Spring naar inhoud

Basisschool Grote Beer

Schoolprofiel

Ons motto: ‘Kijk eens, wat ik kan.’ Dit motto werkten we uit in onze missie met twee 'hoofdtakken': opbrengsten (leerprestaties) en welzijn. De ingrediënten hiervoor:

  • een brede buurtschool pur sang;
  • een goed leerlingzorgsysteem (extra aandacht voor leerlingen);
  • een prettige en open sfeer;
  • focus op leerprestaties.

Het Grote Beerteam is sterk betrokken bij de ontwikkeling (leerprestaties en welzijn) van elk kind. Grote Beer biedt extra zorg aan leerlingen. Ook zijn we een 'Vreedzame School' met structureel aandacht voor sociale en emotionele vorming. We gebruiken thema's en vieringen in ons onderwijs. Grote Beer heeft een sfeervol modern gebouw. Er is een grote betrokkenheid van ouders en veel aandacht voor ICT. Grote Beer werkt met het Leerkansenprofiel. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen per week zes uur per week extra cursusvakken. Hiermee stijgen de kansen en opbrengsten van leerlingen.

Onderwijsconcept

Elk kind is uniek! Dat is de basis. In ons onderwijs houden wij dus sterk rekening met verschillen tussen kinderen. Resultaten zijn voor leerlingen, ouders en voor het team belangrijk. Vandaar ons motto: ‘Kijk eens, wat ik kan!’ Daarnaast plantte Grote Beer als brede buurtschool haar wortels stevig in Moerwijk. We bieden onze leerlingen meer kansen met allerlei projecten, waaronder de Voorschool, het Leerkansenprofiel, De Leerberen en Ouderparticipatie.

Bijzonderheden

Grote Beer werkt met een continurooster. Alle leerlingen lunchen op school samen met de eigen leerkracht. Van 07.30 tot 08.30 uur is er opvang vóór schooltijd (Vroege Beren). De naschoolse opvang is van 2Samen en Dak. Grote Beer is schitterend gelegen aan het Overvoordepark.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We werken structureel aan verbeteringen van ons onderwijs en onze organisatie. Een goede school is steeds in ontwikkeling. Regelmatig vragen wij ons af: 'Doen we de dingen goed en doen we goede dingen.' Daarbij is de mening van ouders, leerlingen en teamleden belangrijk. Voor onze kwaliteitszorg maken we onder andere gebruik van ‘Werken met kwaliteitskaarten’.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Grote Beer vindt ouderparticipatie heel belangrijk. We betrekken ouders bij ons onderwijs.  Voorbeelden hiervan zijn 'startgesprekken', oudereducatie, klassenouders, ouderklankbordgroepen, huisbezoeken, themafeesten, een actieve medezeggenschapsraad, cursussen door ouders in het Leerkansenprofiel, enzovoort. Er is een aparte coördinator ‘ouderbetrokkenheid’. Zij leidt - vanuit het ouderbeleidsplan - onder andere de oudereducatie-groepen. Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij ook dat ouders (samen met de leerkracht) meewerken om de prestaties van kinderen te verhogen. Ook thuis!

Nog meer op onze school

Voorschool  
Samen met peuterspeelzaal Kleine Beer (Mooi) vormen we een actieve Voorschool in hetzelfde gebouw. Er is een doorgaande lijn (Kaleidoscoop) van 2 1/2 jaar (peuters) tot 6 jaar (kleuters). De zorgcoördinator komt met regelmaat bij de peuters. Er is structureel overleg tussen Grote en Kleine Beer. We lopen gewoon bij elkaar binnen....
Verlengde schooldag  
Leerlingen van de groepen 3 en 4 kiezen naschoolse activiteiten (14.30u. tot 16.00u.).
Schakelklas  
Grote Beer kent een groepjesvariant 'Schakelklas' in de groepen 3. Op Grote Beer noemen we dat het Taallab. Leerlingen met een grote woordenschat-achterstand helpen we o.a. in dit Taallab om hun woordenschat snel uit te breiden.
Leerkansenprofiel  
Vanaf groep 5 nemen leerlingen met veel plezier deel aan ons LKP. Leerlingen gaan 6 uur per week extra naar school. In deze 6 uur krijgen leerlingen extra kansen in dagelijks 11 activiteiten: ICT, koken, techniek, muziek, sport, atelier etc. Het past perfect bij ons motto: 'Kijk eens, wat ik kan...'
Brede buurtschool PO  
Samen met onze stakeholders Mooi (peuterspeelzaal) en 2Samen (opvang) geven we inhoud aan onze maatschappelijke opdracht. Onze aanbouw is een multifunctionele accommodatie (MFA), alwaar allerlei prachtige initiatieven en activiteiten plaatsvinden (gericht op Moerwijk).

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Twee keer per maand zijn er kennismakingsgesprekken met geïnteresseerde ouders. We raken met hen in gesprek over 'goed onderwijs'. We vertellen meer over onze school, werkwijzen en onze visie op goed onderwijs. Ouders krijgen een rondleiding door ons gebouw en er is natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen. De data staan op onze website.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 75 plekken, 72 toegelaten
  • 2018 / 2019 75 plekken, 19 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.