Spring naar inhoud

Nutsschool Morgenstond

Algemeen bijzonder onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

De school is een organisatie die voortdurend in beweging is. We willen de zorg voor kinderen zo compleet en goed mogelijk uitvoeren. We doen dit samen met ouders en in overleg met diverse organisaties en onderwijsinstellingen. Wij gaan verder met het zogenaamd adaptief onderwijs. Dit is een manier van lesgeven, waarbij de leerkracht om kan gaan met de verschillen van de leerlingen. Dit zijn verschillen op het gebied van leren en de aanpak van een kind. Zo krijgt iedere leerling op een goede manier het lesprogramma aangeboden. De school werkt in alle groepen met recente methoden.

Kwaliteitszorg

Het bieden van goede zorg aan alle leerlingen staat centraal op onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, helpt dit bij hun leerprestaties. Ieder kind is verschillend. Daarom geven we ieder kind de uitleg die het nodig heeft. Ook gebruiken we goed klassenmanagement. De leerkrachten werken met het direct instructiemodel. Nutsschool Morgenstond is een Taalschool. Er is veel aandacht voor taalaspecten zoals woordenschat, begrijpend lezen, spelling, enzovoort.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk op onze school. We hebben ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook doen we mee aan de projecten 'Actieve ouders op school' en 'Actieve ouders VVE'. In dit kader worden verschillende activiteiten en cursussen voor de ouders georganiseerd.
De school staat in de wijk Morgenstond in Den Haag Zuidwest, dat valt onder het stadsdeel Escamp. Het gebouw ligt bij de Leyweg in een naoorlogse wijk met veel nieuwbouwwoningen. Een groot deel van onze leerlingen komt uit de directe omgeving van de school. In 2008 hebben wij ons nieuwe schoolgebouw geopend. Nutsschool Morgenstond heeft alles onder één dak. In het gebouw is een peuterspeelzaal 2Acrobaten (2Samen) en voor- en naschoolse opvang (2Samen) gehuisvest. De school beschikt ook over een moderne eigen gymzaal.
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. U kunt contact met ons opnemen over de mogelijkheid van aanmelding.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 35
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 9
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 35
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 1
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Toelatingscriteria

Wij gaan ervan uit dat ouders van nieuw aangemelde leerlingen de wijze waarop wij ons onderwijs hebben georganiseerd onderschrijven.

Voorrangsregels

 1. Kinderen van wie er reeds een broer of zus onderwijs op Nutsschool Morgenstond volgt.
 2. Kinderen die ingeschreven staan bij peuterspeelzaal 2Acrobaten.
 3. Kinderen die in de naaste omgeving van de school wonen.
 4. Op volgorde van ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Voor alle voorrangsregel geldt dat een volledig inschrijfformulier in ons bezit is.


Adres
Zweeloostraat 61
2545VC Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2017 - 2018

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Ouders die bezig zijn met het kiezen van een basisschool voor hun kind, kunnen een oriënterend gesprek met de directeur aanvragen. Tijdens dit gesprek worden de ouders geïnformeerd over de school en krijgen ze de gelegenheid om vragen te stellen. Het gesprek wordt gevolgd door een rondleiding in de school.

Bijzonderheden

Naast de activiteiten die door de school worden georganiseerd is er voor de leerlingen van onze school een ruime keuze aan naschoolse activiteiten. Deze activiteiten richten zich op cultureel, creatief en sportief gebied.

Contactgegevens

Adres
Zweeloostraat 61
2545VC Den Haag
Telefoon
0703663445
E-mailadres
info@nutsschoolmorgenstond.nl
Internet
www.nutsschoolmorgenstond.nl
Directie
E.F.G. Veninga
Aantal leerlingen
191
Brinnummer
19sg
Bestuur
Lucas Onderwijs
Peuterspeelzaal/ voorschool
2Acrobaten
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen