Spring naar inhoud

Jan Ligthart

Openbaar onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

Op de Jan Ligthartschool staat het leren van de leerlingen centraal. We zorgen ervoor dat elk kind optimaal presteert en alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Leerlingen zijn bewust bezig met hun eigen leerproces en werken samen aan goede resultaten. Leerlingen hebben inzicht in wat ze al kunnen en wat ze nog moeilijk vinden en werken aan hun eigen doelen. Deze manier van leren is zeer motiverend voor de leerlingen en zo halen ze het beste uit zichzelf. De Jan Ligthartschool is een professionele leergemeenschap waar ook leerkrachten met en van elkaar leren.

Kwaliteitszorg

Onze school heeft een zeer goede zorgstructuur. Vorderingen van de leerlingen worden gevolgd met Cito-toetsen in alle groepen. Leerkrachten passen hun onderwijs aan aan de leerbehoeften van de leerlingen zodat alle leerlingen optimaal presteren. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen, leerproblemen of gedragsproblemen krijgen passende begeleiding en krijgen extra ondersteuning in de klas of na schooltijd. We werken samen met externen voor passende hulp binnen of buiten de school.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn erg belangrijk. We beschouwen ouders als partner en hebben een gedeelde verantwoordelijk voor de kinderen. We informeren ouders regelmatig over de voortgang van hun kinderen. Ouders kunnen op de Jan Ligthartschool lessen Nederlands volgen op beginners- en gevorderd niveau. Ook hebben we een ouderkamer waar de ouders elkaar ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaats vinden gericht op onderwijs en opvoeding.
De Jan Ligthartschool biedt modern en vernieuwend onderwijs. Op onze school is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich optimaal te ontwikkelen. We werken opbrengstgericht om de talenten van onze kinderen te ontplooien. Zo geven wij ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij. De Jan Ligthartschool is een Brede Buurtschool voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Alle leerlingen krijgen per week een uur extra natuur/techniek, muziek, kunst en drama door vakdocenten. Op woensdag zijn er extra sportlessen, er is een zomerschool en een zaterdagschool waar leerlingen aan mee kunnen doen. Het groene schoolplein met uitdagende speelmogelijkheden wordt gebruikt voor tuinieren en sport en spel. In alle groepen ligt de focus op goede taal-, reken- en leesvaardigheid. Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met tablets. We besteden veel aandacht aan samenwerken, zelfstandigheid en een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Voor de leerlingen die meer begaafd zijn, zijn er pluslessen zodat alle leerlingen hun talent optimaal ontwikkelen. Op de Jan Ligthartschool is LEREN LEREN LEUK!
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. U kunt contact met ons opnemen over de mogelijkheid van aanmelding.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 84
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 5
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Adres
Slicherstraat 5-7
2515GE Den Haag

Kenmerken

Links

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als één van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les in een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 7 plaatsen beschikbaar.

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Na het intakegesprek wordt er bekeken of er plaats is voor de betreffende leerling. Vanaf 2 jaar kunnen ouders en kinderen meedoen met samenspel, vanaf 2,5 jaar kunnen kinderen terecht bij de voorschool Jan Ligthart. Schrijf hiervoor op tijd in vanwege de wachtlijst! Raadpleeg voor meer informatie de website.

Bijzonderheden

Wij hebben een opvanggroep voor neveninstromers waar leerlingen in een kleine groep Nederlands leren. Er is een schakelgroep voor extra taal. Leerlingen kunnen vanaf 2,5 jaar terecht in de peutergroep die verbonden is aan de school. De Jan Ligthartschool heeft een groen schoolplein waar leren en spelen centraal staat. Overblijf op de Jan Ligthartschool is gratis!

Contactgegevens

Adres
Slicherstraat 5-7
2515GE Den Haag
Telefoon
0703890442
E-mailadres
info@janligthartschool.nl
Internet
www.janligthartschool.nl
Directie
I.M. van Liefland
Aantal leerlingen
230
Brinnummer
19uk
Bestuur
De Haagse Scholen
Peuterspeelzaal/ voorschool
Voorschool Jan Ligthart
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen