Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

Mijn vraag gaat over:

  1. Aanmelden
  2. Een school kiezen
  3. Wanneer aanmelden
  4. School met beperkt aantal plaatsen
  5. Extra ondersteuning op school
  6. Vragen of klachten
  7. Overig
  8. Contact

1 Aanmelden

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd. Dit ontvangt u vlak voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; de school neemt het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Alle stappen van de aanmeldprocedure vindt u hier. Bekijk ook de filmpjes over aanmelden op de basisschool zonder en met leerlingplafond.

Ik heb (nog) geen post van de gemeente ontvangen. Wat nu?

Het aanmeldformulier voor de basisschool ontvangt u ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar is. Het aanmeldformulier en de brief die erbij hoort, vind u hier.

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd. Dit ontvangt u vlak voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk en ook niet nodig. Het aanmeldformulier vindt u hier. U kunt dit formulier ook digitaal invullen, printen en inleveren bij de school van uw eerste keuze.

Waarom moet ik op het aanmeldformulier meer scholen invullen?

Sommige scholen verwachten meer aanmeldingen dan er plaats is. Het is daarom belangrijk dat u meerdere scholen van voorkeur invult op het aanmeldformulier (minimaal vijf scholen). Kan uw kind niet naar de school van uw eerste voorkeur? Dan wordt er gekeken op welke van de andere scholen op uw voorkeurslijst er wel plek is. Elk kind mag slechts één keer aangemeld worden. Zo hebben alle kinderen gelijke kansen op een plek op een school met een ‘leerlingplafond’; ook daarom is het raadzaam om meer scholen in te vullen op het aanmeldformulier. Wanneer u een beperkt aantal scholen invult, bestaat de kans dat uw kind niet geplaatst kan worden. Als u op de lijst met scholen van uw voorkeur ook een school invult zonder leerlingplafond, dan heeft u plaatsgarantie. Uw kind kan altijd terecht op een school zonder leerlingplafond (mits uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft).  Let op dat u uw kind wel aanmeld binnen het aanmeldjaar dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Op deze pagina leest u hoe het aanmelden werkt.
Woont u in een rand gemeente van Den Haag en schrijft u zich in op een Haagse basisschool?
Als uw school van eerste keuze een school in de gemeente Den Haag is, maar de scholen van uw tweede/derde etc. keuze staan in een rand gemeente van Den Haag, dan hoeft u geen andere scholen op het aanmeldformulier in te vullen (ondanks dat dit wel gevraagd wordt op het aanmeldformulier). U hoeft alleen de school (of scholen) van uw voorkeur in te vullen die in de gemeente Den Haag staan.

Ik heb het aanmeldformulier ingeleverd. Wanneer krijg ik bericht? 

In het onderstaande schema kunt u zien wanneer u antwoord krijgt op uw aanmelding. U krijgt op deze datum bericht van de school waar u het formulier heeft ingeleverd. Is er geen plek op die school? Dan krijgt u bericht van de school (van uw voorkeurslijst) waar wel plek is. In dit bericht staat informatie over hoe u uw kind daar inschrijft. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? De school kan dan vier weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of de school dit kan bieden. Als dat niet mogelijk is, dan helpt de school u met het vinden van een school die dit wél kan.
Is er op alle scholen van uw voorkeurslijst geen plek, dan ontvangt u bericht vanuit AanmeldenPO.

HELP! Ik ben te laat met aanmelden, wat nu?

Als uw kind geboren tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017, dan is de aanmeldperiode verstreken. U kind hoort in het aanmeldjaar 2019/2020. U kunt niet meer aanmelden door middel van het aanmeldformulier. Om uw kind alsnog aan te melden op de basisschool kunt u vanaf 1 december 2020 de website scholenwijzer.denhaag.nl  raadplegen. U zoekt de school/scholen waarop u uw kind zou willen aanmelden en bekijkt of deze school mogelijk nog plaats heeft. Dit kunt u doen door te kijken wat het maximaal aantal plaatsen zijn (leerlingplafond) en het aantal geplaatste kinderen te vergelijken. Stel de school heeft 56 plaatsen en er zijn 55 kinderen geplaatst, dan heeft deze school mogelijk nog een plek over. Neem zelf contact op met de school om te vragen of deze plaats nog beschikbaar is. Als de school van voorkeur geen leerlingplafond heeft, kunt u direct contact opnemen met de school om te vragen of zij nog ruimte hebben. Alle scholen (zowel met als zonder leerlingplafond) mogen vanaf 1 december 2020 zelf bepalen of zij nog plek hebben. De cijfers op de scholenwijzer, die betrekking hebben op het vorige aanmeldjaar, worden niet meer bijgewerkt na 1 december 2020. U ziet geen actuele status.

Waarom kan ik mijn kind niet digitaal aanmelden op de basisschool?

U kunt zich niet digitaal aanmelden op school, omdat scholen u als ouder van een toekomstige leerling graag persoonlijk wil leren kennen. Het persoonlijke contact is in de aanmeldprocedure erg belangrijk.
In de toekomst zal gekeken worden of u ook digitaal bericht kunt ontvangen vanuit de gemeente.
U kunt het aanmeldformulier hier wel digitaal invullen en vervolgens geprint inleveren bij de school van eerste keuze.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht?

U kunt uw vragen stellen bij een basisschool of bij de Ouderservicedesk van AanmeldenPO. U kunt uw vraag stellen door een e-mail te sturen naar ouders@aanmeldenpo.nl

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanmeldformulier op school heb ingeleverd?

De school controleert (vaak samen met u) de gegevens op het aanmeldformulier en het identiteitsbewijs van uw kind. Vervolgens wordt het formulier door de school ingevoerd in de aanmeldapplicatie. Zodra uw aanmeldformulier is ingevoerd, krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. Deze e-mail wordt automatisch verstuurd vanuit de applicatie, u ontvangt een mail van Onderwijs Transparant. Hierin wordt u gevraagd uw gegevens te controleren. Ook staat er in deze mail, wanneer u de uitslag ontvangt van uw aanmelding.

Nb. Sommige scholen versturen de bevestiging van uw aanmelding nog handmatig, het kan dus ook zo zijn dat u een bericht vanuit de school zelf ontvangt.

2. Een school kiezen

Welke scholen in mijn buurt hebben een leerlingplafond?

In dit overzicht staan per stadsdeel alle scholen in kaart gebracht.

Hierbij staat of een school een leerlingplafond heeft en welke voorrangsregels die school toepast.
In Den Haag kunnen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:
- Een broer of zus zit al op de school.
- De ouder werkt zelf op de school.
- Het kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school. De school bepaalt hierbij ook welke voorschoolse voorziening.
- De ouder woont in de buurt van een school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft.

Scholen mogen zelf bepalen welke van deze vier voorrangsregels ze gebruiken en in welke volgorde.

Als een kind voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt het voorrang op de school.
Voorrang betekent niet dat het garantie biedt op een plekje. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan worden de voorrangsregels toegepast en wordt er vervolgens geloot.

Als het kind niet kan worden geplaatst op de school van 1ste keuze, dan wordt gekeken of de school van 2de keuze plaats heeft, daarna naar de school van 3de keuze, enzovoorts.

Hoe de aanmeldprocedure werkt, kunt u hier ook in het animatiefilmpje zien.

Hoe kies ik een geschikte school?

Basisscholen verschillen van elkaar. Er zijn openbare scholen, bijzondere scholen en scholen met een specifiek onderwijsconcept. Om nieuwe ouders kennis te laten maken, organiseren basisscholen regelmatig inloopmomenten of rondleidingen; kijk voor meer informatie ook op de website van de basisschool zelf. Meer informatie over het kiezen van een school vindt u hier.

Hoe weet ik welke basisscholen plaats hebben?

Dit kunt u zien op de individuele schoolpagina op deze website. Hoe? Zoek eerst de school op via de startpagina en kijk of er op deze school een ‘leerlingplafond’ is (dit staat in het groene vlak in de rechterkolom). Als daar ‘Nee’ staat, dan is er een plekje voor uw kind beschikbaar. Als er ‘Ja’ staat, dan is er een maximum aantal plaatsen. Wanneer u naar beneden scrolt, leest u vervolgens onder het kopje ‘Kennismaken en Aanmelden’ hoeveel plaatsen er zijn. Het totaal aantal beschikbare plaatsen van het aanmeldjaar zijn verdeeld over 4 perioden. Heeft u hierover vervolgens nog vragen, neemt u dan contact op met de betreffende school of met de Ouderservicedesk van AanmeldenPO (ouders@aanmeldenpo.nl)

Ik weet niet zeker of er genoeg plek is op de school van mijn eerste keuze. Wat nu?

Sommige scholen hebben een maximaal aantal plaatsen, oftewel een ‘leerlingplafond’. Ook op deze scholen verloopt het aanmelden anders dan op scholen zonder leerlingplafond. Heeft de school van uw keuze inderdaad een maximum aantal plaatsen? Dan is het verstandig om meer scholen in te vullen op het aanmeldformulier (mimimaal 5). Als er op de school van uw eerste keuze geen plek is, wordt er via een centraal lotingsysteem gekeken naar de school van uw tweede keuze, enzovoorts. Hoe het aanmelden in zijn werk gaat op een school met leerlingplafond, ziet u hier

Geldt de aanmeldprocedure voor alle basisscholen in Den Haag?

De aanmeldprocedure geldt voor alle Haagse reguliere basisscholen, met uitzondering van de basisscholen Schoolvereniging Wolters en Montessori Waalsdorp, internationale scholen en particuliere scholen. Deze scholen kunnen niet ingevuld worden op het aanmeldformulier dat door de gemeente aan u wordt verstuurd. Wilt u uw kind aanmelden op één van deze scholen, neem dan contact met hen op. Contactgegevens vindt u op de schoolpagina van deze website. Op de startpagina kunt de naam van de school invoeren om op de schoolpagina te komen.

Ik wil mijn voorkeurslijst aanpassen. Kan dat?

U kunt gedurende de aanmeldperiode uw voorkeurslijst aanpassen. Wanneer de aanmeldperiode gesloten is, kan de voorkeurslijst niet meer worden aangevuld of gewijzigd. De volgorde zoals u die op het aanmeldformulier heeft aangegeven, staat vanaf dat moment vast. Bij uitloting op de school van eerste keuze, wordt in de centrale (bovenschoolse) loting gekeken of de school van uw tweede keuze plek heeft. Wanneer dit het geval is, ontvangt u een plaatsingsaanbod van die school. Wanneer er in de centrale (bovenschoolse) loting geen plek beschikbaar is op uw tweede school van voorkeur, wordt gekeken of uw derde school van voorkeur een plek heeft, enzovoorts. Het is belangrijk goed af te wegen welke scholen u op de voorkeurslijst invult en in welke volgorde, omdat u zich maar één keer kunt aanmelden.

3. Wanneer aanmelden

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

U kunt uw kind aanmelden vanaf drie jaar, binnen het geldende aanmeldjaar. Eerder neemt de school het aanmeldformulier niet in behandeling. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u per post, vlak voordat uw kind drie jaar wordt. Met dit aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden bij de basisschool van uw eerste keuze. De meeste scholen hebben voldoende plaats (geen leerlingplafond). Op deze scholen kunt u uw kind aanmelden zodra het drie jaar is. Let wel op dat dit binnen het aanmeldjaar moet waarin uw kind 3 wordt. Het huidige aanmeldjaar loopt van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021. Op scholen met een maximaal aantal plaatsen (leerlingplafond) verloopt dit anders. Op een school met een leerlingplafond meldt u uw kind aan in een vastgestelde aanmeldperiode die u vindt in de onderstaande tabel. U kunt uw kind slechts één keer aanmelden!

Gelden de aanmeldperioden ook voor mijn kind?

Ja, maar alleen als de school van uw eerste keuze een maximum aantal plaatsen, oftewel een leerlingplafond. De scholen met leerlingplafond werken met aanmeldperioden

Waarom meld ik mijn kind aan binnen een bepaald aanmeldjaar?

Als uw kind 3 jaar wordt in de laatste maanden van het aanmeldjaar (dat loopt van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021), dan heeft u tot 30 september 2021 om hun kind aan te melden. Dit heeft te maken met het vormen van de klassen op school. Alle kinderen die 3 jaar worden van 1 oktober tot 30 september komen als ze 4 jaar zijn in één klas. Als u uw kind later aanmeldt dan zitten klassen mogelijk al vol. Als u uw kind aanmeldt binnen het aanmeldjaar dan hebben scholen zonder maximum aantal plaatsen, altijd een plek voor uw kind beschikbaar. Bij scholen met plafond moet u rekening houden met de aanmeldperiodes.

Kan ik mijn kind aanmelden voordat het drie jaar is?

Nee, dat kan niet. Het is bij wet geregeld dat u uw kind pas kunt aanmelden vanaf drie jaar. Eerder neemt de school het aanmeldformulier niet in behandeling.

Ik lever het aanmeldformulier direct na de derde verjaardag in op school. Is er meer kans op
een plekje omdat ik zo tijdig aanmeld?

Op scholen zonder leerlingplafond kunt u inderdaad direct aanmelden zodra uw kind 3 jaar is geworden. Op scholen met een leerlingplafond moet u aanmelden in de vastgestelde aanmeldperiode.  Voor de kans op toelating maakt het niet uit of u hierbij op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode uw aanmeldformulier inlevert. Alle kinderen die zich aanmelden op een school met leerlingplafond, in één aanmeldperiode, worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn ingeleverd.

Als de aanmeldperiode sluit bekijken de scholen met een leerlingplafond het aantal aanmeldingen. Wanneer er minder aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden alle kinderen toegelaten (mits er geen extra ondersteuning nodig is). Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, zal de school loten. Hierbij worden eerst de kinderen met voorrangsregel 1 toegelaten, daarna eventueel met voorrangsregel 2 als er nog plekken over zijn. Vervolgens eventueel nog andere kinderen. Hoe het aanmelden werkt, ziet u hier.

Wanneer zijn de komende aanmeldperioden?

In het onderstaande schema kunt u opzoeken welke aanmeldperiode voor uw kind bedoeld is:

4. School met beperkt aantal plaatsen

De school van onze eerste keuze is een school met leerlingplafond. Hoe groot is de kans dat mijn kind daar een plek krijgt?

Heeft de school van uw eerste keuze een leerlingplafond, dus een maximum aantal plaatsen in groep 1, dan bent u niet zeker van een plekje. Vul daarom ook andere scholen (minimaal 5) in bij punt 5 op het aanmeldformulier. Hoe meer scholen u invult op het aanmeldformulier, hoe groter de kans dat uw kind geplaatst kan worden op een van de scholen van uw voorkeurslijst. De kans hangt af van het aantal beschikbare plekken en het aantal aanmeldingen in de aanmeldperiode op die school. Zijn er voorrangsregels van toepassing op de aanmelding van uw kind dan vergroot dat de kans op plaatsing. Voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing. Hoe groot de kans is, is niet te voorspellen.

Bepaalt het aanmeldsysteem op welke school mijn kind wordt geplaatst?

Als een school meer aanmeldingen ontvangt dan er plekken beschikbaar zijn, vindt er een loting plaats op de school (‘schoolloting’). De kinderen die geen plekje hebben, worden geplaatst op een andere school van hun voorkeurslijst en wel zo hoog mogelijk. Dit verloopt via een centrale ‘(bovenschoolse) loting’. Dit is een erkende en gecertificeerde werkwijze en gebeurt onder leiding van een notaris.

Hoe werkt de loting?

Schoolloting
Als een school meer aanmeldingen ontvangt dan er plekken beschikbaar zijn, vindt er een loting plaats op de school (‘schoolloting’). Hierbij worden de voorrangsregels toegepast (zie vraag: welke voorrangsregels gebruikt een school? ), kinderen krijgen bijvoorbeeld voorrang, omdat zij al een oudere broer of zus op de school hebben. De loting over de beschikbare plaatsen wordt door de school zelf uitgevoerd. De school moet kunnen aantonen hoe dit heeft plaats gevonden. Dit kan onder leiding van een notaris of in aanwezigheid van een MR-lid (oudergeleding), waarbij de loting op beeldmateriaal wordt vastgelegd.

Centrale (bovenschoolse) loting
Als uw kind wordt uitgeloot bij de schoolloting, wordt uw kind automatisch via de aanmeldapplicatie doorgegeven aan het centrale (bovenschoolse) lotings- en matchingsysteem. Hier vindt een loting plaats via een lotingsalgoritme, waarbij een (mogelijke) plaats wordt toebedeeld op basis van de door u ingevulde volgorde op de lijst van scholen van uw keuze. In de lotingsprocedure wordt gekeken of de scholen op deze lijst nog plekken beschikbaar hebben. In dit systeem wordt gekeken naar een zo hoog mogelijke plaatsing op uw lijst van scholen. Voorbeeld: Het kan zijn dat er op de tweede school van uw keuze één plek beschikbaar is. Ook andere kinderen zijn uitgeloot (bij school van eerste keuze) en hebben deze school op hun lijst staan. Het lotingssysteem kent lotnummers toe aan alle uitgelote kinderen. Het lotnummer bepaalt welk kind de beschikbare plek krijgt.

Wanneer hoor ik of mijn kind is geplaatst bij de school van eerste keuze met beperkt aantal plaatsen(‘leerling plafond’) ?


Let op: Indien u bij vraag 3 op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, mogen scholen vier weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of zij deze ondersteuning kunnen bieden. In dit geval kunnen scholen afwijken van de hierboven genoemde data.

Mijn kind is niet geplaatst. Wat nu?

Als u alleen scholen met een maximum aantal plaatsen (leerlingplafond) op uw lijst had staan, dan kan het voorkomen dat u kind zowel in de schoolloting, als in de centrale (bovenschoolse) loting wordt uitgeloot. U krijgt bericht van de programmamanager AanmeldenPO als dit het geval is. U wordt middels deze brief verzocht om uw voorkeurslijst uit te breiden met extra scholen. Tweemaal per jaar (juni en november) vindt een extra lotingsronde (VOVP) plaats, voor kinderen die zijn aangemeld in één van de twee voorafgaande aanmeldperioden. In deze loting wordt opnieuw geloot om de beschikbare plaatsen. In deze loting bestaat een kans dat uw kind alsnog wordt geplaatst op één van de scholen van uw lijst. Het is echter van belang dat u uw lijst met scholen aanvult, indien de scholen die al op uw lijst stonden geen open plaatsen hebben. Vervolgens wordt uw kind gematcht met een school van uw lijst die wel plaats heeft. U ontvangt bericht van de school waarop uw kind geplaatst is.

Ik ben het niet eens met de uitslag van de loting. Wat nu?

 Als u vragen of klachten heeft over de loting, dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier. Open het formulier in PDF-formaat of in DOCX-formaat. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar klachtencommissie@aanmeldenpo.nl of per post sturen naar Klachtencommissie AanmeldenPO, Regulusweg 11 (2e etage), 2516 AC Den Haag. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Hoe kan ik alsnog in aanmerking komen voor een plek op een school die hoger op mijn lijst staat?

Twee keer per jaar (in juni en november) vindt de extra lotingsronde (VOVP) op basisscholen plaats, voor kinderen die zijn aangemeld in één van de twee voorafgaande aanmeldperioden. Dit gebeurt om een optimale plaatsing van de kinderen te garanderen. De extra lotingsronde werkt middels een loting, waarbij geen voorrangsregels van toepassing zijn. Als uw kind door uitloting niet is geplaatst op de school van eerste voorkeur, ontvangt u voor uw kind een uitnodiging om deel te nemen aan de extra lotingsronde. Om mee te doen aan deze lotingsronde dient u op deze uitnodiging te reageren met een bevestiging van deelname. Op deze manier kan uw kind mogelijk alsnog worden ingeloot op een school van hogere keuze. Indien dit het geval is, vervalt de inschrijving op de school van lagere keuze automatisch.

Hoe kan ik mijn plaatsverbeteren in de extra lotingsronde?

Bij een plaatsing op een school die lager op uw lijst staat, kunt u in de extra lotingsronde nog meedingen voor een eventuele plaatsverbetering. U krijgt bericht vanuit AanmeldenPO wanneer deze loting zal plaatsvinden.

Hoe groot is de kans dat mijn kind alsnog een plek krijgt als ik deelneem aan de extra loting (VOVP)?

We kunnen hier alleen wat over zeggen op basis van het vorige aanmeldjaar. De kinderen die uitgeloot zijn in de aanmeldperiode en dus geen plaats hebben, mogen hun lijst met scholen van aanvullen. Dit heeft als resultaat dat deze kinderen veelal alsnog een plek op een school krijgen, doordat ze meer scholen op hun lijst hebben toegevoegd. 
Voor de kinderen die uitgeloot zijn op de school van eerste keuze en geplaatst zijn op een lagere school van keuze (bijvoorbeeld de tweede of derde school), is er een mogelijkheid tot plaats verbetering. De kans op een plaatsverbetering is klein. Dit is vooral afhankelijk van de school of scholen die hoger op de lijst staan. Als de school van eerste keuze in de twee voorgaande aanmeldrondes al heeft moeten loten, dan is de kans zeer klein.
Kinderen die niet geplaatst zijn of op gaan voor een plaatsverbetering loten gelijkwaardig mee in deze extra lotingsronde. Meedoen met de extra lotingsronde is niet verplicht.

Ik woon naast de school van mijn eerste keuze, kan ik dan alsnog worden uitgeloot?

Het gebeurt niet vaak, maar de kans is aanwezig. Scholen werken met voorrangsregels. Dit betekent bijvoorbeeld dat kinderen die al een broer of zus op school hebben, voorrang hebben op de andere kinderen. Scholen mogen ook kiezen voor de voorrangsregel gebied, maar niet alle scholen doen dit. Deze voorrangsregel betekent dat u voorrang krijgt, als u binnen het door de school aangewezen gebied woont. Voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing
Stel: De school van voorkeur heeft drie voorrangsregels gekozen. 1: broertje/zusje krijgt voorrang, 2: kind gaat naar de voorschool die samenwerkt met onze school, 3: gebied tussen postcode 1234 XX en 5678 XX. De school heeft 10 plekken. Er zijn 12 aanmeldingen, 2 kinderen zullen worden uitgeloot. 4 kinderen hebben een broer of zus op school, zij worden dus als eerste toegelaten. De school heeft nog 6 plekken over. 3 kinderen gaan naar de voorschool, zij worden ook toegelaten. De school heeft 7 kinderen toegelaten en nog 3 plekken over. Van de 5 over gebleven kinderen, wonen 4 kinderen binnen het postcode gebied. Er zal worden geloot tussen deze 4 kinderen. 3 kinderen met de voorrangsregel gebied worden ingeloot, voor 1 kind zal geen plek zijn. Dit kind wordt uitgeloot. De twaalfde aanmelding had geen broer/zus, ging niet naar de voorschool en woonde niet binnen het gebied. Dit kind is hiermee uitgeloot en geen plaats op de school van eerste keuze.

Hoe groot is de kans dat mijn kind op een school van voorkeur (met leerlingplafond) wordt geplaatst?

Op basis van het afgelopen aanmeldjaar (het eerste jaar van deze procedure) kunnen we hierover het volgende zeggen. In het eerste aanmeldjaar is 92%, van alle kinderen die zich aan heeft gemeld op een school met maximaal aantal plaatsen (leerlingplafond), geplaatst op deze school. 7 % van de kinderen is geplaatst op plek 2 of 3. Slechts 1 % is op plek 4 of lager geplaatst.

Deze cijfers van het vorige aanmeldjaar geven geen garantie voor het huidige jaar.

Als u een school zonder leerlingplafond heeft u altijd plaats (tenzij er zorg nodig is die de school niet kan bieden). Deze scholen hebben 100% plaatsingsgarantie.

