Spring naar inhoud

Den Haag heeft meer dan 150 basisscholen. Hoe kiest u een school voor uw kind? Waar moet u op letten?

Als uw kind bijna twee jaar is, ontvangt u een brief van de gemeente. Deze brief is het begin van uw zoektocht naar een basisschool die bij uw kind past. Het is verstandig om op tijd te beginnen met zoeken. Om u te helpen met het zoeken naar de juiste school, kunt u hieronder verder lezen.

U moet al vroeg nadenken over een school voor uw kind, maar hoe maakt u een keuze? Of hoe komt u iets te weten over de scholen in uw buurt? U kunt beginnen in uw eigen omgeving, misschien kent u andere ouders met kinderen op een basisschool. U kunt de peuterschool of het kinderdagverblijf vragen naar scholen in de buurt. Ook vindt u op het internet informatie over scholen. Op deze website (scholenwijzer.denhaag.nl) kunt u informatie over scholen in Den Haag vinden.
Scholen organiseren regelmatig inloopmomenten of rondleidingen voor nieuwe ouders. Belangrijk is dat u scholen bezoekt om zelf te horen hoe de school werkt en te voelen hoe de sfeer is.

Om u te helpen met het zoeken naar de school die het best bij uw kind past, kun u de onderstaande vragen gebruiken. Door deze vragen kunt u bepalen wat u belangrijk vindt bij de school van uw kind.

Welke verschillen zijn er tussen scholen?
U kunt kiezen voor een school die uitgaat van een bepaalde levensbeschouwing of godsdienst (bijzonder onderwijs). U kunt ook kiezen voor een neutrale school (openbaar onderwijs). Naast het ontstaan van de school, kunnen scholen lesgeven op verschillende manieren. Ze kiezen hun eigen aanpak en passen hun onderwijs daarop aan. Meer informatie over verschillende soorten scholen vindt u bij Schoolsoorten.

Wilt u weten wat de aanpak is van een bepaalde school? Zoek de school dan op de startpagina van deze site. U vindt daar meer informatie en een link naar de website van de school.

Hoe weet ik of de school goed is?
Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor goed onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs controleert dit. De inspectie kijkt naar de manier van lesgeven, naar de sfeer op school en naar de resultaten (de scores van bijvoorbeeld toetsen).
Als het onderwijs in orde is, dan krijgt de school een  ‘voldoende (basistoezicht)’ of een ‘goed’ van de inspectie. Als het onderwijs minder goed is, dan krijgt de school/het bestuur een ‘onvoldoende (zwak)’ of ‘zeer zwak’. De inspecteur doet dan extra onderzoek.
Voor meer informatie kunt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs de naam van de school invullen en klikken op ‘zoeken’.
Op deze site vindt u bij elke school ook informatie onder het kopje ‘Onderwijskwaliteit’.
Op de website Scholenopdekaart.nl vindt u extra informatie over de basisschool en kunt u verschillende scholen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld de gemiddelde eindtoetsscore of de waardering van leerlingen op de school.

Een school met extra aandacht voor de Nederlandse taal?

Schakelklas

  • Spreekt uw kind nog niet goed Nederlands? Heeft het extra lessen Nederlandse taal nodig? Dan kan uw kind misschien naar een basisschool met een schakelklas. In die klassen is extra aandacht voor taal.

Nieuwkomers

  • Is uw kind net in Nederland? Spreekt het helemaal geen Nederlands?  Er zijn ook Haagse basisscholen met aparte klassen voor nieuwkomersdie nog geen Nederlands spreken. De kinderen krijgen een jaar lang les in de Nederlandse taal. De scholen met een klas voor nieuwkomers vindt u hier.

Voorschool (VVE)

  • Er zijn ook mogelijkheden om uw kind al beter Nederlands te leren voordat het naar de basisschool gaat. Dit kan namelijk op de voorschool: een samenwerking tussen een peuteropvang en een basisschool. De kinderen gaan vier dagdelen naar de peutergroep. Zo maken ze spelenderwijs kennis met de Nederlandse taal.

Meer informatie vindt u bij School voor heel jonge kinderen.

Waar besteedt de school extra aandacht aan?
De ene school besteed extra aandacht aan muziek, sport of toneel. Andere scholen geven aandacht aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Ze bieden bijvoorbeeld voor deze kinderen een plusklas aan. In een plusklas komt een groepje kinderen één of meerdere keren per week samen. Onder begeleiding van een leerkracht werken de leerlingen aan lesstof die hen meer uitdaagt.
Wilt u hierover meer weten? Bezoek dan de website van de school, of vraag hiernaar tijdens een bezoek aan de school.

Wat doet een school om pesten te voorkomen?
Veel scholen doen hun best om pesten zo veel mogelijk te voorkomen. Dat doen ze door te praten met de kinderen in de klas. Soms zijn er speciale lessen of programma’s over pesten. Leerkrachten worden hier ook in opgeleid. Alle scholen moeten een veiligheidsplan hebben. Daarin staat ook een pestprotocol. In het protocol staat wat de school verstaat onder pesten.
Er staan meestal ook gedragsregels in. Bijvoorbeeld: ‘Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet prettig vindt’. In het pestprotocol staat ook bij wie u moet zijn als uw kind wordt gepest. Scholen hebben een vertrouwenspersoon aangesteld, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het pestprotocol.