Spring naar inhoud

Den Haag heeft meer dan 130 basisscholen. Hoe kiest u een school voor uw kind? Waar moet u op letten?

U moet al vroeg nadenken over een school voor uw kind. Hoe maakt u een keuze? Hoe komt u iets te weten over de scholen in uw buurt?

U kunt beginnen in uw eigen omgeving. Misschien kent u andere ouders met kinderen op een basisschool. U kunt ook de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf vragen naar scholen in de buurt. En u kunt natuurlijk scholen bezoeken. Dan kunt u zelf zien hoe de school eruit ziet en voelen hoe de sfeer is.

Voordat u een school bezoekt, kunt u informatie op internet opzoeken. Op deze website kunt u algemene informatie vinden die kan helpen bij het kiezen van een school. En u kunt informatie vinden per school.

Op welke manier geeft de school les?
Scholen geven op verschillende manieren les. Meer informatie over verschillende soorten scholen vindt u bij Schoolsoorten.

Wilt u weten wat de aanpak is van een bepaalde school? Zoek de school dan op de startpagina van deze site. U vindt daar meer informatie en een link naar de website van de school.

Een openbare of bijzondere school?
U kunt kiezen voor een school die uitgaat van een bepaalde levensbeschouwing of godsdienst (bijzonder onderwijs). U kunt ook kiezen voor een neutrale school (openbaar onderwijs). Ook hierover vindt u meer informatie bij Schoolsoorten. En op deze site staat van elke school of die openbaar of bijzonder is.

Hoe weet ik of de school goed is?
Het bestuur van de school zorgt voor goed onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs controleert dit. De inspectie kijkt naar de manier van lesgeven, naar de sfeer op school en naar de resultaten (de scores van toetsen, bijvoorbeeld).

Als het onderwijs goed is, dan staat de school onder ‘basistoezicht’ van de inspectie. De inspecteur komt eens in de vier jaar controleren. Als het onderwijs minder goed is, dan krijgt de school ‘aangepast toezicht’. De inspecteur doet dan extra onderzoek. 

Voor meer informatie kunt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs de naam van de school invullen en klikken op ‘zoeken’.

Op deze site vindt u bij elke school ook informatie onder het kopje ‘Onderwijskwaliteit’.

De PO-raad (de organisatie voor het primair onderwijs) heeft de website Scholenopdekaart.nl ontwikkeld. Op die website kunt u zien hoe een basisschool het doet. U kunt elke school opzoeken om informatie te vinden over de school. Bijvoorbeeld de gemiddelde eindtoetsscore. Of wat de inspectie in haar rapport zegt over de school.

Een school met extra aandacht voor de Nederlandse taal?
Spreekt uw kind nog niet goed Nederlands? Heeft het extra lessen Nederlandse taal nodig? Dan kan uw kind misschien naar een basisschool met een schakelklas. In die klassen is extra aandacht voor taal.

Wanneer een school een schakelklas heeft, staat dat op de schoolpagina bij ‘Nog meer op onze school’. U vindt op deze website alle scholen met een schakelklas.

Meer informatie vindt u ook via de website van de gemeente Den Haag.

Is uw kind net in Nederland? Spreekt het helemaal geen Nederlands?  Er zijn ook Haagse basisscholen met aparte klassen voor nieuwkomers. De kinderen krijgen er een jaar lang taalles.

Wanneer een school zo’n opvangklas heeft, staat dat op deze site bij de school onder het kopje ‘Nieuwkomers’.

Uw kind kan al beter Nederlands leren vóórdat het naar de basisschool gaat. Dat kan op de voorschool: een samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool. De kinderen gaan vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. Zo maken ze spelenderwijs kennis met de Nederlandse taal.

Meer informatie vindt u bij School voor heel jonge  kinderen.

Een school met extra aandacht voor (hoog)begaafde kinderen?
Een kind dat veel sneller leert dan anderen, kan problemen krijgen als het niet voldoende wordt uitgedaagd. Het kan hierdoor slechter gaan presteren. Sommige scholen hebben speciaal voor deze leerlingen een plusklas.

In een plusklas komt een groepje kinderen één of meerdere  keren per week samen. Onder begeleiding van een leerkracht  werken de leerlingen aan lesstof die ze meer uitdaagt. Op sommige scholen krijgt de plusklas een extra vreemde taal. Of de kinderen werken aan een speciaal project.

Een school met extra aandacht voor bepaalde vakken?
Er zijn ook scholen die extra aandacht hebben voor bepaalde vakken. Bijvoorbeeld voor muziek, sport of toneel. Wilt u meer daarover weten? Zoek de school dan op de startpagina van deze site. U vindt daar meer informatie en een link naar de website van de school.

Wat doet een school om pesten te voorkomen?
Veel scholen doen hun best om pesten zo veel mogelijk te voorkomen. Dat doen ze door te praten met de kinderen in de klas. Soms zijn er speciale lessen of programma’s over pesten. Leerkrachten worden hier ook in opgeleid. Alle scholen moeten een veiligheidsplan hebben. Daarin staat ook een pestprotocol. In het protocol staat wat de school verstaat onder pesten.

Er staan meestal ook gedragsregels in. Bijvoorbeeld: ‘Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet prettig vindt’. In het pestprotocol staat ook bij wie u moet zijn als uw kind wordt gepest. Veel scholen hebben een vertrouwenspersoon die zich met dit soort problemen bezighoudt. Tot slot staat in het pestprotocol wat er gebeurt bij pesten: welke straffen volgen er als het niet stopt?