Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Buutplaats is een school waar uw kind zich snel thuis zal voelen. Kinderen die met plezier naar school gaan, leren het beste. We vinden het fijn als kinderen trots zijn op zichzelf en hun vaardigheden. We houden, ook door verschillende toetsen, goed in de gaten of uw kind voldoende vooruitgaat. We helpen binnen of buiten de klas als dat nodig is. Hiervoor hebben we speciale leerkrachten. De Buutplaats is een LKP-Leerkansenschool. Alle kinderen vanaf vijf jaar hebben extra LKP-lessen tot 16.00 uur, zoals beeldende vorming, theater, gezonde leefstijl  en ICT/nieuwsbegrip. Door het LKP is er meer tijd om de kinderen de kans te bieden hun vele talenten te ontwikkelen. Steeds meer ouders zien dat een kind zich in onze peutervoorschool met veel plezier voorbereidt op de kleutergroep en op groep 3 waar het leren lezen en rekenen echt begint. Voor de allerjongsten (vanaf 2 jaar) is er elke week samenspel voor moeder en kind. Door de inzet van juffen en meesters, maar zeker ook die van de kinderen en hun ouders, hebben we fantastische resultaten en een goede sfeer.

Onderwijsconcept

Wat wij het belangrijkst vinden:

  1. Taalonderwijs: taal is het allerbelangrijkste dat we de kinderen leren.
  2. Rekenonderwijs: samen met taal zijn dit de basisvaardigheden.
  3. Sociaal-emotionele vorming: we vinden het belangrijk dat kinderen goed met elkaar leren omgaan, maar ook met volwassenen. We werken met de methode Leefstijl.
  4. Ontwikkeling van talenten (zoals toneelspel): door de extra uren van het Leerkansenprofiel kunnen de kinderen zich breed ontwikkelen.

Bijzonderheden

Door het Leerkansenprofiel kunnen wij uw kind veel meer bieden dan een reguliere school. We werken met een continurooster: alle kinderen blijven kosteloos over. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij zijn altijd bezig om de kwaliteit van De Buutplaats te verbeteren, om uit elk kind te halen wat er in zit. De prestaties van de laatste groepen 8 liggen boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we zeker trots op. We hanteren moderne leermiddelen. In alle groepen, ook bij de peuters, maken we gebruik van digitale tochscreens. We investeren in "Opbrengstgericht werken" om nog betere resultaten te halen met uw kind. Hierbij zijn de kwaliteit van de leerkracht en de lessen het allerbelangrijkst. Raadpleeg ook onze website voor meer info.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Ouders en de school hebben hetzelfde doel: ze willen het beste voor hun kinderen. Kinderen met betrokken ouders doen het ook beter op school. Daarom staat de deur van de Buutplaats altijd open voor ouders en zijn vele ouders actief in de school. Elke week is er koffieochtend en regelmatig zijn er bijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoeden. Er is een zeer actieve ouderraad.

Nog meer op onze school

Voorschool  
De kinderen kunnen al op tweejarige leeftijd starten met Samenspel. De voorschool bereidt de kinderen zo goed mogelijk voor op het leren lezen en rekenen in groep 3.
Schakelklas  
In onze schakelklas groep twee wordt een klein groepje kinderen extra voorbereid op het leren (lezen en rekenen) in groep drie. De resultaten zijn erg goed.
Leerkansenprofiel  
De Buutplaats is een LKP-Leerkansenschool. Alle kinderen vanaf vijf jaar hebben extra LKP-lessen tot 16.00 uur, zoals beeldende vorming, theater, bewegen/gezond gedrag en ICT/studievaardigheden. Door het LKP is er meer tijd om de kinderen de kans te bieden hun vele talenten te ontwikkelen.
Theaterklassen  
De theaterlessen zijn een vast onderdeel van het Leerkansenprofiel. De lessen worden gegeven door een bevoegd theaterdocent. Deze lessen dragen veel bij aan de (taal)ontwikkeling van uw kind.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U kunt op alle schooldagen langskomen om uw kind in te schrijven. Natuurlijk kunt u ook eerst informatie vragen of gewoon een kijkje nemen in de school. Als u eerst een afspraak maakt, kunt u er zeker van zijn dat we wat langer de tijd hebben om uw vragen te beantwoorden. Voor ouders die in het bezit zijn van een Ooievaarspas is de peutervoorschool gratis en er hoeft dan ook geen ouderbijdrage te worden betaald.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 70 plekken, 41 toegelaten
  • 2018 / 2019 70 plekken, 26 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.