Spring naar inhoud

A.M.G. Schmidtschool - Jacob de Graefflaan

Schoolprofiel

De Annie M.G. Schmidtschool heeft twee schoolgebouwen. Op beide locaties wordt er met hetzelfde schoolplan gewerkt. De scholen worden geleid door de directeur met ondersteuning van de adjunct-directeur. De Annie M.G. Schmidtschool is een school waar kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er ook ruimte is voor groei en ontwikkeling op sociaal, emotioneel en creatief gebied.
Wij willen uw kind tijdens zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. Onze school heeft drie intern begeleidsters (IB-ers) - voor elke bouw één. Zij helpen de leerkrachten bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor het Cito-leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen de leerkrachten eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind snel opmerken. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat een kind, of groep kinderen, aan leerstof nodig heeft. Binnen onze methoden is er veel ruimte voor differentiatie.

Op de locatie Jacob de Graefflaan wordt gewerkt aan nieuwbouw in combinatie met uitbreiding van het aantal groepen.

Onderwijsconcept

Op onze school staat betrokkenheid, aandacht en zorg voor elkaar centraal. Ook hebben wij een aantal pijlers ontwikkeld waarmee wij ons willen onderscheiden. Zo geven wij al Engelse les vanaf de kleutergroepen. Besteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan kunst, cultuur en muziek. Daarnaast bieden wij een speciale methode aan voor de meer begaafde leerlingen: het Levelwerk. Ook zijn wij op dit moment volop bezig om een plan te ontwikkelen rondom het thema Wetenschap & Techniek.

Bijzonderheden

Wij hebben een aantal pijlers ontwikkeld waarmee wij ons willen onderscheiden. Zo geven wij al Engelse les vanaf de kleutergroepen en bsteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan kunst, cultuur en muziek. Daarnaast bieden wij een speciale methode aan voor de meer begaafde leerlingen: het Levelwerk.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij willen uw kind tijdens zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. Onze school heeft drie intern begeleidsters (IB-ers). Voor elke bouw één. Zij helpen de leerkrachten bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor het Cito leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen de leerkrachten eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind snel opmerken. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat een kind, of groep kinderen, aan leerstof nodig heeft. Binnen onze methoden is er veel ruimte voor differentiatie.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Op beide locaties is er een actieve ouderraad, die samen met het team activiteiten voor alle kinderen organiseert. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad voor de hele school, bestaande uit ouders en leerkrachten van beide locaties. Iedere groep heeft een klassenouder, dit is de contactpersoon tussen ouders van een groep en de leerkracht. De klassenouder organiseert bijvoorbeeld ouderhulp bij een uitstapje of een feestje. Veel ouders verrichten regelmatig hulp op onze school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op elke locatie organiseren we om de twee maanden een kennismakingsbijeenkomst. Stuurt u ons een mailtje om u hiervoor aan te melden.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 60 plekken, 58 toegelaten
  • 2018 / 2019 60 plekken, 59 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.

Toelatingsbeleid

Voorrangsregels

  1. Broertjes en zusjes van huidige leerlingen van de school hebben voorrang
  2. Kinderen van personeelsleden van de school hebben voorrang
  3. Kinderen uit de directe omgeving krijgen voorrang bij plaatsing