele voorbereide opdrachten. Verder observeert de examinator je in de beroepspraktijk.

De PvB is de kroon op je prestaties van de afgelopen twee jaar.

Opbouw collegedag

Tijdens een collegedag (9.00 - 16.20 uur) staat steeds 1 module centraal (hetzelfde vak, bijvoorbeeld de gehele dag de module ‘Ondernemer MKB’). Zo kunnen we goed de diepte in gaan. In de ochtend behandelen we tijdens de werkcolleges de theorie (Think) afgewisseld met kleine oefeningen. In de middag brengen we tijdens het practicum alle theorie in de praktijk door het maken van opdrachten, uitwerken van cases, projecten en we maken al het huiswerk (Act).

Optioneel extra diploma’s

Binnen het opleidingsprogramma (curriculum) hebben wij één of meer pratijkopleidingen uit het bedrijfsleven geïntegreerd. Hiervoor kun je aanvullende diploma’s halen bij externe examenbureau’s. Zo kan de Junior Accountmanager zijn NIMA SALES A halen en de Bedrijfsadministrateur het Praktijk Diploma Boekhouden PDB. Met deze extra diploma’s bouw je aan een nog beter CV (curriculum vitae) en sta je sterk wanneer je de arbeidsmarkt op gaat.

Naast dat we je opleiden als gespecialiseerd beroepsbeoefenaar werken we ook in de breedte aan jouw ontwikkeling. Zo werk je tijdens de module Persoonlijke Effectiviteit aan je presentatie-, vergader- en onderhandelingsvaardigheden. Tijdens weer andere modules werk je aan je projectmanagement- en organisatievaardigheden. In het eerste leerjaar schrijf je een plan om een product of dienst in de markt te zetten en presenteer je je plan aan een marketingmanager van een bedrijf. In het tweede leerjaar krijg je de Ondernemersopleiding en de Managementopleiding aangeboden. Je schrijft een ondernemingsplan en presenteert dit aan een financier of investeerder. Zo zie je maar wat je allemaal kunt doen in twee jaar tijd. Tijdens onze opleiding groei jij enorm en daar zijn wij dan weer trots op.

Klaar voor het bedrijfsleven

Bij Kronenburgh bereiden wij je voor op het functioneren binnen het bedrijfsleven door aan te sluiten bij de ‘codes’ (regels) die daar gebruikelijk zijn. Het nakomen van afspraken is bijvoorbeeld erg belangrijk. Doe je dit niet, ben je altijd zelf de gene die hier last van heeft: je krijgt geen positieve beoordeling en de rest van de collegegroep gaat door met de nieuwe uitdagingen (nieuwe modules)! Dat wil je niet en zo leer je zelf verantwoordelijkheid te nemen, gewoon omdat jij het zelf belangrijk vindt een goede prestatie neer te zetten.

Een werkcollege (collegeochtend) zien wij als een vergadering binnen het bedrijfsleven. De mobiele telefoons staan uit tijdens de vergadering. De voorzitter (de docent) heeft het woord en verwacht een bijdrage van alle deelnemers (de studenten) tijdens de vergadering.

Het practicum (collegemiddag) zien wij als de reguliere werkzaamheden die je als medewerker verricht binnen het bedrijfsleven. Je levert kwaliteit bij het uitvoeren van de taken die je zijn toebedeeld. Je zoekt zo nodig de samenwerking met andere medewerkers (studenten) en zoekt de feedback van je teamleider (de docent). Over de kwaliteit die je levert, krijg je elke dag feedback (einde-dag-toets), maar je krijgt ook een beoordeling na elke tentamenperiode en de beroepspraktijkvorming BPV. Zo leer je wat de norm is en hoe je die kunt overstijgen.

Voorbereiden op de zakelijke cultuur

Als voorbereiding op het werken binnen het bedrijfsleven gaan we ook op bedrijfsbezoek. Natuurlijk kleden we ons dan zakelijk representatief: heren in kostuum en dames in mantelpak of jurk. Ook draag je je ‘business suit’ soms tijdens de colleges, wanneer je bijvoorbeeld een presentatie verzorgt voor externe beoordelaar. Tijdens het tweede leerjaar volg je de module ‘Business etiquette’: hoe hoort het binnen het bedrijfsleven. Je leert tijdens de geïntegreerde bedrijfsopleiding Ondernemer MKB wat ondernemen betekent. Tijdens de module Teammanagement leer je leidinggeven.

Internationalisering

Nederland is handelsnatie bij uitstek en ook dat zie je terug in de opleidingen van het Kronenburgh MEAO College. Zo kun je de stage / beroepspraktijkvorming (BPV) ook in het buitenland uitvoeren. Je maakt kennis met International Business, Intercultureel samenwerken en volg je enkele Engelstalige modules. De eerstejaars studenten organiseren de jaarlijkse studiereis naar een willekeurig land in Europa. Tijdens deze studiereis bezoeken we o.a. Nederlanders die in het buitenland ondernemen. Natuurlijk is er naast het culturele programma ook ‘vrije ruimte’ binnen het programma ingebouwd.

Begeleiding

Kronenburgh is geen leerfabriek. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Bij vragen loop je gewoon binnen bij de collegedirecteur en / of je studiebegeleider. Bij Kronenburgh doen we niets liever dan je naar de eindstreep te brengen en je het felbegeerde Kronenburgh diploma te overhandigen. Daarom begeleiden wij je elke collegedag tijdens de werkcolleges en practica, daarom krijg je dagelijks een einde-dag-toets en tentamentraining aan het einde van de module. Wanneer je een module niet hebt gehaald, krijg je een herkansing. Vervolgens mag je nog het volgende jaar hertentamen doen bij de nieuwe eerstejaars studenten. Tijdens je stage / beroepspraktijkvorming BPV heb je zowel een praktijkbegeleider als een collegebegeleider.