Waarom doen scholen met een maximum aantal plaatsen geen uitspraak over de aanmeldingen tijdens de aanmeldperiode?

Het is belangrijk dat scholen onafhankelijk blijven tijdens de aanmeldperiode. Ze doen geen uitspraken over het aantal/soort aanmeldingen, omdat deze nog erg kunnen veranderen. Het kan namelijk zo zijn dat alle ouders hun kind komen aanmelden op de eerste dag. Het kan ook zijn dat alle ouders pas op de laatste dag komen. De aanmeldingen kunnen tijdens de aanmeldperiode zo verschillen, dat er geen waarde gehecht kan worden aan aantallen. Hiermee willen we voorkomen dat u een beslissing neemt op basis van het aantal aanmeldingen op dat moment en wellicht een andere school kiest. Terwijl achteraf blijkt dat de school nog plek had voor uw kind.

Heeft het voordeel om te wachten met aanmelden en mijn kind in een andere aanmeldperiode aan te melden op een school met een leerlingplafond, dan in de brief wordt genoemd?

Nee, sterker nog het is zelfs beter om u aan te melden in de aanmeldperiode die bij de geboortedatum van uw kind hoort. De geboortes zijn namelijk gelijk verdeeld over het jaar. Waardoor er ongeveer evenveel kinderen in elke aanmeldperiode zullen aanmelden. Als u langer wacht met aanmelden, dan zal de verdeling van het aantal kinderen over het schooljaar ongelijk zijn. Hierdoor wordt de kans groter dat scholen moeten loten.

5. Extra ondersteuning op school

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op school. Hoe geef ik dat door?

Dit geeft u aan op het aanmeldformulier bij vraag 3. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldformulier vindt u hier. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school vier weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of de school dit kan bieden. Als dat niet mogelijk is, dan helpt de school u met het vinden van een school die dit wél kan.

6. Vragen of klachten

Ik heb de informatie op deze site gezien, maar ik heb nog andere vragen. Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij de basisschool of u kunt contact opnemen met AanmeldenPO door te mailen naar ouders@aanmeldenpo.nl

Ik heb een conflict met de school. Wat nu?

Ga eerst in gesprek met uw contactpersoon van de school. De directie van de school of een vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen. Zie voor meer informatie de website van de onderwijsinspectie.

Ik heb een klacht over de aanmeldprocedure. Waar kan ik terecht?

Heeft u als ouder/verzorger een klacht over het aanmelden van uw kind voor het basisonderwijs? Dan kunt u via het klachtenformulier een klacht indienen. Open het formulier in PDF-formaat of in DOCX-formaat. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar klachtencommissie@aanmeldenpo.nl of per post sturen naar Klachtencommissie AanmeldenPO, Regulusweg 11 (2e etage), 2516 AC Den Haag. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

7. Overig

Mijn kind is geboren voor 1 oktober 2015. Wat moet ik doen?

De aanmeldprocedure op deze site geldt alleen voor kinderen die geboren zijn na 1 oktober 2015. Dus niet voor uw kind. Neemt u daarom rechtstreeks contact op met de basisschool van uw keuze, om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn kind is geboren vóór 1 oktober 2017. Wat moet ik doen?

Als uw kind geboren vóór 1 oktober 2017, dan is de aanmeldperiode verstreken. U kind hoort in een  aanmeldjaar dat gesloten is. U kunt niet meer aanmelden door middel van het aanmeldformulier. Om een plek op de basisschool voor uw kind te vinden, zult u zelf contact moeten opnemen met de basisschool om te vragen of deze plaatsen beschikbaar heeft. Lees voor meer info HELP! Ik ben te laat met aanmelden, wat nu?

Wanneer mag mijn kind naar school?

Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind naar de basisschool. Hiervoor mag uw kind vaak een aantal keer wennen op school. De school zal hier verder over inlichten.

Mijn kind gaat naar de peuteropvang die is gekoppeld aan een school. Heb ik meer kans op een plek op die school?

Nee, dat heeft u niet. Of uw kind een grotere kans heeft, hangt af van de voorrangsregels die de school heeft gekozen. Alleen scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen), werken met voorrangsregels. Op deze website vindt u bij de informatie per school, welke voorrangsregels de school hanteert. Als de school van uw voorkeur werkt met de voorrangsregel peuteropvang, dan krijgt u voorrang. Let op: voorrang is geen garantie tot plaatsing.

Welke voorrangsregels gebruikt een school?

Alleen scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) werken met voorrangsregels. Op deze website vindt u bij de informatie per school, welke voorrangsregels de school gebruikt. In Den Haag kunnen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:
- een broer of zus zit al op de school
- het kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school. De school bepaalt hierbij ook welke voorschoolse voorziening
- de ouder woont in de buurt van een school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft
- de ouder werkt zelf op de school

Scholen mogen zelf bepalen welke van deze vier voorrangsregels ze gebruiken en in welke
volgorde.

Als een kind voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt het voorrang op de school.
Voorrang betekent niet dat het garantie biedt op een plekje. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan worden de voorrangsregels toegepast en dan wordt er geloot. Als het kind niet kan worden geplaatst op de school van 1ste keuze, dan wordt gekeken of de school van 2e keuze plaats heeft, daarna naar de school van 3e keuze, enzovoorts. Hoe de aanmeldprocedure werkt, kunt u hier zien.

Gelden de voorrangsregels ook voor de scholen van tweede en derde keuze?

Nee. De voorrangsregels zijn alleen van toepassing op aanmeldingen op de school van eerste keuze tijdens de schoolloting

Ik woon niet in Den Haag. Kan ik mijn kind toch aanmelden op een Haagse basisschool?

Ja, dat kan. U hoeft niet in Den Haag te wonen om uw kind aan te melden voor een Haagse basisschool. U ontvangt alleen geen bericht van de gemeente met de informatie brief en het aanmeldformulier. Als u naar de pagina over aanmelden op de basisschool gaat op scholenwijzer, dan kunt u meer informatie vinden. De informatie brief voor het aanmelden leest u hier en het aanmeldformulier kunt u hier (digitaal) invullen en printen.
Als uw school van eerste keuze een school in de gemeente Den Haag is, maar de scholen van uw tweede/derde etc. keuze staan in een rand gemeente van Den Haag, dan hoeft u geen andere scholen op het aanmeldformulier in te vullen (ondanks dat dit wel gevraagd wordt op het aanmeldformulier). U hoeft alleen de school (of scholen) van uw voorkeur in te vullen die in de gemeente Den Haag staan.

Waarom is er een aanmeldprocedure voor het basisonderwijs in Den Haag?

De nieuwe aanmeldprocedure is opgesteld om te kunnen voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. De procedure is tot stand gekomen op basis van een evaluatie met ouders, scholen, besturen en de gemeente.

Is de aanmeldprocedure in Den Haag in lijn met de privacy wet (AVG)?

Op het aanmeldformulier wordt uitsluitend informatie gevraagd die nodig is voor uw aanmelding. Een BSN is pas nodig bij inschrijving op de basisschool, daarom wordt deze niet op het aanmeldformulier gevraagd. Deze zult u pas moeten invullen zodra u zich definitief gaat inschrijven op een basisschool. U moet daarom ook naar de school, om uw kind in te schrijven

Werkt de aanmeldprocedure in Den Haag hetzelfde als in andere (omliggende) gemeentes?

Nee, deze aanmeldprocedure geldt (voorlopig) alleen voor de gemeente Den Haag. De aanmeldprocedure voldoet aan de wettelijke kaders.

8. Contact

Mijn vraag is nog niet beantwoord, waar kan ik terecht?

U kunt uw vraag stellen bij de ouderservicedeks van AanmeldenPO. U kunt uw vraag stellen door te mailen naar ouders@aanmeldenpo.nl. Vermeld in uw mail de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer, zodat u eventueel teruggebeld kunt worden (de ouderservicedesk belt met een annoniemnummer). U kunt uw vraag ook telefonisch stellen bij het klantencontactcentrum van de gemeente Den Haag door te bellen naar 14 070. Zij brengen u in contact met de ouderservicedesk (door middel van een terugbelverzoek).