Spring naar inhoud

Prinses Ireneschool

Protestants-christelijk onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

De lessen op de Prinses Ireneschool zijn klassikaal van aard met verschil in instructie binnen een les. Hierdoor krijgen kinderen de uitleg en lesstof die past bij hun onderwijsbehoefte. Opbrengstgericht werken vinden wij zeer belangrijk. Er wordt gewerkt met moderne methodes. De Prinses Ireneschool heeft een sterke zorgstructuur en de ontwikkeling van het kind wordt vanaf dag één goed gevolgd.

Kwaliteitszorg

De Prinses Ireneschool blijft werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt zijn doorlopende leerlijnen, de toetskalender, trendanalyses en het beoordelen en analyseren van de resultaten van Cito-toetsen. Als het nodig is stellen we het onderwijsprogramma bij door meer tijd te besteden aan een bepaald vak, verlengde instructie te geven in kleine groepen en het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en individuele handelingsplannen.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn partners van de school. Aan het begin van het schooljaar wordt dit duidelijk in een kennismakingsgesprek over uw kind. Twee keer per jaar zijn er rapportgesprekken. Naast deze vaste momenten is er natuurlijk altijd gelegenheid om over uw kind te komen praten. Twee keer per week kunnen ouders meedoen aan de cursus ‘Ouder en school plus'. Ouders helpen bij koken en natuur & techniek. Wekelijks is er een koffieochtend voor ouders in het ouderlokaal.
De Prinses Ireneschool is een kleurrijke Brede Buurtschool. Onze missie is: het maximale uit kinderen halen. We staan dan ook voor kwaliteit en vinden goede prestaties belangrijk. Dit bereiken we door het hebben van hoge verwachtingen, het geven van uitdagende lessen en het bieden van coöperatieve werkvormen. We vinden de mening van kinderen belangrijk en daarom hebben wij een leerlingenraad. In de school heerst een sfeer van rust en respect. Ook is er extra tijd voor talentontwikkeling door leerkansenprofiel (LKP). We besteden meer tijd aan taal en rekenen en zetten in op gezond gedrag. Door gekwalificeerde vakdocenten wordt er extra sport, muziek, dans, theater, ICT, gezonde voeding & koken en natuur & techniek gegeven. Op onze school is er speciale opvang voor kinderen die (bijna) geen Nederlands spreken. In de nieuwkomersklas leren de kinderen in korte tijd zoveel mogelijk Nederlands begrijpen, spreken en schrijven. Naast de opvanggroep voor nieuwkomers heeft onze school ook een schakelklas. In de schakelklas krijgen gemotiveerde, talentvolle kinderen die wel Nederlands spreken de kans om een jaar lang intensief Nederlands te leren. De Prinses Ireneschool is een school waar we met en van elkaar leren.
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. Deze getallen zijn na 21 oktober 2014 niet meer bijgewerkt. Mogelijk is deze informatie niet meer actueel. U kunt contact opnemen met ons over de mogelijkheden.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 75
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 1
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 75
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 1
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Toelatingscriteria

Zie onze voorrangsregels hieronder.

Voorrangsregels

 1. Kinderen die onze Voorschool hebben bezocht.
 2. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten.


Adres
Slicherstraat 6
2515GE Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2017 - 2018

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als één van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les in een groepjes variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 8 plaatsen beschikbaar.

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar is uw kind welkom op de Voorschool. Dagelijks kunt u uw kind inschrijven, maar het is het beste om een afspraak te maken. Bij de inschrijving ontvangt u de schoolgids en worden alle mogelijkheden met u besproken.

Bijzonderheden

- continurooster van 08.30 uur tot 16.00 uur voor groep 1 t/m 8 (woensdag tot 12.15 uur) - LKP - nieuwkomersklas - schakelklas - schoolmaatschappelijk werk - psycholoog - schoolarts - logopedie - remedial teaching - zaterdagschool - zomerschool

Contactgegevens

Adres
Slicherstraat 6
2515GE Den Haag
Telefoon
0703883716
E-mailadres
school@irene.scoh.nl
Internet
www.prinsesireneschooldenhaag.nl
Directie
I. de Raad
Aantal leerlingen
202
Brinnummer
17zh
Bestuur
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Peuterspeelzaal/ voorschool
Ireentje 1
Ireentje 2
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen