Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

Mijn vraag gaat over:

  1. Een school kiezen
  2. Aanmelden bij de basisschool
  3. Scholen met een leerlingplafond
  4. Voorrangsregels
  5. Verhuizen of van school veranderen
  6. Extra ondersteuning
  7. Vragen of klachten

1 Een school kiezen 

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een school?

Een basisschool kiezen kan best lastig zijn. Er is ook veel keuze. Hoe weet u welke school het beste past bij u en uw kind? We hebben de belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet.

Tip 1 – Begin op tijd

Bekijk, vergelijk en bezoek verschillende scholen. Dan kunt u een goede keuze maken en uw kind op tijd aanmelden.

Tip 2- Gebruik de Scholenwijzer

De Scholenwijzer helpt u bij het vinden van de juiste school. Over alle basisscholen in Den Haag vindt u informatie. Dat maakt kiezen een stuk makkelijker!

Tip 3- Bepaal wat voor u belangrijk is

Wat vindt u belangrijk? De afstand van huis naar school? De soort school? De manier van lesgeven? De grootte van de school of de klassen? Opvang voor en na school? Maak voor u zelf een lijstje.

Tip 4- Bezoek scholen en stel vragen

Door een school te bezoeken, kunt u zelf zien hoe de school is: het gebouw, de leerlingen, de leerkrachten en het schoolplein. Ook kunt u al uw vragen stellen. Veel basisscholen organiseren kennismakingsdagen. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Tip 5 – Check wat de resultaten van school zijn
Wilt u weten hoe een school het doet? Op www.scholenopdekaart.nl kunt u zien welke resultaten leerlingen van de school hebben behaald op de eindtoets. U kunt hier ook scholen vergelijken.

Wat is het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs?

In Nederland hebben we openbare scholen en bijzondere scholen. Een school die uitgaat van een bepaalde levensbeschouwing of godsdienst noemen we een bijzondere school. Het openbare onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Een belangrijk verschil tussen openbare en bijzondere scholen is dat een openbare school toegankelijk is voor iedere leerling en leraar.

Hoe weet ik of een school een goede school is?

Wilt u weten hoe een school het doet? Op www.scholenopdekaart.nl kunt u zien welke resultaten leerlingen van de school hebben behaald op de eindtoets. U kunt ook scholen vergelijken.

Wat is het verschil tussen een daltonschool, montessorischool of vrijeschool?

Dalton
Het daltononderwijs leert kinderen om te gaan met vrijheid en met keuzes. Ook samenwerken is belangrijk. Leerlingen bepalen voor een deel zelf aan welke taken ze werken en wanneer. Van groep 3 t/m 8 blijven kinderen van dezelfde leeftijd meestal bij elkaar. Bekijk hier de daltonscholen voor basisonderwijs.

Montessori
Het montessorionderwijs gaat uit van de mogelijkheden van het kind. De leerkracht kijkt wat het kind nodig heeft. Hij geeft opdrachten die daarbij passen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten met elkaar in een groep (een combinatiegroep). Op veel montessorischolen worden de groepen één keer in de twee jaar vernieuwd. Bekijk hier de montessorischolen voor basisonderwijs.

Vrije school
De vrije school heeft een heel eigen aanpak. Het onderwijs gaat uit van de antroposofie. Dat is een levenshouding die is ontwikkeld door de filosoof en opvoedkundige Rudolf Steiner. Naast de verplichte vakken is er veel aandacht voor kunst, creativiteit en voor werken met de handen (ambachten). Den Haag heeft twee vrije scholen in het basisonderwijs.

Wat betekent het als een school een schakelklas of kopklas heeft?

In de schakelklas en de kopklas krijgen leerlingen met een taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs. Schakelklassen zijn er in de groepen 1 tot en met 8. De kopklas is een extra jaar basisonderwijs na groep 8.

Welke scholen in mijn buurt werken zonder en welke scholen werken met een leerlingplafond?

