Spring naar inhoud

A.M.G. Schmidtschool - Jacob de Graefflaan

Openbaar onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

Op onze school staat betrokkenheid, aandacht en zorg voor elkaar centraal. Ook hebben wij een aantal pijlers ontwikkeld waarmee wij ons willen onderscheiden. Zo geven wij al Engelse les vanaf de kleutergroepen. Besteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan kunst, cultuur en muziek. Daarnaast bieden wij een speciale methode aan voor de meer begaafde leerlingen: het Levelwerk. Ook zijn wij op dit moment volop bezig om een plan te ontwikkelen rondom het thema Wetenschap & Techniek.

Kwaliteitszorg

Wij willen uw kind tijdens zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. Onze school heeft drie intern begeleidsters (IB-ers). Voor elke bouw één. Zij helpen de leerkrachten bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor het Cito leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen de leerkrachten eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind snel opmerken. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat een kind, of groep kinderen, aan leerstof nodig heeft. Binnen onze methoden is er veel ruimte voor differentiatie.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Op beide locaties is er een actieve ouderraad, die samen met het team activiteiten voor alle kinderen organiseert. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad voor de hele school, bestaande uit ouders en leerkrachten van beide locaties. Iedere groep heeft een klassenouder, dit is de contactpersoon tussen ouders van een groep en de leerkracht. De klassenouder organiseert bijvoorbeeld ouderhulp bij een uitstapje of een feestje. Veel ouders verrichten regelmatig hulp op onze school.
De Annie M.G.Schmidtschool heeft twee schoolgebouwen. Op elke locatie is er ruimte voor negen groepen: drie kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Op beide locaties wordt er met hetzelfde schoolplan gewerkt. De beide scholen worden geleid door de directeur met ondersteuning van de adjunct-directeur. De Annie M.G.Schmidtschool is een school waar kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er ook ruimte is voor groei en ontwikkeling op sociaal, emotioneel en creatief gebied.
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. Deze getallen zijn na 21 oktober 2014 niet meer bijgewerkt. Mogelijk is deze informatie niet meer actueel. U kunt contact opnemen met ons over de mogelijkheden.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 66
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 42
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 33
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 0
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Toelatingscriteria

Er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van jongens en meisjes per groep en een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de verschillende geboortemaanden.

Voorrangsregels

 1. Broertjes en zusjes van huidige leerlingen van de school hebben voorrang
 2. Kinderen van personeelsleden van de school hebben voorrang

Indien op basis van bovenstaande criteria niet alle aangemelde leerlingen kunnen worden geplaatst c.q. toegelaten, dan wel er meer leerlingen voor toelating in aanmerking komen dan er plaatsen beschikbaar zijn, vindt loting plaats.

Voor kinderen die tussentijds instromen in bestaande groepen gelden andere criteria. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie van de school.


Adres
Jacob de Graefflaan 10-14
2517JM Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2017 - 2018

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Op elke locatie wordt er om de twee maanden een kennismakingsbijeenkomst voor toekomstige ouders gehouden. U krijgt dan voorlichting en een rondleiding. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via info@amgschmidtschool.nl. U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.amgschmidtschool.nl

Bijzonderheden

De Annie M.G.Schmidtschool heeft twee locaties. Op beide locaties wordt met hetzelfde onderwijsconcept gewerkt.

Contactgegevens

Adres
Jacob de Graefflaan 10-14
2517JM Den Haag
Telefoon
0703451256
E-mailadres
info@amgschmidtschool.nl
Internet
www.amgschmidtschool.nl
Directie
R. Hendriks
Aantal leerlingen
235
Brinnummer
19ly
Bestuur
De Haagse Scholen
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen