Spring naar inhoud

Schoolprofiel

CBS Comenius is een gezellige protestants-christelijke school in de wijk Transvaal. Bij ons zijn kinderen met elke achtergrond van harte welkom. We streven er naar om voor iedereen kansen te creëren.

Als school hebben wij een rijk onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal en rekenen. We stemmen het onderwijs af op de behoeftes van onze leerlingen. We hebben een prettig pedagogisch klimaat en door gebruik te maken van het directe instructiemodel is er een duidelijk didactische aanpak. Vanwege het leerkansenprofiel zijn er op onze school vakleerkrachten voor dans, drama, muziek, Engels, ICT/Techniek en beeldende vorming.

Het contact met ouders vinden we erg belangrijk. We willen graag dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen.

Onderwijsconcept

Een rijk onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal en rekenen. We stemmen het onderwijs af op de behoeftes van onze leerlingen. We hebben een prettig pedagogisch klimaat en door gebruik te maken van het directie instructiemodel een duidelijk didactische aanpak. Vanwege het leerkansenprofiel zijn er op onze school vakleerkrachten voor dans, drama, muziek, Engels, ICT/Techniek en beeldende vorming.

Bijzonderheden

  • De peuterspeelzaal is geïntegreerd in de school.
  • Op school is er een continurooster en daarom is overblijven gratis. 
  • De school biedt aan de groepen 3 tot 8 het Leerkansenprofiel. Hierdoor is er extra aandacht voor taal en rekenen. Bovendien krijgen de kinderen extra lessen drama, muziek, Engels, beeldende vorming, ICT/techniek en gym. 
  • Logopedie is aanwezig op school.
  • Nederlandse les voor ouders.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van Cito om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en de ontwikkeling van leerlingen te volgen gebruiken. Wanneer het nodig is kunnen we extra ondersteuning of uitdaging bieden.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijk voor onze school. Wij zien ouders als belangrijke partners in de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom zijn ouders ook van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten bij ons op school.

Ook zijn er speciale activiteiten voor de ouders zoals: taallessen, koffieochtenden, opvoedondersteuning en vaderavonden.

Nog meer op onze school

Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U kunt bij de directie een afspraak maken voor een kennismaking met onze school. We maken dan tijd voor een gesprek en een rondleiding door onze school.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 55 plekken, 27 toegelaten
  • 2018 / 2019 55 plekken, 17 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.