Spring naar inhoud

Montaigne Lyceum

 • vmbo tl,
 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo,
 • vmbo k

Schoolprofiel

Het Montaigne Lyceum is een school aan de rand van Nootdorp en Den Haag met ongeveer 1100 leerlingen. De school kenmerkt zich door zijn kleinschalige en dorpse karakter. 

Het onderwijs past helemaal in de huidige tijd: het is toekomstgericht, betrouwbaar en wereldwijs. De lessen zijn afwisselend en dynamisch, doordat onze leerlingen zowel reguliere lessen volgen als zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel. Naast de klassieke leslokalen kent de school leer- en werkdomeinen, die bij uitstek geschikt zijn voor maatwerk, zelfstandig werken en samenwerken.

Op de havo en het vwo volgen onze leerlingen Cambridge Engels en kunnen zij een diploma behalen dat toegang geeft tot universiteiten in het buitenland. Alle leerlingen krijgen masterclasses aangeboden die aansluiten bij hun talent: muziek, theater, kunst, sport, sterrenkunde of programmeren.

De leerlingen voelen zich op hun gemak op het Montaigne Lyceum en waarderen de veiligheid met een 9,2.

Nader toegelicht

Onder hetzelfde dak herbergen wij verschillende opleidingen: gymnasium, atheneum, havo, mavo en een klas vmbo-kader voor leerlingen uit de wijk. Dat leerlingen met verschillende niveaus samen naar dezelfde school gaan vinden wij een belangrijk sociaal streven. Daarnaast vergemakkelijkt het ook de doorstroom voor leerlingen die bijvoorbeeld na de havo willen doorstromen naar het vwo. Of voor leerlingen die al weten dat ze na de mavo verder willen gaan op de havo.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingen organiseren regelmatig activiteiten op het Montaigne Lyceum. We nemen de mening van leerlingen serieus en zij nemen ook deel aan domeinraden voor de eigen afdeling. Na schooltijd is er veel ruimte voor onder andere sport, techniek, muziek en theater. Vanzelfsprekend hebben wij een leerlingenraad die om de tafel zit met de schoolleiding. Daarnaast hebben leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad.

Veiligheid

Wij zijn een veilige school. Daar zijn we trots op en dat vinden we belangrijk. Onze school heeft het predicaat 'Veilige School' en wij zijn ondertekenaar van het convenant 'Veilige School'. In de wekelijkse mentorlessen is er blijvende aandacht voor dit onderwerp. We besteden dan onder andere aandacht aan het voorkomen van pesten en het op een respectvolle manier omgaan met elkaar. Het Montaigne Lyceum heeft een anti-pestcoordinator en een schoolmaatschappelijk werker die ons daarbij ondersteunen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Omdat we een kleinschalige school zijn, zijn de lijnen met ouders kort. Wij hechten aan een goed contact en goede communicatie tussen ouders en school. Zodra zich op school opvallende zaken voordoen rond een leerling, nemen wij contact op met ouders. Wij vragen aan ouders om de school te informeren wanneer er thuis bijzonderheden zijn. De medezeggenschapsraad en de ouderraad adviseren de schoolleiding over beleidsmatige onderwerpen. Op basis van de adviezen wordt de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeterd.

Nog meer op onze school

Maatwerk

Cambridge Engels, Anglia, Technisch ontwerpen, Masterclasses

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Basisschoolleerlingen kunnen kennismaken met de school door de kennismakingslessen bij te wonen op dinsdag 16, donderdag 18 of dinsdag 23 januari 2018. Veel basisscholen komen in groepen, maar ook individueel bent u van harte welkom. Aanmelden hiervoor kan via info@montaignelyceum.nl.

Brugperiode

De brugperiode is erop gericht alle leerlingen naar het juiste niveau te leiden. In overleg met de basisschool kunnen we leerlingen met een dubbel advies op het hoogste niveau plaatsen.

Brugklassen

 • vmbo k 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl 0 plaatsen beschikbaar
 • mavo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
 • vwo 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding
 2. Voorrang voor leerlingen afkomstig van een basisschool met een verwant onderwijskundig concept (bijv. Montessori, Dalton, Vrije School)

Voorlichting en open dagen

Don 25 januari 2018, van 19:30 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.
Zat 27 januari 2018, van 10:00 tot 14:00 uur
Open dag voor het hele gezin.

Kosten eerste leerjaar

 • € 100,00 De bijdrage bestaat uit twee delen: €50,- te besteden door de ouderraad en €50,- te besteden door de school.
 • € 140,00 Brugklaskamp (140 euro). In de week voor de herfstvakantie gaan alle brugklassers op kamp. Een week vol sport, spel en kennismaken. Dit jaar gaan de leerlingen naar Bergeijk en Bruinisse. Materiaal (57 euro). Leerlingen betalen dit voor de tekendoos en een kunstboek (dummy), het gymshirt en de huur van een kluisje (inclusief borg).

Talentvolle leerlingen

Talentvolle leerlingen horen thuis op het Montaigne Lyceum. Wij hebben een uitdagend, gevarieerd en breed aanbod. Door het werken in domeinen kunnen we de leerlingen maatwerk bieden. Topsporters, van bijvoorbeeld het Hofbad, volgen bij ons een programma dat hun in staat stelt school en sport te combineren. Talentvolle vmbo-leerlingen kunnen Versterkt Engels volgen via Anglia, of kiezen voor een plusprogramma wanneer ze na de mavo willen doorstromen naar de havo.

Ons onderwijs bereidt de leerlingen zo goed mogelijk voor op de steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. Zo staat internationalisering centraal bij bepaalde lessen of in bepaalde projecten en maken wij fraaie (buitenlandse) reizen. Onze leerlingen werken met een digitaal portfolio (Peppels), gericht op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.

We willen van een Montaigne-leerling kunnen zeggen dat hij of zij betrokken is, keuzes kan maken, discipline heeft, inzicht heeft in zijn of haar eigen kunnen, kennis van zaken heeft, kan samenwerken en creatief is.

De mentor is de belangrijkste begeleider voor leerlingen en het eerste aanspreekpunt voor ouders. Deze houdt coachingsgesprekken met de leerling, waarin de leerling doelen stelt en reflecteert en de mentor daarbij ondersteunt.