Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Kinderopvang voor jonge kinderen 0-4 jaar

Kinderen gaan vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Daarvóór kunnen peuters naar de peuteropvang. Voor werkende ouders is er kinderdagopvang, al vanaf dat uw kind zes weken oud is.

Peuteropvang
Peuteropvang is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het is belangrijk dat alle kinderen al vroeg beginnen met leren te spelen en ontdekken. En ze spelen er met andere kinderen. Hoe meer uren een peuter naar de peuteropvang gaat, hoe beter dat is voor de ontwikkeling van het kind.

Peuteropvang in Den Haag
De peuteropvang in Den Haag bestaat uit reguliere peuteropvang en peuteropvang met voorschoolse educatie (ve). Organisaties voor peuteropvang en een aantal organisaties voor kinderdagopvang bieden dit aan.  

Aantal uren peuteropvang
Alle Haagse peuters mogen 8 uur per week naar de reguliere peuteropvang en 16 uur per week naar de peuteropvang met voorschoolse educatie.

Peuteropvang met voorschoolse educatie (ve)
Bij de peuteropvang met voorschoolse educatie (ve) krijgen peuters extra begeleiding om zich voor te bereiden op de basisschool. De pedagogisch medewerkers besteden extra aandacht aan taal en aan de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.

Peuters mogen naar de voorschoolse educatie als ze via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) over een indicatie beschikken. Het CJG geeft alleen een indicatie als uw kind deze extra aandacht nodig heeft. Kijk voor meer informatie op cjg.denhaag.nl.

Basisschool met vroegschoolse educatie
Wordt uw kind vier jaar? Dan gaat het naar groep 1 van de basisschool. Uw kind kan naar de basisschool met vroegschoolse educatie die hoort bij de peuteropvang met voorschoolse educatie. De school en de peuteropvang werken (vaak) samen aan hetzelfde educatieprogramma. Het is goed om hier meer over te weten als u de peuteropvang kiest. Ga kijken bij de school of praat met de leidsters van de peuteropvang. Maar u mag ook kiezen voor een andere basisschool.

Uw kind aanmelden voor de peuteropvang
U meldt zelf uw kind aan bij de peuteropvang. Informeer bij de peuteropvang bij u in de buurt. Of bel naar het CJG. Dit kan via het telefoonnummer (070) 752 80 00.

Adressen

Kosten en toeslagen
Wat u moet betalen en wat u aan kinderopvangtoeslag krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

Ouders betalen voor de kinder- of peuteropvang een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders hebben recht op een bijdrage in de kosten. Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de Belastingdienst. Niet-werkende ouders hebben geen recht op KOT, zij hebben recht op gemeentelijke peuter toeslag (GPT) van de gemeente. Heeft u een Haagse Ooievaarspas? Dan is de peuteropvang gratis. Kijk voor meer informatie op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/opgroeien-en-opvoeden/peuteropvang.htm#Peuteropvang_in_Den_Haag-anchor