In de Scholenwijzer vindt u alle basisscholen in Den Haag. Klik hier voor het overzicht van scholen per stadsdeel waarbij aangegeven staat of de school werkt zonder of met leerlingplafond en welke voorrangsregels er worden toegepast.
Scholen met een leerlingplafond laten een maximum aantal kinderen per jaar toe. Dat betekent dat uw kind niet automatisch zeker is van een plekje. Scholen zonder leerlingplafond nemen alle kinderen, met de geboortedatum die hoort bij het huidige aanmeldjaar, aan (tenzij er extra ondersteuning nodig is die de school niet kan bieden).

2 Aanmelden bij de basisschool

Waarom is er een aanmeldprocedure?

Voor alle basisscholen in Den Haag geldt dezelfde aanmeldprocedure. Zo krijgt ieder kind evenveel kans om geplaatst te worden op de school van zijn of haar eerste keuze.

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Rond de 3e verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente per post het aanmeldformulier. U kunt het aanmeldformulier ook hier downloaden.

Wat bedoelen jullie met aanmeldjaar?                                                    

Het jaar waarin u uw kind aanmeldt op de basisschool, noemen we het aanmeldjaar. Dat is niet hetzelfde als een kalenderjaar. Een aanmeldjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Elk aanmeldjaar kent vier aanmeldperioden. Voor het huidige aanmeldjaar 2021-2022 gelden onderstaande aanmeldperioden:

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden bij de basisschool?

Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden bij een basisschool in Den Haag. Rond de 3e verjaardag ontvangt u van de gemeente het aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en inleveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Er zijn 4 aanmeldperioden in een aanmeldjaar.

Kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019 kunnen aangemeld worden in de onderstaande perioden:

Mijn kind is jonger dan 3 jaar. Kan ik hem/haar dan ook al aanmelden?

U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3 jaar. Eerder is helaas niet mogelijk.

Ik woon niet in Den Haag. Kan ik mijn kind toch aanmelden op een basisschool in Den Haag?

Ja, dat kan. U ontvangt alleen geen bericht van de gemeente met het aanmeldformulier. Download hier het aanmeldformulier (link). U hoeft alleen de school (of scholen) van uw keuze in te vullen die in de gemeente Den Haag staan.

Mijn kind is geboren vóór 1 oktober 2018. Wat moet ik dan doen?

De aanmeldperioden voor scholen met leerlingplafond zijn verstreken. U kunt uw kind tot en met 30 november 2021 nog aanmelden op een school zonder leerlingplafond. Gebruik daarvoor het aanmeldformulier.

Vanaf 1 december 2021 is het niet meer mogelijk om uw kind aan te melden met een aanmeldformulier. Elke school (zowel met als zonder leerlingplafond) bepaalt zelf of zij nog plaats hebben voor kinderen die geboren zijn vóór 1 oktober 2018. Neem zelf contact op met de school.

Waarom moet ik op het aanmeldformulier meer scholen invullen?

Sommige scholen verwachten meer aanmeldingen dan dat er plaats is. Kiest u voor een school met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen), dan is het belangrijk dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Hoeveel scholen u moet invullen hangt af van de situatie.

Als ik kies voor een school zonder leerlingplafond, heb ik dan altijd plek?

Als de school van uw eerste voorkeur een school is zonder leerlingplafond dan bent u verzekerd van een plekje op de school. U hoeft maar 1 school op het aanmeldformulier in te vullen.

Hoeveel scholen moet ik invullen op het aanmeldformulier?

Dat hangt af of u kiest voor scholen met of zonder leerlingplafond:
Is de school van uw eerste voorkeur een school zonder leerlingplafond? Dan hoeft u maar 1 school in te vullen. Uw kind heeft gegarandeerd plek.

Is de school van uw eerste voorkeur een school met leerlingplafond, de tweede ook, maar de derde zonder leerlingplafond? Dan vult u 3 scholen in. Mocht uw kind uitgeloot worden voor school 1 en 2 dan heeft uw kind altijd plek op school 3 omdat dit een school zonder leerlingplafond is.

Hebben alle scholen op uw lijst een leerlingplafond? Dan adviseren wij u om minimaal 5 scholen in te vullen, maar liever meer. Uw kind is namelijk niet verzekerd van een plek op één van deze scholen.

Ik heb het aanmeldformulier ingeleverd. Wanneer krijg ik bericht?

Ik lever het aanmeldformulier direct na de derde verjaardag in op school. Is er meer kans op een plekje omdat ik zo tijdig aanmeld?

Voor de kans op toelating maakt het niet uit of u op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode uw aanmeldformulier inlevert. Belangrijk is wel dat u uw kind op tijd aanmeldt. Dus niet later dan de laatste dag van de aanmeldperiode!

Waarom kan ik mijn kind niet digitaal aanmelden op de basisschool?

In Den Haag hebben we gekozen voor een persoonlijke aanpak. De school wilt u graag leren kennen. U kunt het aanmeldformulier wel digitaal invullen en vervolgens geprint inleveren bij de school van eerste keuze. Download hier het formulier.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanmeldformulier heb ingeleverd?

De school controleert (vaak samen met u) de gegevens en het identiteitsbewijs van uw kind. Als uw aanmeldformulier is ingevoerd, krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. U ontvangt een e-mail die verstuurd wordt vanuit het aanmeldsysteem (Onderwijs Transparant). U wordt dan gevraagd om uw gegevens te controleren. Ook staat er in deze e-mail, wanneer u de uitslag ontvangt van uw aanmelding. Sommige scholen versturen de bevestiging van uw aanmelding nog handmatig. Het kan dus ook zo zijn dat u een bericht vanuit de school zelf ontvangt.

Ik wil mijn lijst met scholen aanpassen. Kan dat?

Tijdens de aanmeldperiode kunt u uw lijst met scholen nog aanpassen. Als de aanmeldperiode is gesloten, is dat niet meer mogelijk. De volgorde van scholen zoals u die op het aanmeldformulier heeft ingevuld, staat vanaf dat moment vast.

Kan ik tijdens de aanmeldperiode contact opnemen met school om te vragen hoeveel aanmeldingen er zijn?

Het is belangrijk dat scholen onafhankelijk blijven tijdens de aanmeldperiode. Ze doen daarom geen uitspraak over het aantal aanmeldingen tijdens de aanmeldperiode.

Kan ik mijn kind in een andere periode aanmelden, dan in de brief wordt genoemd?

Het is de bedoeling dat uw kind aangemeld wordt in de periode die hoort bij de geboortedatum van uw kind. De geboortes zijn namelijk gelijk verdeeld over het aanmeldjaar. Hierdoor zijn er ongeveer evenveel kinderen in elke aanmeldperiode die zich aanmelden. Het is alleen mogelijk om uw kind in een latere periode aan te melden binnen hetzelfde aanmeldjaar. Hierdoor kunnen uw kansen mogelijk kleiner zijn op een plek.

Geldt de aanmeldprocedure voor alle basisscholen in Den Haag?

De procedure geldt voor bijna elke basisschool in Den Haag. Er zijn twee uitzonderingen: 
1. De basisschool van Schoolvereniging Wolters
2. Alle particuliere- en internationale basisscholen
Deze scholen kunnen niet ingevuld worden op het aanmeldformulier. Wilt u uw kind aanmelden op één van deze scholen, dan kunt het beste contact opnemen met deze school.

Werkt de aanmeldprocedure in Den Haag hetzelfde als in andere (omliggende) gemeentes?

Nee, deze aanmeldprocedure geldt alleen voor de gemeente Den Haag

3 Scholen met een leerlingplafond

Wat betekent het als een school een leerlingplafond heeft?

Scholen met een leerlingplafond laten een maximum aantal kinderen per jaar toe. Dat betekent dat uw kind niet zeker is van een plekje. Het is belangrijk dat u daarom meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Als uw kind niet direct geplaatst kan worden op de school van uw eerste voorkeur, zal via loting bepaald worden op welke andere school uw kind wel geplaatst kan worden.

Hoe groot is de kans dat mijn kind een plek krijgt op een school met leerlingplafond?

Dat kunnen wij niet aangeven. Dat hangt af van een aantal factoren zoals: beschikbare plaatsen, aantal aanmeldingen en welke voorrangsregels de school hanteert. Het is daarom belangrijk om meer scholen ter vermelden op het aanmeldformulier.

Wanneer vindt er loting plaats en hoe werkt het?

Als een school meer aanmeldingen ontvangt dan er plekken beschikbaar zijn, dan vindt er eerst een loting plaats op de school. Dit noemen we een schoolloting. De kinderen die geen plekje hebben, worden geplaatst op een andere school van hun lijst met scholen en wel zo hoog mogelijk. Dit verloopt via een centrale (bovenschoolse) loting, onder leiding van de notaris.

Schoolloting
School past eerst de voorrangsregels toe. De loting wordt door de school zelf uitgevoerd. in aanwezigheid van een MR-lid (oudergeleding), waarbij de loting op beeldmateriaal wordt vastgelegd. Of de schoolloting vindt plaats onder leiding van de notaris.

Centrale (bovenschoolse) loting
Als uw kind wordt uitgeloot bij de schoolloting, wordt uw kind automatisch aangemeld bij het centrale (bovenschoolse) lotings- en matchingsysteem. Hier vindt een loting plaats via een lotingsalgoritme onder leiding van een notaris.

Wanneer hoor ik of mijn kind is geplaatst is?

Mijn kind is niet geplaatst. Wat nu?

Het kan voorkomen dat uw kind niet direct kan worden geplaatst. Als dat het geval is, krijgt u bericht van de Ouder Servicedesk van AanmeldenPO. U krijgt dan een uitnodiging om deel te nemen aan de extra lotingsronde met het verzoek om uw lijst met scholen uit te breiden met extra scholen. Vervolgens wordt uw kind in de extra lotingsronde geplaatst op een school van uw lijst die wel plaats heeft.

Hoe kan ik alsnog in aanmerking komen voor een plek op een school die hoger op mijn lijst staat?

Twee keer per jaar (in juni en november) vindt een extra lotingsronde op basisscholen plaats. Dit is voor kinderen die zijn aangemeld in één van de twee voorafgaande aanmeldperioden. Bij deze extra loting zijn geen voorrangsregels van toepassing. Als uw kind door uitloting niet is geplaatst op de school van de eerste keuze, ontvangt u voor uw kind een uitnodiging om deel te nemen aan deze extra lotingsronde. Op deze manier kan uw kind mogelijk alsnog worden ingeloot op een school van hogere keuze. Als dit het geval is, vervalt de inschrijving op de school van lagere keuze automatisch.

Hoe groot is de kans dat mijn kind alsnog een plek krijgt als ik deelneem aan de extra loting?

De kans op een plaatsverbetering is klein, maar niet uitgesloten. Kinderen die niet geplaatst zijn of kinderen die meeloten voor een plaatsverbetering hebben evenveel kans. Ze loten gelijkwaardig mee in deze extra lotingsronde. Meedoen met de extra lotingsronde is niet verplicht.

4 Voorrangsregels

Welke voorrangregels kunnen scholen hanteren?

In de Scholenwijzer vindt u bij de informatie per school, welke voorrangsregels de school toepast. In Den Haag kunnen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:

- Een broer of zus zit al op de school;
- Het kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school;
- De ouder woont in de buurt van een school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft;
- De ouder werkt zelf op de school.

Scholen mogen zelf bepalen welke van deze vier voorrangsregels ze gebruiken en in welke volgorde.

Gelden de voorrangsregels ook voor de scholen van de tweede of derde keuze?

Nee, de voorrangsregels zijn alleen van toepassing op aanmeldingen op de school van de eerste keuze tijdens de schoolloting.

Ik woon naast de school van mijn eerste keuze, kan ik dan alsnog worden uitgeloot?

De kans is klein, maar zeker niet uitgesloten. Scholen werken met eigen gekozen voorrangsregels en kiezen regelmatig voor de voorrangsregel ‘gebied’. Maar niet elke school met een leerlingplafond maakt deze keuze. Een voorrangsregel is daarom nooit een garantie tot plaatsing.

