Spring naar inhoud

De overgang van basisschool naar de middelbare school is een spannende tijd en moet soepel gaan. De schoolbesturen in Den Haag en omgeving hebben hierover afspraken gemaakt.

Beschikbare plaatsen vanaf 17 april [PDF]

De overstapprocedure in de regio Haaglanden
In de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk verloopt de overstap van de basisschool (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs) naar de middelbare school (voortgezet onderwijs) via de BOVO-procedure. Deze procedure komt voort uit afspraken die de schoolbesturen in deze gemeenten met elkaar hebben gemaakt. De procedure geldt voor leerlingen die overstappen naar:

 • Praktijkonderwijs (PrO);
 • Vmbo, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (lwoo);
 • Havo;
 • Vwo (atheneum en gymnasium);
 • EOA (Eerste Opvang Anderstaligen), voorheen Internationale Schakelklas;
 • Kopklas.

Voor kinderen met een advies voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) geldt een afwijkende procedure. Meer informatie hierover vindt u op de betreffende schoolpagina’s in deze Scholenwijzer.

Basisschooladvies
De basisschool geeft uw kind een basisschooladvies (BSA) mee. Dit advies is gebaseerd op toetsresultaten en leerlingkenmerken, bijvoorbeeld werkhouding. Het geeft weer wat uw kind op de basisschool heeft laten zien én bepaalt op welk niveau op het voortgezet onderwijs uw kind terecht kan. Het BSA is leidend, dat wil zeggen dat de middelbare school uw kind op dat niveau moet plaatsen.

Onderwijskundig rapport
De basisschool maakt voor uw kind ook een onderwijskundig rapport (OKR). Hierin staan persoonsgegevens, toetsresultaten en kenmerken van uw kind. Met dit OKR onderbouwt de basisschool het basisschooladvies. Als ouder hebt u het recht om het OKR in te zien. Wanneer u uw kind op een middelbare school aanmeldt, krijgt ook deze school inzage in het OKR.

Oriënteren
Voor de kerstvakantie krijgt u van de basisschool een voorlopig onderwijsadvies en een lijst met passende scholen: samen het oriëntatieformulier. Na de kerstvakantie kunt u met uw kind deze scholen bezoeken op de open dagen. Vervolgens maakt u een lijstje van favoriete scholen. U kunt uw kind namelijk op meerdere scholen tegelijk aanmelden. Het advies is om verschillende scholen te bezoeken, zodat u en uw kind een zo goed mogelijk beeld krijgen van het onderwijsaanbod.

Aanmelden
Van zaterdag 9 februari t/m vrijdag 22 februari 2019 kunt u uw kind aanmelden. Van de basisschool krijgt u daarvoor een aanmeldformulier met het definitieve advies en een voorkeurslijst. Vul uw top-5 van favoriete scholen in op deze lijst (minder scholen mag, maar liever meer scholen). Vervolgens levert u dit formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. Bij sommige scholen moet u hiervoor een afspraak maken. 

Let op: voor leerlingen die zich willen aanmelden bij het praktijkonderwijs of EOA (voorheen ISK) geldt een andere aanmeldingsperiode. Meer informatie hierover vindt u verder op deze pagina.

Behandeling van uw aanmelding
In de eerste aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen in behandeling genomen, ongeacht de volgorde van binnenkomst. Elke school probeert zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen.

Voorrang en loting
Soms krijgt een school meer aanmeldingen dan zij kan plaatsen. Sommige scholen hanteren dan voorrangsregels. Zij verlenen bijvoorbeeld voorrang aan broertjes of zusjes van leerlingen die al op de middelbare school van uw keuze zitten. Uw kind kan alleen voorrang krijgen bij de school die u op nummer 1 zet. Als er na het toepassen van de voorrangsregels nog steeds te veel toelaatbare leerlingen zijn, worden de lesplaatsen onder de overgebleven groep verloot. Op de website van de middelbare school vindt u vanaf 1 november meer informatie over deze voorrangsregels. Ook kunt u deze informatie vinden bij de betreffende school op deze Scholenwijzer.

Centrale loting en matching
De kinderen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze, worden zoveel als mogelijk geplaatst op een andere school van hun voorkeurslijst. Dit verloopt via een systeem van centrale loting en matching. De leerlingen krijgen via de notaris een nummer. Op volgorde van deze nummering worden de leerlingen geplaatst op een (zo hoog mogelijke) school van hun voorkeurslijst die nog plaats heeft. 

Uitslag
Op donderdag 4 april 2019 (einde van de dag) is de uitslag bekend. Dan hoort u op welke school van de voorkeurslijst uw kind is geplaatst. De basisschool ontvangt deze informatie ook.

Tweede aanmeldingsperiode
Mocht uw kind na de eerste aanmeldingsperiode nog geen plek hebben, omdat het is uitgeloot of omdat u uw kind nog niet had aangemeld, dan kunt u uw kind aanmelden tijdens de tweede aanmeldingsperiode. Deze loopt van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april 2019. U kunt op maandag 8 april bij uw basisschool een (nieuw) aanmeldformulier halen, met voorkeurslijst en de lijst met beschikbare passende scholen. Deze kunt u inleveren op de (nieuwe) school van eerste voorkeur. Alle leerlingen worden op dinsdag 16 april 2019 via de tweede centrale loting en matching geplaatst op een school van de voorkeurslijst. Diezelfde dag ontvangen alle ouders een bericht over of, en op welke school hun kind is geplaatst.

Let op:

 • Haal op maandag 8 april 2019 het nieuwe aanmeldformulier met voorkeurslijst op bij de basisschool.
 • Het advies is om meerdere scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Bij meer scholen wordt de kans op plaatsing op één van de voorkeursscholen groter.
 • Op zaterdag 6 april 2019, om 10.00 uur wordt op bovenaan deze pagina een lijst met de nog beschikbare plekken gepubliceerd. Deze lijst staat vast gedurende de hele tweede aanmeldingsperiode.
 • Scholen die geen plek meer hebben, ziet u niet meer op de voorkeurslijst van het aanmeldformulier en daar kunt u niet aanmelden.
 • De voorrangsregels voor middelbare scholen gelden deze periode niet meer.

Ná de tweede aanmeldingsperiode
Mocht uw kind niet zijn toegelaten op een school van de voorkeurslijst of heeft u uw kind nog niet eerder aangemeld op een middelbare school, dan kunt u uw kind vanaf woensdag 17 april 2019 op een (andere) middelbare school aanmelden.

Deze aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er hoeft geen voorkeurslijst meer te worden ingevuld, maar het aanmeldformulier moet wel op de middelbare school van keuze worden ingeleverd. U kunt een (nieuw) aanmeldformulier halen bij de basisschool van uw kind.

Let op: 

 • U ontvangt bij het aanmeldformulier geen voorkeurslijst meer.
 • Kijk op de website van de school op welke manier u uw kind in deze periode vanaf 17 april kunt aanmelden op die school.
 • U meldt uw kind alleen aan bij de middelbare school van uw keuze.
 • Leerlingen worden op volgorde van binnenkomst toegelaten.

Vanaf woensdag 17 april wordt het overzicht met beschikbare plaatsen gepubliceerd op de digitale scholenwijzer. Op dit overzicht worden de beschikbare plekken 'real-time' bijgehouden. De middelbare school past het aantal beschikbare plekken aan bij elke wijziging in het aantal beschikbare plekken.


(de link naar het overzicht met beschikbare plekken zal vanaf 17 april 2019, 10.00 uur bovenaan deze pagina beschikbaar zijn).

Aanmelden en behandelen op Praktijkonderwijs en EOA
Vanaf zaterdag 26 januari 2019 kunt u uw kind aanmelden op het praktijkonderwijs en EOA (Eerste Opvang Anderstaligen). De aanmeldingen verlopen op volgorde van binnenkomst. U ontvangt uiterlijk zes weken na aanmelding bericht van de school over de plaatsing van uw kind. 

Passend onderwijs
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben op school, is er passend onderwijs. De basisschool vertelt u welke ondersteuning zij adviseert. Dit advies wordt ook opgenomen in het onderwijskundig rapport. U meldt uw kind in de reguliere aanmeldperiode tussen 9 en 22 februari 2019 aan (behalve leerlingen voor praktijkonderwijs en EOA, zie de alinea hierboven). U mag meerdere scholen op uw voorkeurslijst zetten. De middelbare school kijkt vervolgens of ze uw kind de juiste ondersteuning kan bieden. Als dit niet het geval is, zoekt de middelbare school - in overleg met u en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs - een andere school. Meer informatie staat in de BOVO-folder ‘Passend onderwijs op de middelbare school’ of op www.passendonderwijs.nl. 

Belangrijke data

 • December 2018
  Voorlopig schooladvies.
   
 • Januari/begin februari 2019
  Onderwijskundig rapport (OKR).
   
 • Vrijdag 25 januari 2019
  Aanmeldingsformulier met definitief advies voor praktijkonderwijs en EOA.
   
 • Zaterdag 26 januari 2019
  Start aanmelding praktijkonderwijs en EOA.
   
 • Vrijdag 8februari 2019
  Aanmeldingsformulier met definitief advies en voorkeurslijst voor vmbo (lwoo), havo en vwo.
   
 • Zaterdag 9 t/m vrijdag 22 februari 2019
  1e aanmeldingsperiode vmbo (lwoo), havo en vwo.
  Voorkeurslijst inleveren bij school van eerste keuze.
   
 • Donderdag 4 april 2019
  Bericht van plaatsing
   
 • Maandag 8 t/m vrijdag 12 april 2019
  2e aanmeldingsperiode, voorkeurslijst inleveren.
  Let op: de aanmeldingsperiode is 1 week.
   
 • Dinsdag 16 april 2019
  Bericht van plaatsing leerlingen 2e aanmeldingsperiode.

Vragen en/of opmerkingen
Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op uw basisschool. Met klachten over het basisschooladvies, het OKR of over het toelatingsbesluit van uw kind, gaat u naar de directie of het bestuur van de school. 

Ombudsregeling
Voor een klacht over de manier waarop de BOVO-procedure is uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van de ombudsregeling voor ouders. Meer informatie vindt u op www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders

Via de basisschool ontvangt u de BOVO-ouderfolder en eventueel een folder over Passend onderwijs. Deze folders bevatten belangrijke informatie voor ouders van basisschoolverlaters. Meer informatie over de overstap en een filmpje met uitleg vindt u op www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders