Spring naar inhoud

Shri Vishnu school

Hindoeïstisch onderwijs

 

DenHaag
 • 1

Onderwijsconcept

De school hanteert de kerndoelen van het basisonderwijs vanuit een hindoe-levenshouding. Het leer- en vormingsgebied 'Dharma' en 'hindoeïsme' zijn in het lesrooster opgenomen. Dharma omvat normen en waarden, voorschriften, religie, cultuur, gebeden, feestdagen, muziek, zang en dans. De basiskennis van het hindoeïsme bestaat uit de belangrijkste geloofsaspecten en de talen Sarnami Hindi en Sanskrit bij de gebeden. Een school maken we samen: een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders zijn de basis voor een goede sfeer op school.

Kwaliteitszorg

Wij richten ons beleid op de volgende onderdelen: - het inspectierapport - kwaliteitsinstrument WMK-PO (quickscan) - wensen van de leerkrachten en het bevoegd gezag - ideeën van de directie, vooral op onderwijsinhoudelijk gebied - de schoolbegeleidingsdienst

Ouderbetrokkenheid

De school wil het ouderbeleid zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij staan open voor de inbreng van ouders, omdat wij ons samen verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van en het onderwijs aan hun kinderen. Er is een oudercoördinator aangesteld die samen met het team dit beleid in goede banen leidt. We hebben verschillende activiteiten om de communicatie met ouders te verbeteren en de betrokkenheid en participatie te vergroten. Door een goede samenwerking met school en ouders willen wij op een lijn gaan zitten.
Op de Shri Vishnuschool wordt onderwijs gegeven vanuit een hindoe-levensvisie. Wij werken met moderne leermethodes. Zo is er veel aandacht voor ICT: er zijn computers in de klassen, er is een ruim computerlokaal en in alle groepen is er een digitaal schoolbord. Kwaliteitszorg en vernieuwingen nemen een belangrijke plaats in, leerlingprestaties worden daarbij nauwlettend gevolgd door een speciaal volgsysteem. De school heeft een eigen bibliotheek/orthotheek en er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek. Er is veel individuele aandacht aangezien er kleine groepen zijn. Hindi is in het lesprogramma opgenomen. Er is veel aandacht voor de hindoe-feesten maar ook andere feesten worden gevierd (zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen). Overblijven is kosteloos en er is naschoolse opvang. Vanaf groep 4 kunnen kinderen na schooltijd meedoen aan diverse activiteiten in het kader van de verlengde schooldag: mozaïek, drama, dans, schilderen, enzovoort. De Shri Vishnu School is toegankelijk voor alle kinderen, ook ouders die niet-hindoe zijn en zich kunnen vinden in de hindoe-levenshouding, zijn welkom om hun kind(eren) in te schrijven.
Onze school heeft het maximaal aantal kinderen nog niet toegelaten. U kunt contact met ons opnemen over de mogelijkheid van aanmelding.

Aanmelden leerjaar 2016 - 2017

 • Totaal aantal plaatsen: 90
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Toegelaten: 3
  HelpDit zijn de kinderen die voor 21 oktober jongstleden hoorden dat ze zijn toegelaten voor dit leerjaar. lees meer
Voor leerjaar 2017-2018 kunt u kinderen aanmelden die geboren zijn van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014

Aanmelden leerjaar 2017-2018

 • Totaal aantal plaatsen: 90
  HelpDit is het maximaal aantal kinderen in groep 1 van deze school. lees meer
 • Aantal aanmeldingen tot nu toe: 0
  HelpDit is het aantal aanmeldingen tot nu. Aanmelden kan tot en met 30 september aanstaande. De kinderen die zijn aangemeld, zijn nog niet toegelaten. Ook als er meer kinderen zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kunt u nog steeds aanmelden. Scholen besluiten na 1 oktober pas wie er wordt toegelaten en wie niet. Hiervoor kijken ze naar de toelatingscriteria. lees meer

Aanmelden betekent niet dat uw kind altijd op deze school terecht kan. De school kijkt naar het aantal plaatsen dat ze hebben en kijkt of uw kind voldoet aan het toelatingsbeleid.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Ook dan kunt u uw kind gewoon aanmelden. Mogelijk voldoet uw zoon of dochter aan meer of andere toelatingscriteria dan andere kinderen. Uw kind kan dan toch op deze school komen. Voor de kans op toelating maakt het niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Kinderen die eerder werden aangemeld dan uw kind krijgen geen voorrang. U moet uw kind dan wel aanmelden tussen de 1e verjaardag en 30 september daarna.

Toelatingsbeleid

Toelatingscriteria

De Shri Vishnu School is toegankelijk voor alle kinderen, ook ouders die niet-hindoe zijn en zich kunnen vinden in de hindoe-levenshouding, zijn welkom om hun kind(eren) in te schrijven.


Adres
Abraham van Beyerenstraat 56
2525TH Den Haag

Kenmerken

Links

Aanmelden

Leerjaar 2017 - 2018

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker. Zie ook: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Kennismaken met de school

Voor inschrijvingen kunt u een telefonische afspraak maken met de intern begeleiders Hélène Ramdhiansing voor groep 1 t/m 4 en Gajatrie Jibodh voor groep 5 t/m 8, via bovenstaand telefoonnummer. In de zomervakantie kunt u bellen naar 070 - 364 05 39 of 06 - 18 25 81 07, of mailen naar rmohan@shrivishnu.nl.

Bijzonderheden

De Shri Vishnu School is toegankelijk voor alle kinderen, ook ouders die niet-hindoe zijn en zich kunnen vinden in de hindoe-levenshouding, zijn welkom om hun kind(eren) in te schrijven.

Contactgegevens

Adres
Abraham van Beyerenstraat 56
2525TH Den Haag
Telefoon
0703885961
E-mailadres
info@shrivishnu.nl
Internet
www.shrivishnu.nl
Directie
R.O. Mohan
Aantal leerlingen
485
Brinnummer
22mh
Bestuur
Stichting Hindoe onderwijs
Peuterspeelzaal/ voorschool
PSZ Ganesha
 • stuur door

  Stuur artikel door

  *verplicht
 • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen