Spring naar inhoud

Corbulo College

 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo gl

Schoolprofiel

Het Corbulo College is een vmbo-school speciaal voor Techniek, Technologie en Design en is gevestigd in Voorburg. Inmiddels bestaat onze school al meer dan 60 jaar. Het is een kleine school met ruimte voor 300 leerlingen en er zijn ongeveer 25 medewerkers. We zitten in een bijzonder, overzichtelijk en modern gebouw. Ook hebben we een eigen (gezonde) kantine, twee tuinen en mooie praktijkruimtes. We zijn gespecialiseerd in innovatief, technisch onderwijs en richten ons op praktisch ingestelde vmbo-leerlingen met en zonder lwoo. De kleinschaligheid van het onderwijs is kenmerkend voor onze school. Leerlingen gaan met plezier bij ons naar school. Over het algemeen zijn zij afkomstig uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp en de directe omgeving.

Onze uitgangspunten:

 • Bevorderen van zelfstandigheid en zelfstandig werken;
 • Leren door het zelf te doen;
 • Leerlingen leren in kleine klassen en op een manier die bij hen past;
 • Respectvol met elkaar omgaan.

Nader toegelicht

Nieuw programma

Het Corbulo College biedt drie beroepsgerichte programma's aan welke onderdeel zijn van de landelijke vernieuwing van het VMBO:

 • Bouw, Wonen en interieur
 • Mobiliteit & Transport
 • Produceren, Installeren & Energie

Onderbouw

Eerste klas

Het Corbulo College biedt een geheel nieuw beroepsgericht programma aan, waarmee de leerlingen in hun eerste leerjaar al beginnen. In dit nieuwe beroepsgerichte programma komen de thema’s techniek, design en technologie aan bod. In dit eerste blok kunnen de leerlingen kennis maken met de verschillende thema’s en krijgen ze genoeg tijd en ruimte om zelf te ontdekken wat hen aanspreekt en waar ze talent voor hebben. Subthema’s zijn bijvoorbeeld vervoer, bouwen, interieur, industrie, energie, computers, ontwerpen, veiligheid en social media. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van moderne technologie zoals 3D pennen, 3D printers en virtual en augmented reality. Op deze manier leren de Corbulo-leerlingen hoe breed de techniek-sector is en ook welke mogelijkheden deze biedt. Naast de techniek-gerelateerde vakken volgen de leerlingen tevens algemene lessen in Engels, Nederlands, wiskunde/rekenen, biologie en mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke vorming, etcetera). Bij de vakken wiskunde en rekenen maken de leerlingen gratis gebruik van snappet op een chromebook, waardoor zij op hun eigen niveau kunnen werken. Dit helpt hen om de stof zich meer eigen te maken.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De school heeft een leerlingenraad en zijn er tevens leerlingen lid van de medezeggenschapsraad. Binnen deze raden krijgen leerlingen de mogelijkheid om mee te denken over hun school om deze ook zo te kunnen verbeteren. Bovendien kunnen zij op deze manier de belangen van hun mede-leerlingen behartigen om zo de schooltijd voor alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken.

Zie ook onze website: https://www.corbulocollege.nl/leerlingen/#inspraak

 

Veiligheid

Het Corbulo heeft ook dit jaar een positieve beoordeling gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Uit haar rapport bleek dat zij tevreden is over het onderwijs van het Corbulo College, de resultaten, het slagingspercentage van de eindexamenklassen, de examencijfers (deze liggen boven het landelijk gemiddelde), de kwaliteitszorg binnen de school en het veiligheidsbeleid. De Inspectie heeft haar complimenten uitgesproken  over de leerlingenbegeleiding en –zorg die het Corbulo College biedt, daarnaast was zij ook erg te spreken over ons gedegen pestprotocol. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben een actieve ouderraad. Het doel van onze ouderraad is mee te denken samen met de schoolleiding, ouders, leraren, leerlingen en andere medewerkers over alle aangelegenheden die relevant zijn voor onze school. Ook zijn er ouders lid van onze medezeggenschapsraad.

Zie:  https://www.corbulocollege.nl/ouders/#inspraak

Nog meer op onze school

projecten

Projecten en reizen

Het Corbulo organiseert in de verschillende leerjaren diverse projecten en reizen.

Taaldorp Engels

Het Corbulo College organiseert jaarlijks het zogenaamde ‘Taaldorp Engels’. Dit is een leuke activiteit voor onze eindexamenleerlingen, omdat zij hier echt hun taalvaardigheid Engels kunnen oefenen en ook tijdens het taaldorp echt mondeling examen doen. Zij hebben van tevoren veelvuldig geoefend in de klas en zijn goed op het taaldorp voorbereid. Tijdens het taaldorp komen er docenten van andere scholen, vrijwilligers en stagiaires, die meestal het Engels als hun moedertaal hebben, en gaan in gesprek met onze leerlingen. Na afloop van het taaldorp krijgen de leerlingen hun cijfer en zijn zo dan weer een stap dichter bij hun diploma. Het concept van het Taaldorp Engels wordt ook al in de onderbouw op een speelse manier aangeboden.

Muziek

Het Corbulo biedt tevens een muziekproject voor alle leerlingen die in de eerste en tweede klas zitten. Tijdens dit project gaan de leerlingen drie middagen naar Trias, centrum voor kunsteducatie in Rijswijk. De leerlingen kiezen vervolgens zelf welke muziekmodule ze graag zouden willen volgen; de keuze is ontzettend gevarieerd, van drummen tot rappen. Nadat de leerlingen zes weken hebben gerepeteerd vindt er een uitvoering plaats. De rappers, de gitaristen, de keyboardspelers, de breakdancers en de drummers geven dan een voorstelling voor hun vrienden en familie.

Sport

Voor het Corbulo is het vak Sport & Bewegen is erg belangrijk. De leerlingen sporten daarom vrijwel dagelijks binnen hun normale lesprogramma.

Daarnaast zijn er ook buiten school vele sportieve activiteiten, waaronder voetbaltoernooien, schoolsportdagen, schaatsen op de kunstijsbaan in Leidschendam, Kika-sponsorloop, skiën in De Uithof, buitensportactiviteiten in Vlietland, trainingen voor de City-Pier-City Loop in Den Haag en zelfverdedigings-clinics.

Educatieve reizen

Eerste klas: Introductiekamp

Begin september organiseert het Corbulo College ieder jaar een driedaags kamp voor de leerlingen uit het eerste leerjaar. Tijdens het kamp leren de leerlingen elkaar en hun docenten goed kennen. De driedaagse bestaat uit veel verschillende buiten-, sport- en doe-activiteiten. Bovendien is er uiteraard ook meer dan genoeg tijd voor wat ontspanning. In de avonduren is er altijd een kampvuur en worden er spelletjes gespeld. Het kamp is onderdeel van het onderwijsprogramma.

Vierde klas: Londenreis

In februari organiseert het Corbulo College jaarlijks een buitenlandse reis van vier dagen, speciaal voor de leerlingen uit het vierde leerjaar. Deze reis gaat traditiegetrouw naar Londen, een wereldstad dat eigenlijk maar op een kleine afstand van Voorburg ligt. Op de eerste dag van de reis begint de vroege heenreis naar Londen, aan het einde van de middag komt de groep aan en kunnen ze uitpakken in het hotel. Vervolgens gaat de groep naar de Pizzahut om wat te eten en daarna heeft zij vrijaf in Londen om de stad te gaan verkennen. Tijdens de daaropvolgende dagen is er een interessant programma voor de leerlingen met verschillende uitjes en bezoeken in Londen. De leerlingen zijn altijd heel erg enthousiast over de reis.

Vmbo-programma's

 • Mobiliteit en transport
 • Produceren, installeren en energie
 • Bouwen, wonen en interieur

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen kunnen zich aanmelden van 10 tot en met 23 februari 2018.

Brugperiode

Op het Corbulo heeft iedere klas in de onderbouw twee mentoren. Deze mentoren onderhouden het contact met thuis en fungeren als aanspreekpunt voor de leerling. Jaarlijks worden er twee rapportavonden en een informatieavond georganiseerd. Dan kunnen de ouders kennismaken met de mentor en de leerresultaten bespreken.

Brugklassen

 • vmbo b/k 3 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/gl 2 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl 2 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/gl/tl 4 plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl/havo 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding

Voorlichting en open dagen

Zat 27 januari 2018, van 12:00 tot 15:00 uur
Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen over onze technische richtingen.
Vrij 16 februari 2018, van 15:00 tot 19:30 uur
Informatie- en inschrijfmiddag/avond.

Kosten eerste leerjaar

 • € 100,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 7,00 Huur voor de schoollocker.

Meer over ons

Talent voor techniek? We hebben drie technische richtingen in de bovenbouw:

 • Produceren, Installeren & Energie  (PIE);
 • Bouw, Wonen & Interieur  (BWI);
 • Mobiliteit & Transport (MOBT).

De vakken Techniek & Technologie en Creativiteit & Design in de onderbouw zijn breed georiënteerd en hebben een moderne opzet (bijvoorbeeld door het gebruik van drones en 3D-printers), waardoor de leerlingen zich goed voorbereiden op de bovenbouw. Verder werken alle leerlingen vanaf leerjaar 1 aan hun loopbaanoriëntatie. Zo krijgen zij inzicht in de vervolgopleidingen en leren zij hun eigen kwaliteiten ontdekken.

Door extra lesuren Nederlands en wiskunde vast in het lesrooster op te nemen, krijgen de leerlingen bij deze vakken extra ondersteuning. Daarnaast  heeft elke klas een huiswerkbegeleidingsuur. In de onderbouw hebben alle klassen een mentoruur. In leerjaar 1 bieden wij structureel een socialevaardigheidstraining aan.

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs. Elke dag stellen we onszelf de vraag: Wat kan er nog beter? Onze school scoort erg goed op de kwaliteitskaart die door de Inspectie wordt gehanteerd.

Veiligheid
Uit de rapporten van de Inspectie blijkt dat we goed rekening houden met mogelijke verschillen tussen de leerlingen. Daarnaast heerst er een veilig klimaat, waardoor de leerlingen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.