Spring naar inhoud

Bohemen-Kijkduin

Schoolprofiel

Basisschool Bohemen Kijkduin ligt in een mooie, rustige en groene omgeving. Wij maken gebruik van moderne lesmethodes en onze missie is dat ieder kind op onze school zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien en ontwikkelen. Hierbij is de totale ontwikkeling van de kinderen erg belangrijk. We hebben een ervaren schoolteam, een actieve ouderraad en een medezeggenschapsraad. Daarnaast kunnen we rekenen op de hulp van veel ouders, waardoor we diverse extra activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. 

Leerlingen van onze school kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om tussen de middag deel te nemen aan het overblijven, wat is georganiseerd en uitgevoerd door 'Kinderstralen' (Lunchen Op School). Ook voor- én naschoolse opvang is, net als een peuterspeelzaal, bij ons in school aanwezig ('Rataplan' van Triodus).

Onderwijsconcept

Op onze school staat het aanleren van kennis en vaardigheden centraal. Het is onze zorg dat onze leerlingen alles leren wat ze nodig hebben om het in het Voortgezet Onderwijs (en daarna!) zo goed mogelijk te doen. Dat ieder kind zich dus zo goed mogelijk ontwikkelt. De uitgangspunten van het openbaar onderwijs vinden wij erg belangrijk. Respect voor de (sociale) omgeving staat daarbij centraal. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het leren in een goede sfeer en in een veilige omgeving gebeurt.

Bijzonderheden

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor de data van de informatieochtenden. Wij informeren u dan meteen over de mogelijkheden om aan te kunnen melden.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op de Bohemen Kijkduinschool staat ieder kind apart centraal. De school houdt rekening met verschillen tussen kinderen. We besteden veel aandacht aan het leren van de kernvakken lezen, rekenen en taal. Wij bekijken de ontwikkeling en gegevens van onze leerlingen en bepalen op grond daarvan of een kind extra zorg nodig heeft. Afhankelijk van de behoefte van de leerling bekijken we welke extra zorg het kind geboden kan worden en overleggen dat met de ouders.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Doordat wij kunnen rekenen op de hulp van ouders kunnen we veel extra activiteiten voor de kinderen organiseren. Bijvoorbeeld de jaarlijkse ‘Stuif-es-in’, waar de kinderen alleen of in een groepje een optreden verzorgen. Of het Schoolpleinfeest dat vol zit met activiteiten verzorgd door ouders van onze ouderraad.

Iedere groep heeft zijn eigen klassenouders. Zij zorgen ervoor dat er leuke activiteiten in de groep worden georganiseerd. Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze school organiseren wij verspreid over het schooljaar regelmatig informatie-ochtenden. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij voorlichting over het onderwijs op onze school, ook kunt u vragen stellen en wordt u rondgeleid door onze school. Na afloop kunt u uw kind desgewenst aanmelden als toekomstige leerling van onze school. Voor nadere informatie en voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen: 070-3681338.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 65 plekken, 64 toegelaten
  • 2018 / 2019 65 plekken, 69 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.