Spring naar inhoud

A.M.G. Schmidtschool - Van Hoornbeekstraat

Schoolprofiel

De Annie M.G. Schmidtschool heeft twee schoolgebouwen. Op de locatie Van Hoornbeekstraat is er ruimte voor negen groepen: drie kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Op beide locaties wordt er met hetzelfde schoolplan gewerkt. De beide scholen worden geleid door de directeur met ondersteuning van de adjunct-directeur. De Annie M.G. Schmidtschool is een school waar kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat de Annie M.G. Schmidtschool de groei en ontwikkeling van kinderen op sociaal, emotioneel en creatief gebied stimuleert.

Onderwijsconcept

Op onze school staat betrokkenheid, aandacht en zorg voor elkaar centraal. Ook hebben wij een aantal pijlers ontwikkeld waarmee wij ons willen onderscheiden. Zo geven wij al Engelse les vanaf de kleutergroepen en doen wij mee met het Kunstenplan en het Cultuurmenu. Daarnaast bieden wij een speciale methode aan voor de meer begaafde leerlingen: het Levelwerk. Ook zijn wij op dit moment volop bezig om een plan te ontwikkelen rondom het thema Wetenschap & Techniek.

Bijzonderheden

De Annie M.G. Schmidtschool heeft twee locaties. Op beide locaties wordt met hetzelfde onderwijsconcept gewerkt.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij willen uw kind tijdens zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. Onze school heeft drie intern begeleidsters (IB-ers). Voor elke bouw één. Zij helpen de leerkrachten bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor het Cito leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen de leerkrachten eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind snel opmerken. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat een kind, of groep kinderen, aan leerstof nodig heeft. Binnen onze methoden is er veel ruimte voor differentiatie.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Op beide locaties is er een actieve ouderraad, die samen met het team activiteiten voor alle kinderen organiseert. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad voor de hele school, bestaande uit ouders en leerkrachten van beide locaties. Iedere groep heeft een klassenouder, dit is de contactpersoon tussen ouders van een groep en de leerkracht. De klassenouder organiseert bijvoorbeeld ouderhulp bij een uitstapje of een feestje. Veel ouders verrichten regelmatig hulp op onze school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op elke locatie wordt er om de twee maanden een kennismakingsbijeenkomst voor toekomstige ouders georganiseerd. Naast een rondleiding zullen de ouders voorgelicht worden over het onderwijsconcept  en de ruimte krijgen om vragen te stellen. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via info@amgschmidtschool.nl. U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.amgschmidtschool.nl

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 30 plekken, 31 toegelaten
  • 2018 / 2019 30 plekken, 29 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.