Spring naar inhoud

Jan Ligthart

Openbaar onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

Op de Jan Ligthartschool staat het leren van de leerlingen centraal. Goed taal-, lees- en rekenonderwijs staat bij ons voorop. Op de Jan Ligthartschool wordt opbrengstgericht gewerkt. Dit betekent dat we elk kind optimaal willen laten presteren en alle kansen willen geven om zich te ontwikkelen. Leerlingen zijn bewust bezig met hun eigen leerproces. Ze hebben inzicht in wat ze al kunnen en wat ze nog moeilijk vinden en werken aan hun eigen doelen. Deze manier van leren is zeer motiverend voor de leerlingen en zo halen ze het beste uit zichzelf.

Kwaliteitszorg

Onze school heeft een zeer goede zorgstructuur. Vorderingen van de leerlingen worden gevolgd met Cito-toetsen in alle groepen. Leerkrachten passen hun onderwijs aan aan de leerbehoeften van de leerlingen zodat alle leerlingen optimaal presteren. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen, leerproblemen of gedragsproblemen krijgen passende begeleiding en krijgen extra ondersteuning in de klas of na schooltijd. We werken samen met externen voor passende hulp binnen of buiten de school.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn erg belangrijk. We informeren ouders regelmatig over de voortgang van hun kinderen. We beschikken over een ouderkamer waar ouders Nederlandse les kunnen volgen, elkaar kunnen ontmoeten en waar bijeenkomsten zijn over alles wat met opvoeding en onderwijs te maken heeft.
De Jan Ligthartschool biedt modern en vernieuwend onderwijs. Op onze school is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich optimaal te ontwikkelen. We werken opbrengstgericht om de talenten van onze kinderen te ontplooien. Zo geven wij ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij. De school is een echte Brede Buurtschool. Zo hebben we onder andere een Zomerschool en een Zaterdagschool waar leerlingen vrijwillig aan mee kunnen doen. Na schooltijd is er ook nog van alles te beleven tijdens de verlengde schooldag. Ook kunnen de kinderen gebruik maken van de Haagse Sporttuin. In alle groepen is er extra aandacht voor goede taal-, reken- en leesvaardigheid. In de middenbouw werken de leerlingen met tablets. Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Voor de leerlingen die meer begaafd zijn is er een plusklas waar leerlingen uitgedaagd worden om hun talent maximaal te ontwikkelen. Ouders kunnen op de Jan Ligthartschool lessen Nederlands volgen op beginners- en gevorderd niveau. Ook hebben we een ouderkamer waar de ouders elkaar ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaats vinden. De Jan Ligthartschool is een bruisende, maar vooral ook veilige school waar iedereen zich prettig voelt.
Voor leerjaar 2016-2017 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013

Aanmelden leerjaar 2016-2017

 • Totaal aantal plaatsen: 84
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 2
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Vanwege de onderwijskwaliteit zijn de groepen nooit groter dan 28 leerlingen. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 24 leerlingen. Bij de plaatsing van jonge leerlingen geven we broertjes en zusje van leerlingen van de school voorrang en houden we rekening met leerlingen die dichtbij de school wonen. Ook deze leerlingen krijgen voorrang bij plaatsing.

Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 84
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

De Jan Ligthartschool hanteert geen toelatingscriteria. Op de Jan Ligthartschool zijn alle leerlingen welkom.

Adres
Slicherstraat 5-7
2515GE Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2016 - 2017

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als één van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les in een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 4 plaatsen beschikbaar.

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. De directeur maakt samen met de intern begeleider een inschatting of er plaats is voor de betreffende leerling. Wanneer de leerling van een andere school komt, wordt er contact opgenomen met de school van herkomst. Leerlingen kunnen vanaf 2,5 jaar terecht bij de voorschool Jan Ligthart. Schrijf hiervoor op tijd in vanwege de wachtlijst. Raadpleeg voor meer informatie de website.

Bijzonderheden

Wij hebben een opvanggroep voor neveninstromers waar leerlingen in een kleine groep Nederlands leren. Er is een schakelgroep voor extra taal en een plusgroep voor leerlingen die snel leren. Leerlingen kunnen vanaf 2,5 jaar terecht in de peutergroep die verbonden is aan de school.

Contactgegevens

Adres
Slicherstraat 5-7
2515GE Den Haag
Telefoon
0703890442
E-mailadres
info@janligthartschool.nl
Internet
www.janligthartschool.nl
Directie
I.M. van Liefland
Aantal leerlingen
260
Brinnummer
19uk
Bestuur
De Haagse Scholen
Peuterspeelzaal/ voorschool
Voorschool Jan Ligthart
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen