Spring naar inhoud

Prinses Ireneschool

Protestants-christelijk onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

Wij zijn een school die de leerlingzorg hoog in het vaandel heeft staan. De interne begeleiders houden de leerlingen scherp in de gaten. Wij willen goede resultaten behalen met behulp van coöperatieve werkvormen. De leerkrachten hebben hiervoor speciaal een cursus gevolgd. Ook maken we gebruik van de negen didactische vaardigheden van Robert Marzano. Uiteraard verliezen wij daarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling niet uit het oog. Door het geven van lessen op het gebied van drama, leefstijl en burgerschap geven wij invulling aan normen en waarden.

Kwaliteitszorg

De Prinses Ireneschool blijft werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt, zijn doorlopende leerlijnen, de toetskalender, trendanalyses en het beoordelen/analyseren van de resultaten van Cito-toetsen. Als het nodig is, stellen we het onderwijsprogramma bij door: meer tijd te besteden aan een bepaald vak, verlengde instructie te geven in kleine groepen en het maken en uitvoeren van handelingsplannen en groepsplannen.

Ouderbetrokkenheid

We informeren de ouders over de dagelijkse gang van zaken op school. Aan het begin van het schooljaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Twee keer per jaar zijn er rapportgesprekken. Op maandagmiddag en donderdagochtend kunnen ouders meedoen aan de cursus ‘Ouder en school plus’. Deze cursus geeft antwoord op vragen over bijvoorbeeld het basisonderwijs, gezondheid en opvoeding.
Wij zijn een kleurrijke Brede Buurtschool. Dit houdt in, dat er niet alleen aandacht is voor onderwijs, maar ook voor welzijn, sport en cultuur. Ook zijn we Kunstmagneetschool: alle groepen krijgen les van een dramadocente van het Koorenhuis. Op onze school is er speciale opvang voor kinderen die (bijna) geen Nederlands spreken. Deze kinderen worden Neveninstromers genoemd. Het gaat meestal om kinderen, die kort in Nederland zijn, bijvoorbeeld door gezinshereniging of door asielaanvraag. De bedoeling van deze speciale opvang is de kinderen in korte tijd zoveel Nederlands te leren begrijpen en spreken, dat zij na verloop van tijd in staat zijn deel te nemen aan het reguliere onderwijs van hun groep. Naast de opvanggroep voor Neveninstromers heeft onze school ook een Schakelklas. Er is verschil tussen deze twee vormen van onderwijs. In de opvanggroep voor Neveninstromers worden kinderen begeleid die nog geen Nederlands spreken. In een Schakelklas krijgen gemotiveerde, talentvolle kinderen die wel Nederlands spreken, de kans om een jaar lang in een kleine groep het Nederlands nog beter te leren. Ook hebben we een schoolmaatschappelijk werkster, die op verzoek zowel ouders als kinderen met raad en daad kan bijstaan.
Voor leerjaar 2016-2017 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013

Aanmelden leerjaar 2016-2017

 • Totaal aantal plaatsen: 75
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 2
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Voorrang bij plaatsing hebben: - kinderen die onze Voorschool hebben bezocht - broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten Wij streven naar een evenredige verdeling van jongens en meisjes in een groep.

Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 75
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Zie onze voorrangsregels hieronder.

Adres
Slicherstraat 6
2515GE Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2016 - 2017

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als één van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les in een groepjes variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 8 plaatsen beschikbaar.

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Zonder afspraak kunt u dagelijks uw kind inschrijven, maar het is het beste om een afspraak te maken. Bij de inschrijving dient u uiteraard de benodigde documenten mee te nemen. Te denken valt hierbij aan uw identiteitskaart of paspoort. Ook is het belangrijk dat u uw pasje meeneemt van de ziektekostenverzekering. Bij de inschrijving ontvangt u de Schoolgids en worden alle mogelijkheden met u besproken.

Bijzonderheden

Bij Neveninstromers (kinderen, die korter dan een jaar in Nederland zijn), wordt eerst een Starttoets afgenomen. Bij deze toets wordt met name gekeken naar de rekenvaardigheid van het kind. Afhankelijk van het resultaat van de Starttoets en de leeftijd van het kind wordt bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst. Wij zijn voornemens om in maart 2014 LKP-school te worden (type brede school).

Contactgegevens

Adres
Slicherstraat 6
2515GE Den Haag
Telefoon
0703883716
E-mailadres
school@irene.scoh.nl
Internet
www.prinsesireneschooldenhaag.nl
Directie
I. de Raad
Aantal leerlingen
205
Brinnummer
17zh
Bestuur
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Peuterspeelzaal/ voorschool
Ireentje 1
Ireentje 2
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen