Spring naar inhoud

Basisschool Willemspark

Schoolprofiel

Basisschool Willemspark valt onder de stichting Haagsche Schoolvereeniging (HSV) en heeft, net als de andere scholen van de HSV, een algemeen bijzondere inslag. De Willemsparkschool zit vanaf 18 mei 2015 weer in de Frederikstraat 28, maar nu in een nieuw gebouw.

De Willemsparkschool heeft tot taak de kinderen goed onderwijs te geven. Wij willen dit bieden in een veilige en ontspannen sfeer. De omgang tussen kinderen, ouders en leerkrachten is gebaseerd op respect voor elkaar.

Onderwijsconcept

Vanaf 2007 werken we met een internationaal onderwijsprogramma voor de zaakvakken, het IPC. Dit programma heeft alle belangrijke thema’s voor de 21e eeuw en is opgebouwd rond projecten, units genoemd. De units zijn ingedeeld in een programma voor de 4- en 5-jarigen en drie verschillende ‘mileposts’: 6- en 7-jarigen, 8- en 9-jarigen en 10- tot 12-jarigen. Elke unit heeft duidelijke leerdoelen en het programma is zo geschreven dat het rekening houdt met de manier waarop de hersenen van de kinderen werken. Vanaf groep 1 wordt de Engelse les aangeboden door een vakleerkracht.

Bijzonderheden

  • groepen van maximaal 28 leerlingen;
  • groep 1 t/m 8 werkt met digitale schoolborden;
  • onze nieuwe school is volledig gericht op IPC, dit betekent dat er per milepost ruime werkplekken zijn ingericht op de gangen waar de kinderen in groepjes rustig kunnen werken;
  • een cultuurcoach die ons cultuuronderwijs op een hoger plan brengt;
  • een rekencoach die ons begeleidt in het traject van de nieuwe rekenmethode.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij bieden een veilige sfeer en hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Wij werken met moderne methoden voor taal, lezen en rekenen. Met methodegebonden toetsen en Cito-toetsen kijken we hoe de kinderen vooruit gaan. De intern begeleiders en remedial teacher begeleiden de leerkrachten en leerlingen. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van de kennis van het HCO, een GZ-psycholoog, een schoolmaatschappelijk werkster, een begeleider van SPPOH, de schoolarts en de jeugdverpleegkundige.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Wij willen graag open communicatie met ouders. Elke twee weken komt er een nieuwsbrief uit waarin ouders kunnen lezen over de activiteiten op school. Wij hebben een medezeggenschapsraad. Ook heeft elke groep twee contactouders die helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten.

Bij de IPC-lessen zijn veel ouders bereid om mee te helpen bij de verschillende activiteiten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders die hun kind(eren) willen aanmelden, maar eerst de school willen zien of meer willen weten, kunnen een informatieochtend bijwonen. Deze bijeenkomst duurt een uur, waarin de locatieleider vertelt over ons onderwijsconcept en ouders hun vragen kunnen stellen en een rondleiding krijgen. Voor data en opgave kunt u onze website raadplegen. Tevens is het aanmeldingsformulier te downloaden van de site en vindt u er meer informatie over de school en hoe het er in de groepen aan toe gaat.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 28 plekken, 24 toegelaten
  • 2018 / 2019 28 plekken, 28 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.