Spring naar inhoud

Al-Qoeba Islamitische Basisschool

Schoolprofiel

De Al-Qoeba islamitische basisschool bestaat inmiddels 13 jaar en wij zijn volop in ontwikkeling. Wij hebben een jong en enthousiast team. We hebben acht groepen op twee locaties. De islamitische grondslag van onze school is te zien in ons gedrag, ons denken en voelen. Elke ochtend beginnen wij met alle kinderen samen de dag met gebed en in de bovenbouw verrichten de leerlingen dagelijks het middaggebed. Vanuit onze islamitische identiteit willen wij niet naast, maar juist midden in de Nederlandse samenleving een school zijn. Wij zijn een school waar het juiste voorbeeld te vinden is en waar ieder kind de kans krijgt om zich op zijn eigen niveau optimaal te ontwikkelen. Dat begint al op de peuterspeelzaal en de onderbouw, waar gewerkt wordt met de methode Piramide. Hoge Citoscores voor onze leerlingen in groep 8 vinden wij belangrijk voor hun toekomst, maar ook aan burgerschap, sociale integratie en creatieve vorming hechten wij grote waarde. Wij hebben een Ouderkamer voor ouders waar allerlei activiteiten voor en door u worden georganiseerd. Wij hebben een godsdienstlerares en wij werken met de methode Al Amana. 

Onderwijsconcept

Ons onderwijsconcept is traditioneel: de leerlingen zitten in klassen en krijgen les van een leerkracht. Wij willen het beste uit uw kind halen, om zo uw kind optimale kansen voor de toekomst te bieden. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra les van onze remedial teacher. Wij besteden aandacht aan alle verplichte vakken. Dat doen wij in nauwe samenwerking met u als ouders. Dat betekent dat wij van u verwachten dat u uw verantwoordelijkheid neemt, en daadwerkelijke betrokkenheid toont bij het leren van uw kind. Daarbij is de opvoeding in de islamitische traditie belangrijk voor ons. Dit komt terug in het ochtendgebed met de hele school en het vieren van de islamitische feesten. Wij besteden ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling: praten, luisteren naar elkaar en het goed oplossen van conflicten vinden wij belangrijk. Samen leren en samen spelen is onze basis.

Bijzonderheden

De Stichting Schoolbus IQRA biedt schoolvervoer aan. Deze stichting staat los van de school. De meeste kinderen van de Al-Qoebaschool blijven over, hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteit vinden wij heel belangrijk, dat is direct te zien in de Cito-resultaten van onze leerlingen uit groep 8. Kijkt u hiervoor op onze website www.al-qoeba.nl en in onze Nieuwsbrieven. Vanzelfsprekend hanteren we deze hoge standaarden ook in andere leerjaren. Daarnaast kan elke leerling rekenen op extra hulp als het even niet gaat. En voor leerlingen die meer in hun mars hebben, zijn er uitdagingen genoeg in de Plusklas. Wij hebben een interne begeleider die is vrijgesteld van lesgevende taken. Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van Cito. Er is een Ouderportal beschikbaar waarin de ouders de toetsresultaten van hun kind kunnen zien.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

De Al-Qoebaschool beschikt over een prachtige ouderkamer. Wij hebben ook een speciale Oudercoördinator voor u als ouders. Elke ochtend is er inloop en kunt u elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Wij organiseren regelmatig een koffieochtenden voor u als ouders. Daarin komen allerlei onderwerpen aan de orde: wat leren uw kinderen in de verschillende leerjaren, wat staat er op het rapport? Waar moet u op letten en welke vragen zijn belangrijk? Voor de ouders van de peuters en kleuters zijn er in schooljaar 2015-2016 speciale bijeenkomsten om samen met uw kind te leren. Er iseen actieve Ouderraad die meehelpt bij het organiseren van feesten, schoolreisje of een bezoek aan de bibliotheek. Ook de MR (een wettelijk orgaan van ouders) heeft onze volle aandacht. Want: goed onderwijs dat maak je samen als school en ouders! 

Nog meer op onze school

Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen. De zaterdagschool is er voor de oudere leerlingen op het Johan de Witt college.
Verlengde schooldag  
Voor leerlingen zijn er na schooltijd cursussen op het gebied van creativiteit, sport en cultuur.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders kunnen met de directie en interne begeleider een intakegesprek afspreken. In dit gesprek krijgen de ouders informatie over de school en de islamitische grondslag. Hierbij geven we op verzoek ook een rondleiding door het gebouw zodat de ouders de sfeer kunnen proeven.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 50 plekken, 7 toegelaten
  • 2018 / 2019 50 plekken, 4 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.