Spring naar inhoud

Petrus Dondersschool

Katholiek onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

Kinderen zitten met leeftijdsgenootjes in dezelfde groep, het leerjaarklassensysteem. In de klas wordt les gegeven volgens het Directe Instructie Model. De klas wordt onderverdeeld in drie niveaugroepen, om zo ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er de mogelijkheid te starten met de P.D. Academie, voor kinderen met potentie. We sluiten aan bij het niveau van ieder kind en geven ieder kind de mogelijkheid om te presteren op zijn/haar niveau. We stellen hoge eisen.

Kwaliteitszorg

We werken opbrengstgericht. Dit houdt in dat we onze opbrengsten goed bekijken en aan de hand van groepsplannen gestructureerd verbeteringen aanbrengen aan ons onderwijs. We toetsen de kinderen regelmatig via methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen. Regelmatig bespreken we vernieuwingen binnen de school en stellen we onze plannen bij.

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Daarom hebben we om de zes weken een ouderbijeenkomst in de groep, waar ouders informatie krijgen over de leerstof die de kinderen de komende periode aangeboden krijgen. We leggen uit hoe zij hun kinderen daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we een actieve Ouderraad en klassenouders die zich extra inzetten tijdens activiteiten binnen de school. Ook hebben we ouderactiviteiten, zoals het maken van verteltassen en de opening van een piramideproject.
De Petrus Dondersschool is een katholieke basisschool waar respect voor elkaar centraal staat. Alle leerlingen zijn welkom op onze school! Er heerst een prettig en veilig klimaat voor ouders, kinderen en leerkrachten. We hebben duidelijke regels en een eenduidige aanpak naar alle kinderen toe. Kinderen kunnen bij ons starten op de voorschool De Peutergaarde vanaf 2,5 jaar. Daarna stromen de kinderen door naar onze kleutergroep. De overgang van peuters naar kleuters wordt vergemakkelijkt door de goede samenwerking tussen de peuterleidsters en de kleuterleerkrachten. Er wordt gewerkt met dezelfde methodes en dezelfde schoolafspraken. Kinderen zitten bij ons van 8.30 uur tot 16.00 uur op school. We werken met een continurooster, alle kinderen blijven (gratis) tussen de middag op school. Naast het reguliere lesprogramma hebben we extra aandacht voor bewegen, natuur en techniek, creativiteit, luisterhouding, concentratie en studievaardigheden. In het kader van het Leerkansenprofiel krijgen de kinderen extra onderwijs in de genoemde deelgebieden.
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. U kunt contact met ons opnemen over de mogelijkheid van aanmelding.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 100
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 0
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 100
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 0
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Toelatingscriteria

We hanteren geen totaal aantal plaatsen, alle kinderen zijn welkom op onze school.


Adres
Ambachtsgaarde 5
2542ED Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2017 - 2018

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

We vinden het belangrijk om bij een inschrijving van een nieuwe leerling voldoende tijd te hebben om met u in gesprek te gaan. Het is dan ook fijn als u hiervoor een afspraak maakt. Voor de peuters kunt u een afspraak maken met de hoofdpeuterleidster Marja van der Hoeven. Voor de inschrijving van een kleuter kunt u contact opnemen met de gastvrouw, Joke Westerhout. Voor de inschrijving van kinderen die van een andere school komen, is een afspraak met de directeur Maaike Honders gewenst.

Bijzonderheden

Dit schooljaar gaan we de Brede Buurtschool+ Kleurrijk in gebruik nemen. We hebben een kooklokaal, techniek lokaal, handvaardigheid lokaal en een bibliotheek tot onze beschikking.

Contactgegevens

Adres
Ambachtsgaarde 5
2542ED Den Haag
Telefoon
0703671214
E-mailadres
info@petrusdondersschool.nl
Internet
www.petrusdondersschool.nl
Directie
M. Honders
Aantal leerlingen
211
Brinnummer
07uo
Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs 'De Zwerm'
Peuterspeelzaal/ voorschool
Peutergaarde
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen