Spring naar inhoud

O.G. Heldringschool

Protestants-christelijk onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

De O.G. Heldringschool is een protestants-christelijke basisschool, waar iedereen van harte welkom is. Vanuit een positieve gedachte willen wij de kinderen laten zien en ervaren dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is. Belangrijk hierbij is: modern onderwijs met aandacht voor vernieuwing - ieder lokaal heeft een digitaal schoolbord, goede sfeer, veiligheid, openheid en aandacht voor ieder kind. We werken met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat we klassikaal lesgeven en aandacht hebben voor de verschillen tussen de kinderen.

Kwaliteitszorg

Wij hebben een goede zorgstructuur en een goed leerlingvolgsysteem. Enthousiaste, vakkundige leerkrachten, twee intern begeleidsters en vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek, zorgen ervoor dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. We moedigen kinderen aan om actief en betrokken mee te doen. We dagen ze bewust uit om zich op een zinvolle en betekenisvolle manier te ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid

Naast de informatieavond en de oudergesprekken houden we de ouders, via Mijnschoolinfo, goed op de hoogte van alle actuele schoolzaken. Ook de digitale schoolkalender wordt consciëntieus bijgehouden, zodat de ouders goed geïnformeerd zijn over de diverse activiteiten die plaatsvinden.
Ons motto is: 'Leren met plezier.' We geven klassikaal les, veelal gebruikmakend van het directe-instructiemodel. Hierbij zorgen we dat de groep en/of een enkele leerling passend onderwijs ontvangt, dat wil zeggen dat de leerstof aansluit bij de onderwijsbehoeften. Op onze school proberen we kwalitatief goed onderwijs te geven in een plezierige, stimulerende leeromgeving. Belangrijk hierbij is: - zelfstandigheid - samenwerking - vertrouwen - veiligheid - respect - brede vorming Meer informatie is te vinden op de website van de school.
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. U kunt contact met ons opnemen over de mogelijkheid van aanmelding.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 56
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 39
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 56
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 1
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Toelatingscriteria

Voorrangsregels

 1. Broertjes en zusjes van (oud)leerlingen.
 2. Kinderen die in het postcodegebied 2566 wonen.
 3. Kinderen van medewerkers.
 4. Kinderen die aangemeld zijn bij peuterspeelzaal Vogelijntje.
 5. Loting


Adres
IJsvogelplein 10
2566VS Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2017 - 2018

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Iedere maand wordt er een inloopochtend georganiseerd waarop informatie wordt gegeven over school en onderwijs.

Bijzonderheden

De school heeft contacten met de Algemene Hindoebasisschool. Er wordt nauw samengewerkt voor sciencelessen en plusklasonderwijs met ‘De Populier’, school voor VO.

Contactgegevens

Adres
IJsvogelplein 10
2566VS Den Haag
Telefoon
0703635403
E-mailadres
school@heldring.scoh.nl
Internet
www.ogheldringschool.nl
Directie
M.A. Schoonenboom - Veldhuijzen
Aantal leerlingen
405
Brinnummer
17rv
Bestuur
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Peuterspeelzaal/ voorschool
Peuterspeelzaal Vogelijntje
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen