Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Eben-Haëzerschool is een basisschool voor christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. De school heeft een enthousiast en jong team, dat met plezier onderwijs geeft en de leerlingen wil helpen om als christen in een seculiere maatschappij te staan. Wij willen dat elk kind een zo hoog mogelijk en bij zijn/haar mogelijkheden passend onderwijsresultaat behaalt. De
Eben-Haëzerschool heeft oog voor een veilig leer- en leefklimaat. Daarom volgen wij het programma 'De Vreedzame school', waarmee kinderen leren positief en zorgzaam met elkaar om te gaan. Elk schooljaar heeft een jaarthema, themaweek en verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kortom: Excellent, lerend en liefdevol de toekomst in. Dat wil de Eben-Haëzerschool met uw kind.

Onderwijsconcept

Wij hebben een leerstofjaarklassensysteem en gaan hierin voor Passend Onderwijs: onderwijs op maat. Het ene kind krijgt extra begeleiding als dat nodig is, het andere kind krijgt extra uitdaging. Alle kinderen worden intensief gevolgd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij kijken wij naar hoe uw kind zich voelt op school en hoe betrokken het is.

Bijzonderheden

De identiteit is goed terug te zien in ons onderwijs:

  • De Bijbel (Statenvertaling) is de basis van ons onderwijs. De reformatorische belijdenisgeschriften gebruiken we als leeswijzer daarvan.
  • Elke dag vertellen we Bijbelse verhalen met een toepassing voor het kind. We zingen psalmen en leren deze aan.
  • We hebben kledingvoorschriften (bijvoorbeeld meisjes dragen een rok/jurk).
  • De driehoeksverhouding 'school, gezin en kerk' vinden we belangrijk. Elk personeelslid is daarom lid van een gereformeerde kerk. Het merendeel van de leerlingen en ouders zijn kerkelijk betrokkken.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De vaardigheden toetsen we regelmatig met de methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Ook worden de Cito-Entreetoets en Cito-Eindtoets afgenomen. De uitslagen en de andere gegevens van de leerlingen worden vastgelegd en geanalyseerd. Zo kunnen we elk kind volgen. De directeur, de intern begeleider en leerkrachten bewaken de kwaliteit. Wij werken bij de hoofdvakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling met groepsplannen. Daarin zijn de leerlingen geclusterd in niveaus.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Wij zien de ouders als partners en willen hen zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Wij willen laagdrempelig zijn en ontmoeten de ouders na schooltijd bij het hek. Tijdens spreekavonden en op afspraak na schooltijd kunt u met de leerkrachten praten. We houden de ouders bijv. op de hoogte via nieuwsbrieven, website, schoolgids en ouderavonden. De activiteitencommissie helpt veel bij bijzondere gelegenheden.

Nog meer op onze school

Plusklas

De meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 6 t/m 8 kunnen deelnemen aan de plusklas. Zij krijgen om de week les van een plusklasleerkracht en werken zelfstandig aan opdrachten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij houden 'Open Huis' in maart/april en een 'Inloopmiddag' in september. U kunt ook een aparte afspraak maken. Neem dan contact op met de directie. Wij staan u graag te woord.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 30 plekken, 1 toegelaten
  • 2018 / 2019 30 plekken, 2 aanmeldingen

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.