Mijn kind gaat naar de peuterschool die is verbonden aan de school van mijn eerste keuze. Heb ik meer kans op een plek op die school?

Nee, dat is helaas niet altijd het geval. Dat is afhankelijk van de gekozen voorrangsregels van de school. Bovendien geven voorrangsregels geen garantie tot plaatsing.

5 Verhuizen of van school veranderen

Ik ga verhuizen naar een andere stad. Moet ik mijn kind afmelden?

Wanneer u gaat verhuizen en geen gebruik meer gaat maken van de plek op de basisschool waar u uw kind heeft ingeschreven, laat dit dan op tijd weten aan de betreffende school. Zij kunnen daardoor een ander kind deze plek aanbieden.

Ik ga verhuizen binnen Den Haag. Kan ik mijn kind op een andere school aanmelden?

Wanneer u binnen de gemeente Den Haag gaat verhuizen, kunt u uw kind aanmelden bij een andere basisschool. Neem dan eerst contact op met de Ouder Servicedesk via ouders@aanmeldenpo.nl. Er zal een bewijs van verhuizing worden gevraagd. Pas wanneer u toestemming heeft, kunt u aan de school waar uw kind staat ingeschreven doorgeven dat u gaat verhuizen binnen Den Haag.

Ik wil van school veranderen. Hoe werkt dat?

Wanneer u van school wilt veranderen, neem dan eerst contact op met de school waar u kind zit en bespreek waarom u van school wilt veranderen. De eventuele nieuwe school van uw keuze zal de reden willen weten en zal altijd contact opnemen met de school waar uw kind (nog) zit. De scholen kunnen u vertellen hoe dit verder werkt.

Ik verhuis naar Den Haag, hoe meld ik mijn kind aan?

Neem contact op met de Ouder Servicedesk via ouders@aanmeldenpo.nl. U ontvangt dan de benodigde documenten per e-mail of per post.

6 Extra ondersteuning

Wat wordt er bedoeld met extra ondersteuning?

Onder extra ondersteuning valt: een lichamelijke beperking (bijv. gehoor, rolstoel), een ontwikkelingsstoornis of medische zorg. Als u ‘ja’ invult op het aanmeldformulier, neemt de school contact met u op.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op school. Hoe geef ik dat door?

Dat kunt u doen op het aanmeldformulier bij vraag 3. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school vier weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of de school dit kan bieden. Als dat niet mogelijk is, dan helpt de school u met het vinden van een school die dit wél kan. Wanneer uw kind (mogelijk) extra ondersteuning nodig heeft, wordt u door de school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij kunnen meerdere mensen met speciale expertise aansluiten.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig bij het leren van de Nederlandse taal. Wat kan ik doen?

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal, kunnen terecht bij een basisschool met een schakelklas of kopklas.

7 Vragen of klachten

Ik heb de informatie op deze site gezien, maar ik heb nog andere vragen. Waar kan ik terecht?

U kunt uw vraag stellen bij de Ouder Servicedesk door te mailen naar ouders@aanmeldenpo.nl. Vermeld in uw e-mail de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer, zodat u teruggebeld kunt worden.

Ik heb een klacht over de uitvoering van de aanmeldprocedure. Waar kan ik terecht?

U kunt dan een klacht indienen via het klachtenformulier. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar klachtencommissie@aanmeldenpo.nl of per post sturen naar: 
Klachtencommissie AanmeldenPO
Regulusweg 11 (2e etage)
2516 AC Den Haag.
De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Is de aanmeldprocedure in Den Haag in lijn met de privacy wet (AVG)?

Jazeker. Er wordt uitsluitend informatie gevraagd die nodig is voor uw aanmelding. Het Burger Service Nummer (BSN) is pas nodig bij inschrijving op de basisschool.

Mijn vraag is nog niet beantwoord, waar kan ik terecht?

U kunt uw vraag stellen bij de Ouder Servicedesk door te mailen naar ouders@aanmeldenpo.nl. Vermeld in uw e-mail de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer, zodat u teruggebeld kunt worden.