Spring naar inhoud

Johan de Witt - Zusterstraat

Openbaar onderwijs

 

DenHaag
  • 1

De Johan de Witt Scholengroep is een instelling voor openbaar voortgezet onderwijs met vwo (bovenbouw), havo, mavo, vmbo kader (kbl), vmbo basis (bbl), PrO+, praktijkonderwijs, entree-opleiding (mbo 1) en onderwijs aan nieuwkomers (EOA). Wij bereiden de leerlingen voor op participatie in de Nederlandse samenleving, op het volgen van een vervolgstudie en/of toegang tot de arbeidsmarkt. Het Johan de Witt wil graag dat iedere leerling zijn of haar diploma op een zo hoog mogelijk niveau haalt. Daarom staat bij ons kwaliteit voorop. Kwaliteit in de vorm van goed onderwijs, goede docenten, veilige (leer)omgevingen en moderne gebouwen & middelen. De kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde staan centraal. We besteden aan deze vakken extra tijd en aandacht. Deze benadering leidt tot zichtbaar betere resultaten. Alle leerlingen worden in hun ontwikkeling gevolgd door regelmatig te testen en te toetsen. Onder andere op basis van de uitslagen van deze testen en toetsen kan snel ingespeeld worden op het bijsturen van het leerprogramma. Het Johan de Witt is een brede school. Dit houdt in dat leerlingen iedere zaterdag en in elke vakantie ook op school terecht kunnen voor bijles en (examen)training. Maar onderwijs is voor het Johan de Witt meer dan theoretisch leren. Kunst en cultuur zijn belangrijke onderwerpen waar veel aandacht aan wordt besteed door lessen in theaters en andere kunstinstellingen in de stad. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan sport. Er is een uitgebreid naschools sportprogramma met onder andere voetbal en basketbal.

Nadere toelichting

Het Johan de Witt - locatie Zusterstraat is een school voor vwo (bovenbouw), havo, mavo, vmbo-kbl en vmbo-bbl. In de bovenbouw van de havo en het vwo worden alle profielen aangeboden. In de bovenbouw van het vmbo bieden wij de volgende sectoren: Economie, Zorg & Welzijn, Techniek, Intersectoraal (ICT-route en SDV). Het Johan de Witt wil leerlingen die dat willen en kunnen graag een stapje verder helpen. Wij zijn dan ook gespecialiseerd om talentvolle mavoleerlingen zodanig te begeleiden dat zij kunnen opstromen naar de havo. Goede havoleerlingen hebben weer de kans om in de bovenbouw op te stromen naar het vwo. Maar ook in het vmbo hebben leerlingen de kans om zich te bewijzen en hogerop te komen. Het Johan de Witt - locatie Zusterstraat is gehuisvest in een prachtig gebouw midden in het centrum van Den Haag. Alle faciliteiten voor modern onderwijs zijn hier aanwezig.

Brugperiode

Het Johan de Witt kent verschillende brugklassen: havo, mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg (met lwoo). Ook kent het Johan de Witt combinatieklassen basis/kader, kader/mavo en mavo/havo. Tijdens de brugperiode (twee jaar) is er extra begeleiding voor leerlingen via de zaterdagschool. Naast een mentor heeft iedere studierichting een coördinator.

Samenwerking met leerlingen

Regelmatig hebben leerlingen goede ideeën over activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest of een idee om de school voor iedereen beter en leuker te maken. Dan kan de leerling terecht bij de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die onder begeleiding van een docent regelmatig bij elkaar komt en ideeën bespreekt en uitwerkt. Daarnaast wordt er via de elektronische leeromgeving (ELO) regelmatig naar de mening van de leerlingen gevraagd.

Samenwerking met ouders

De school vindt het heel belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de opleiding van hun kinderen. Alleen samen kunnen we een zo goed mogelijk resultaat bereiken. Dat doen we op de volgende manieren: - Volgen met Magister - Regelmatig uitbrengen van nieuwsbrieven - Voortgangsgesprekken over de rapporten - Individuele gesprekken indien nodig - Zaterdagschool voor ouders - Ouderraad

Veiligheid

Het Johan de Witt streeft naar een veilig en gezond schoolklimaat. Op elke locatie wordt met een door de gemeente Den Haag gecertificeerd veiligheidsplan gewerkt.

Opbrengstenprofiel

  vmbo b vmbo k vmbo tl havo vwo
Rendement Onderbouw Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland. Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland. Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland. Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland. Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland.
Onvertraagd behalen diploma Deze school behoort voor dit onderdeel tot de 10% minst scorende scholen van vergelijkbare scholen van nederland. Deze school behoort voor dit onderdeel tot de 10-25% best scorende scholen van vergelijkbare scholen van nederland. Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland. Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland.
CE alle vakken Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland.6.6 Deze school behoort voor dit onderdeel tot het gemiddelde van vergelijkbare scholen van nederland.6.2 Deze school behoort voor dit onderdeel tot de 10-25% best scorende scholen van vergelijkbare scholen van nederland.6.5 Deze school behoort voor dit onderdeel tot de 10-25% minst scorende scholen van vergelijkbare scholen van nederland.6.2 Deze school behoort voor dit onderdeel tot de 10-25% best scorende scholen van vergelijkbare scholen van nederland.6.6
Verschil SE en CE Het CE-cijfer is tussen de 0.5 en 1.0 punt hoger dan het SE-cijfer: groot verschil.ce 0.1 hoger Het CE-cijfer is tussen de 0.5 punt hoger of 0.5 punt lager dan het SE-cijfer: gering verschil.ce 0.2 lager Het CE-cijfer is tussen de 0.5 punt hoger of 0.5 punt lager dan het SE-cijfer: gering verschil.ce 0.1 lager Het CE-cijfer is tussen de 0.5 punt hoger of 0.5 punt lager dan het SE-cijfer: gering verschil.ce 0.3 lager Het CE-cijfer is tussen de 0.5 punt hoger of 0.5 punt lager dan het SE-cijfer: gering verschil.ce 0.3 lager
Oordeel Onderwijsinspectie voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende

Toelichting op het opbrengstenprofiel

Examentraining In de voor-examenjaren en in het examenjaar wordt er gedurende het gehele schooljaar aandacht besteed aan de voorbereiding op het examen, door middel van examentraining. Ook kun je in het examenjaar, gedurende het gehele schooljaar, van de zaterdag school gebruik maken om eventuele hiaten in je kennis bij te werken. Tevens wordt een gerichte cursus 'voorbereiding op het examen' geboden. Het programma omvat extra digitale proefexamens, een training examenvaardigheden, meer aandacht voor de randvoorwaarden en een nauwgezette planning van de maanden april en mei. Examenresultaten schooljaar 2012-2013: vwo 86%, havo 65%, mavo 97%, vmbo kader 93% en vmbo basis 90% geslaagd.

GEWOON, BIJZONDER GOED

TAAL- EN REKENBELEID
Vanaf het schooljaar 2013-2014 worden de referentieniveaus taal en rekenen voor het VO getoetst in het eindexamen. Het Johan de Witt heeft taal- en rekenbeleid vastgesteld op basis van de volgende schakels:
- Voorbereiden op het examen/centrale rekentoets
- Onderhouden taal- en rekenvaardigheden
- Bijspijkeren
- Diagnosticeren van taal- en rekenvaardigheden
- Vakoverstijgende afstemming

BREDE SCHOOL
Het Johan de Witt is een brede school. Dit houdt in dat er buiten de reguliere lestijden ook onderwijs kan worden gevolgd. De brede school bestaat uit de volgende onderdelen:
- Zaterdagschool
- Vakantieschool
- Zomerschool
- Samenwerken = samenleren (zie verderop)

SAMENWERKEN = SAMENLEREN
Het Johan de Witt verzorgt lessen voor groep 7 en 8 van een aantal basisscholen uit de buurt. Op die manier wil het Johan de Witt deze leerlingen voorbereiden op hun overstap naar het VO en daarnaast de leerprestaties van deze leerlingen verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met de deelnemende basisscholen. Met dit project heeft het Johan de Witt in 2012 de Haagse Onderwijsprijs gewonnen.

KUNSTEDUCATIE
Sinds 2010 zijn het Gemeentemuseum Den Haag, Korzo theater, Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui samen met de Johan de Witt Scholengroep het bijzondere kunstproject ‘Cultuurinstelling als klaslokaal’ gestart. Op vraag van de school ontwikkelden de instellingen een intensief kunstprogramma voor de leerlingen. Alle leerlingen volgen jaarlijks met stijgend enthousiasme 16 weken 2,5 uur kunstlessen in de verschillende kunstinstellingen.

SPORTCAMPUS
De Sportcampus is een van de oudste en grootste sportplannen van het land. Na schooltijd kunnen leerlingen bijvoorbeeld basketballen, volleyballen, zwemmen, tennissen of fitnessen. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen welk cursusaanbod er is.

Adres
Zusterstraat 120
2512TP Den Haag

Kenmerken

Bijzonderheden

  • GEWOON, BIJZONDER GOED

Soorten onderwijs

Kosten eerste leerjaar

  • € 100,- : Brugklaskamp

Links

Zomerschool

Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.

Voorrangsregels

Vanaf de inschrijfperiode tot en met april is er op elke woensdagmiddag gelegenheid om de school te bezoeken. Op deze middag kunnen leerlingen zich ook aanmelden (van 13:00-16:00 uur). Op 29 maart, 5 april en 12 april is er ook gelegenheid om aan te melden (van 10:00-12:00 uur).

Open dagen

Contactgegevens

Adres
Zusterstraat 120
2512TP Den Haag
Telefoon
0703120750
E-mailadres
info@johandewittscholengroep.nl
Internet
www.johandewittscholengroep.nl
Directie
A.M.W. Segeren
Aantal leerlingen
800
Brinnummer
20MJ
Bestuur
Stichting VO Haaglanden
Contactpersoon brugklas
dhr. M. Bogaarts
Bereikbaarheid
Randstadrail: 3, 4: MCH Westeinde
Tram: 2, 4: Monstersestraat; 6, 11, 12: Delftselaan
Bus: 25: Vaillantplein
  • stuur door

    Stuur artikel door

    *verplicht
  • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen