Spring naar inhoud

De Triangel

Katholiek onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

De Triangel biedt de leerstof per leerjaar aan. Elk kind proberen we een uitdaging te bieden in ons onderwijs. Kinderen leren bij ons zelfstandig en verantwoordelijk te zijn voor alles wat ze doen. Zelf oplossingen bedenken is daarbij heel belangrijk. We hebben een groot aantal specialisten. Namelijk een remedial teacher, kindertherapeute, creatieve communicatietherapeute, motorisch remedial teacher, een medewerkster van schoolmaatschappelijk werk, een logopediste en vakleerkrachten voor gym en muziek.

Kwaliteitszorg

De kinderen hebben een groepsleerkracht en minimaal twee dagen in de week is er extra ondersteuning. Drie keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats tussen groepsleerkracht en intern begeleider, waarbij resultaten, gedrag en sociale ontwikkeling worden besproken. Door de goed georganiseerde samenwerking tussen groepsleerkracht, zorgleerkracht, intern begeleider en specialisten krijgt elk kind het onderwijs, de zorg en de aandacht die het nodig heeft.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zorgen samen voor de opvoeding van de kinderen. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat ouders en school op één lijn zitten. Vandaar dat wij ouders graag betrekken bij onze activiteiten. We organiseren diverse activiteiten: huisbezoeken, informatie- en ouderavonden en themamiddagen. Via de nieuwsbrief en website blijven ouders op de hoogte. Ook hebben wij oudereducatie en bezoekochtenden.
Basisschool De Triangel ligt midden in de Haagse Schilderswijk. Wij gaan met de kinderen, ouders en elkaar om met respect, begrip en vertrouwen. Wij hebben veel aandacht voor het individuele kind, wat we vastleggen in een goed zorgplan. De Triangel heeft, naast het geven van goed onderwijs, ook een opvoedkundige taak. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. Voor elk kind moet er in ons programma een uitdaging zitten. Wij willen kinderen leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijk te zijn voor alles wat ze doen. Wij helpen de kinderen bij de sociale ontwikkeling. ICT is belangrijk op onze school. De Triangel heeft een modern computerlokaal, waar alle groepen wekelijks gebruik van maken. Iedere groep heeft ook een eigen smartbord. De website is altijd actueel. In het schooljaar 2014-2015 werken de groepen 5 t/m 8 met een verlengde leertijd. De verlengde leertijd helpt de kinderen hun kansen in de samenleving verder te vergroten. Het accent ligt op het ontwikkelen van de talenten van kinderen.
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. U kunt contact met ons opnemen over de mogelijkheid van aanmelding.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 90
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 5
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 90
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 0
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Toelatingscriteria

Ieder kind dat bij ons wordt aangemeld is welkom, wij hanteren geen toelatingscriteria of voorrangsregels.


Adres
Meester de Bruinplein 3
2515BZ Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2017 - 2018

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

U kunt gewoon binnenlopen om in te schrijven. Op De Triangel hebben we geen wachtlijsten en worden in principe alle kinderen toegelaten.

Bijzonderheden

- rust en structuur - moderne methodes - extra ondersteuning voor de leerlingen - allerlei specialisten - schakelklassen - modern ICT-gebruik - verlengde leertijd - hoge Cito-scores - zomerschool - zaterdagschool - voor- en naschoolse opvang door professionals

Contactgegevens

Adres
Meester de Bruinplein 3
2515BZ Den Haag
Telefoon
0703894072
E-mailadres
info@triangel.lucasonderwijs.nl
Internet
www.triangeldenhaag.nl
Directie
H.J.M. Rimmelzwaan
Aantal leerlingen
357
Brinnummer
16fs
Bestuur
Lucas Onderwijs
Peuterspeelzaal/ voorschool
Clubhuis de Mussen
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen