Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Opvang buiten schooltijd

In de wet staat het aantal uren dat kinderen van groep 1 t/m 8 naar school moeten (7520 uur). De school bepaalt zelf de lengte van de schooldag en de pauzes. De medezeggenschapsraad moet het hiermee eens zijn.

Wat zijn de schooltijden?
De groepen 3 t/m 8 gaan vijf dagen per week naar school. De groepen 1 en 2 meestal ook, maar voor hen zijn vijf dagen niet verplicht. Basisscholen mogen enkele keren per jaar een vierdaagse schoolweek inplannen. De vrije dag in zo’n week is bijvoorbeeld voor studiedagen van de leerkrachten.

De meeste leerlingen gaan tussen 8.30 uur en 15.30 uur naar school. Zij hebben de woensdagmiddag vrij. Sommige scholen hebben een rooster met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is een continurooster. Kinderen die het leerkansenprofiel volgen, gaan langer naar school. Wilt u weten hoe de lestijden zijn op de school van uw kind? Kijk dan in de schoolgids.

Overblijven (tussenschoolse opvang)
Op veel scholen kunnen leerlingen in de middagpauze overblijven (tussenschoolse opvang). Tijdens de overblijf kunnen de kinderen eten, spelen en tot rust komen. Dat gebeurt onder begeleiding van overblijfkrachten. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Samen met de medezeggenschapsraad bepaalt de school hoe dit wordt geregeld. De ouders betalen de kosten van de overblijf. Hiervoor krijgen zij geen kinderopvangtoeslag. Soms regelen de ouders de overblijf met elkaar.

Op scholen met een continurooster zijn de pauzes korter. Ze horen bij de lestijd, de kinderen zijn verplicht aanwezig. De leerkrachten begeleiden vaak de middagpauze. In de schoolgids leest u meer over de overblijf op de school van uw kind.

Buitenschoolse opvang
Kinderen kunnen voor en/of na schooltijd naar de buitenschoolse opvang. Ze kunnen er ook naartoe tijdens vrije dagen of schoolvakanties. U moet uw kind zelf aanmelden bij de buitenschoolse opvang. In de schoolgids leest u met welke organisatie(s) de school samenwerkt.

U moet de kosten voor de buitenschoolse opvang betalen. Mogelijk kunt u een deel vergoed krijgen. Kijk hiervoor op de site van de Belastingdienst.