Spring naar inhoud

De overgang van basisschool naar de middelbare school is een spannende tijd en moet soepel gaan. De schoolbesturen in Den Haag en omgeving hebben hierover afspraken gemaakt.


Download voor de restperiode (periode 3) de lijst met beschikbare plekken.  
Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt.


Uw kind gaat volgend jaar naar de middelbare school. Een spannende tijd voor uw kind, maar ook voor u! Natuurlijk wilt u de beste school voor uw kind. Op deze website kunt u informatie vinden over hoe de overstap naar de middelbare school werkt. Ook kunt u alle middelbare scholen in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk bekijken. Wilt u naar een middelbare school in een andere gemeente? Kijk op de website van BOVO Haaglanden voor meer informatie: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/.

De overstapprocedure in de regio Haaglanden
In de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk verloopt de overstap van de basisschool (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs) naar de middelbare school (voortgezet onderwijs) via de BOVO-procedure. Deze procedure bestaat uit afspraken die de schoolbesturen in deze gemeenten met elkaar hebben gemaakt. De procedure geldt voor leerlingen die overstappen naar:

 • Praktijkonderwijs (pro);
 • Vmbo, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (lwoo);
 • Havo;
 • Vwo (atheneum en gymnasium);
 • EOA (Eerste Opvang Anderstaligen), beter bekend als Internationale Schakelklas (ISK);
 • Kopklas.

Voor kinderen met een advies voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) geldt een afwijkende procedure. Meer informatie hierover vindt u op de betreffende schoolpagina’s in deze Scholenwijzer

Basisschooladvies
De basisschool geeft uw kind een basisschooladvies (BSA) mee. Dit advies is gebaseerd op toetsresultaten en leerlingkenmerken, bijvoorbeeld werkhouding. Het geeft weer wat uw kind op de basisschool heeft laten zien én bepaalt op welk niveau op het voortgezet onderwijs uw kind terecht kan. Het BSA is leidend, dat wil zeggen dat de middelbare school uw kind op dat niveau moet plaatsen.

Onderwijskundig rapport
De basisschool maakt voor uw kind ook een onderwijskundig rapport (OKR). Hierin staan persoonsgegevens, toetsresultaten en kenmerken van uw kind. Met dit OKR onderbouwt de basisschool het basisschooladvies. Als ouder hebt u het recht om het OKR in te zien. Wanneer u uw kind op een middelbare school aanmeldt, krijgt ook deze school inzage in het OKR.

Oriënteren
Voor de kerstvakantie krijgt u van de basisschool een voorlopig basisschooladvies en een lijst met passende scholen: samen het oriëntatieformulier. Na de kerstvakantie kunt u met uw kind deze scholen bezoeken op de open dagen. Vervolgens maakt u een lijstje van favoriete scholen. U kunt uw kind namelijk op meerdere scholen tegelijk aanmelden. Het advies is om verschillende scholen te bezoeken, zodat u en uw kind een zo goed mogelijk beeld krijgen van het onderwijsaanbod.

Let op: door het coronavirus kan het zijn dat de open dagen anders georganiseerd moeten worden. Houdt de websites van de scholen die u wil bezoeken goed in de gaten.

Aanmelden
Let op: in verband met de lockdown is de procedure opgeschoven: onderstaand staan de juiste data. Voor meer info met betrekking tot aanpassingen door het Corona en de lockdown:
www.bovohaaglanden.nl/corona/

Van zaterdag 13 februari t/m 5 maart 2021 kunt u uw kind aanmelden. Van de basisschool krijgt u daarvoor een aanmeldformulier met het definitieve advies en een voorkeurslijst. Vul uw top-5 van favoriete scholen in op deze lijst (minder scholen mag, maar liever meer scholen). Vervolgens levert u dit formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. Bij sommige scholen moet u hiervoor een afspraak maken. 
Als de basisschool van uw kind meedoet met digitaal aanmelden, hoeft u niet het papieren aanmeldformulier in te leveren bij de middelbare school. U kunt dan zelf de aanmelding van uw kind op de computer invullen en verzenden. U ontvangt van de basisschool en van BOVO informatie over hoe digitaal aanmelden precies werkt.

