Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Aanmelden op de basisschool

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar bij de school van uw voorkeur.

U ontvangt een brief en een aanmeldformulier per post als uw kind bijna 3 jaar is.

Hoe meld ik mijn kind aan?
Sommige scholen verwachten meer aanmeldingen dan er plaats is. Hier verloopt het aanmelden anders dan op scholen waar er voldoende plaats is. De informatiekaart en de animaties laten u zien hoe het aanmelden precies werkt. Ook vindt u hieronder een beschrijving van de stappen.

Aanmelden voor een basisschool in Den Haag
Als uw kind drie jaar is, kunt het inschrijven voor een basisschool in Den Haag. Hoe werkt dat? Bekijk de animatie!

Aanmelden voor een basisschool in Den Haag met een maximum aantal plaatsen
Is uw kind drie jaar? Dan kunt u het inschrijven voor een basisschool in Den Haag. Op sommige scholen bent u niet zeker van een plekje. Wat doet u dan? Bekijk de animatie!

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past
Basisscholen verschillen van elkaar. Er zijn openbare scholen, bijzondere scholen en scholen met een specifiek onderwijsconcept. Om nieuwe ouders kennis te laten maken, organiseren basisscholen regelmatig inloopmomenten of rondleidingen. Kijkt u voor meer informatie op de website van de basisschool. Dit kan u helpen bij het kiezen van een school die bij uw kind past. Op deze website vindt u informatie over álle scholen van Den Haag. Ook krijgt u advies over waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.

Informeer of de school van uw keuze een maximum aantal plaatsen heeft (leerlingplafond) 
Sommige scholen verwachten meer aanmeldingen dan er plaats is. Op de schoolpagina van deze website kunt u zien of een school werkt zonder of met leerlingplafond (maximum aantal plaatsen). U kunt dit ook bij de school zelf navragen. Aanmelden op scholen met een leerlingplafond, verloopt anders dan op scholen zonder een leerlingplafond. 

Heeft de school van uw keuze geen leerlingplafond (voldoende plaats)?  
Lever het ingevulde aanmeldformulier in op de school van uw keuze nadat uw kind drie jaar is geworden.

Heeft de school van uw eerste keuze wel een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen)? Houd dan rekening met een aantal dingen: 

 • Meld uw kind aan in één aanmeldperiode
  ​Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016: u kunt uw kind slechts aanmelden in één van de 4 aanmeldperioden nadat uw kind drie jaar is geworden:
   
  • 10 tot en met 21 december 2018
  • 18 tot en met 29 maart 2019
  • 17 tot en met 28 juni 2019
  • 16 tot en met 30 september 2019

   Let op: kinderen geboren na 28 juni tot en met 30 september 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.
    
 • Kies meer dan één school 
  U bent niet zeker van een plaats op de school van uw keuze. Het is daarom belangrijk dat u meer dan één school kiest en invult op het aanmeldformulier.
   
 • De school gebruikt voorrangsregels
  De school bepaalt welke voorrangsregels zij gebruikt en in welke volgorde. De school plaatst eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna de andere kinderen. Op de schoolpagina op deze website vindt u welke voorrangsregels de school hanteert.
   
 • Er wordt geloot als de school meer aanmeldingen heeft dan er plaatsen zijn
  Als de school van uw eerste voorkeur uw kind niet kan plaatsen dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft, daarna de school van uw derde voorkeur, enzovoorts

Reactie van school
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. Soms kan de school de benodigde ondersteuning niet geven. De school helpt u met het vinden van een school die dit wel kan.

Stap 3: Inschrijven
Heeft u bericht ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven? Maak dan een afspraak met de school voor inschrijving. De inschrijving moet binnen vier weken (nadat u bericht heeft gekregen) zijn voltooid. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan bent u zeker van een plekje.

Klachtenregeling
Heeft u als ouder/verzorger een algemene klacht over het aanmelden van uw kind voor het basisonderwijs? Dan kunt u via het klachtenformulier een klacht indienen. Open het formulier in PDF-formaat of in DOCX-formaat. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar klachtencommissie@aanmeldenpo.nl of per post sturen naar Klachtencommissie AanmeldenPO, Regulusweg 11 (2e etage), 2516 AC Den Haag.

De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de aanmeldprocedure? Deze kunt u stellen op de basisschool van uw voorkeur. Ook vindt u meer informatie bij de veelgestelde vragen.

Wilt u meer weten over de regels van de aanmeldprocedure? Die vindt u hier.