Spring naar inhoud

Uw kind krijgt verplichte vakken, die alle leerlingen van basisscholen in Nederland krijgen. Daarnaast kan de school vakken geven die niet verplicht zijn.

Verplichte vakken
Alle leerlingen van basisscholen in Nederland krijgen de volgende vakken op school:

  • Nederlandse taal
  • rekenen
  • kennis van de wereld (wereldoriëntatie): bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en/of verkeersles
  • kennis van kunst (kunstzinnige oriëntatie): bijvoorbeeld handvaardigheid of tekenen
  • Engels (verplicht vanaf groep 7)
  • gymnastiek (bewegingsonderwijs)

Scholen mogen zelf lesprogramma’s maken voor de verplichte vakken. Ze moeten wel streven naar de kerndoelen uit de wet van de rijksoverheid. Daarin staat per vak wat een leerling aan het einde van de basisschool moet kennen en kunnen. Via de website van de rijksoverheid kunt u het Kerndoelenboekje inzien.

Vakken die scholen zelf kiezen
De school kan ook zelf lessen kiezen. Bijvoorbeeld godsdienstles, humanistisch vormingsonderwijs (HVO), meer vreemde talen of meer creatieve vakken.

De school bepaalt ook op welke manier de kinderen sociale vaardigheden leren, zoals prettig met elkaar omgaan. De medezeggenschapsraad moet het eens zijn met de keuzes van de school. Leerlingen moeten alle vakken volgen die zijn opgenomen in het lesprogramma. Meer informatie staat in de schoolgids.

Eerder beginnen met een vreemde taal
Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Er wonen veel buitenlandse inwoners en er komen bezoekers uit de hele wereld. De regio Den Haag heeft dan ook verschillende scholen die internationaal onderwijs bieden. Daarnaast zijn er basisscholen in Den Haag die eerder beginnen met Engels dan in groep 7. Dit heet ‘vroeg vreemdetalenonderwijs’.

Jonge kinderen leren een taal makkelijker dan oudere kinderen. Op sommige scholen leren de kinderen al Engels vanaf groep 1. Ze leren terwijl ze spelen. Ze tellen bijvoorbeeld in het Engels bij een spelletje.

Naar een museum of voorstelling
Veel basisscholen nemen hun leerlingen af en toe mee naar een museum of een theatervoorstelling. Dit gebeurt meestal binnen schooltijd. Dan is het verplicht. Kinderen kunnen ook lessen krijgen van professionele kunstenaars. Elke school beslist zelf hoeveel en wat hij doet op dit gebied.

Schoolzwemmen
Scholen beslissen zelf of ze meedoen aan schoolzwemmen.  De school kan de zwemles opnemen in het lesprogramma van groep 5 of 6. Uw kind leert dan tijdens schooltijd (beter) zwemmen, het is verplicht. Als u niet wilt dat uw kind meedoet, kunt u vrijstelling vragen. Dit doet u bij het bestuur van de school. Als uw kind vrijstelling krijgt, moet de school zorgen voor ander onderwijs.

Vrijwillige bijdrage
Schoolzwemmen is in Den Haag gratis. De school kan u wel vragen mee te betalen aan het busvervoer van en naar het zwembad.

Veiligheid
De veiligheid van uw kind tijdens het schoolzwemmen is natuurlijk heel belangrijk. Daarom zijn er gedragsregels voor leerkrachten en voor het personeel van het zwembad. De school is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Het zwembad is medeverantwoordelijk.

Sporten met de klas ná schooltijd
Veel Haagse basisscholen bieden extra sportactiviteiten aan of doen mee aan gemeentelijke sporttoernooien. Deze activiteiten zijn vaak buiten schooltijd, bijvoorbeeld op woensdagmiddag of op zaterdag. Uw kind is niet verplicht eraan mee te doen. Scholen en sportverenigingen organiseren samen naschoolse activiteiten op één bepaalde school. Daarnaast zijn er de gemeentelijke toernooien. Hieraan doen meerdere scholen mee. De toernooien worden georganiseerd  door de gemeente Den Haag en de sportverenigingen. Kinderen strijden met en tegen elkaar in een sport die ze leuk vinden. Bijvoorbeeld basketbal, handbal, turnen, schaken, voetbal of hockey.

Project SCOOL
Project SCOOL is een afkorting die staat voor Schoolsport Club Onderwijs en Omgeving Laak. 7 basisscholen in Laak werken samen met 15 sportverenigingen. Elke week sporten er dankzij dit project bijna 900 leerlingen van verschillende scholen met elkaar na lestijd. Bekijk de website van SCOOL.