Spring naar inhoud

Naar alles over onderwijs in Den Haag

Opbouw, niveaus en leerwegen

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is praktijkgericht onderwijs, met een mix van theoretische en praktijkgerichte lessen. Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd, ervaring of interesse is voor elke jongere wel een passende opleiding te vinden.
Opbouw

Opbouw

Met een mbo-opleiding leren jongeren een vak of een beroep. Voor een mbo-opleiding is een vmbodiploma nodig of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4. Elke mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en (een of meerdere) keuzedelen.

Lees meer ›

Niveaus

Niveaus

Het mbo heeft opleidingen op vier niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe langer de opleiding meestal duurt.

Lees meer ›

Leerwegen

Leerwegen

De ene jongere leert makkelijker op school, terwijl de ander liever in de praktijk leert. Voor beide manieren van leren zijn leerwegen ontwikkeld: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Lees meer ›