Leerlingen die zich willen aanmelden voor de Eerste Opvang Anderstaligen (ISK) kunnen dit doen vanaf zaterdag 13 februari 2021. De aanmeldingen verlopen op volgorde van binnenkomst. U ontvangt uiterlijk zes weken na aanmelding bericht van de school over de plaatsing van uw kind. 

Behandeling van uw aanmelding
In de eerste aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen in behandeling genomen, ongeacht de volgorde van binnenkomst. Elke school probeert zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen. De meeste leerlingen zullen dus een plek krijgen op de school van eerste keuze.

Voorrang en loting
Soms krijgt een school meer aanmeldingen dan zij kan plaatsen. Sommige scholen hanteren dan voorrangsregels. Zij verlenen bijvoorbeeld voorrang aan broertjes of zusjes van leerlingen die al op de middelbare school van uw keuze zitten. Uw kind kan alleen voorrang krijgen bij de school die u op nummer 1 zet. Als er na het toepassen van de voorrangsregels nog steeds te veel toelaatbare leerlingen zijn, worden de lesplaatsen onder de overgebleven groep verloot. Op de website van de middelbare school vindt u vanaf maandag 2 november meer informatie over deze voorrangsregels. Ook kunt u deze informatie vanaf 2 november vinden bij de betreffende school op deze Scholenwijzer.

Centrale loting en matching
De kinderen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze, worden zoveel mogelijk geplaatst op een andere school van hun voorkeurslijst. Dit verloopt via een systeem van centrale loting en matching. De leerlingen krijgen via de notaris een nummer. Op volgorde van deze nummers worden de leerlingen geplaatst op een (zo hoog mogelijke) school van hun voorkeurslijst die nog plaats heeft. Hiervoor is het dus belangrijk dat u meerdere scholen op de voorkeurslijst zet: hoe meer scholen, hoe meer kans op een plek.

Uitslag
Op donderdag 15 april 2021 is de uitslag bekend. Dan hoort u op welke school van de voorkeurslijst uw kind is geplaatst. Als u zich heeft opgegeven voor berichtgeving van BOVO krijgt u tussen 15.00 en 17.00 uur bericht. U krijgt ook bericht van de middelbare school, op donderdag 15 april vanaf 15.00 uur of vrijdag 16 april 2021. De basisschool ontvangt deze informatie tegelijk met u.

Tweede aanmeldingsperiode
Mocht uw kind na de eerste aanmeldingsperiode nog geen plek hebben, omdat het is uitgeloot of omdat u uw kind nog niet had aangemeld, dan kunt u uw kind aanmelden tijdens de tweede aanmeldingsperiode. Deze loopt van maandag 19 april en met vrijdag 23 april 2021. U kunt vanaf maandag 19 april bij uw basisschool een (nieuw) aanmeldformulier halen, met voorkeurslijst en een nieuwe lijst met scholen die passen bij het basisschooladvies én die nog plek hebben. Deze kunt u inleveren op de (nieuwe) school van eerste voorkeur. Alle leerlingen worden op dinsdag 11 mei 2021 via de tweede centrale loting en matching geplaatst op een school van de voorkeurslijst. Diezelfde dag ontvangen alle ouders een bericht over of, en op welke school hun kind is geplaatst (tussen 15.00 en 17.00 uur van BOVO en/of vanaf 15.00 uur van de middelbare school).

Let op:

 • Op zaterdag 17 april 2021, om 10.00 uur wordt bovenaan deze pagina een lijst met de nog beschikbare plekken gepubliceerd. Deze lijst staat vast gedurende de hele tweede aanmeldingsperiode.
 • Scholen die geen plek meer hebben, ziet u niet meer op de voorkeurslijst van het aanmeldformulier en daar kunt u niet aanmelden.
 • De voorrangsregels voor middelbare scholen gelden deze periode niet meer.
 • Vraag vanaf maandag 19 april 2021 een nieuwe aanmeldformulier met voorkeurslijst op bij de basisschool.
 • Het advies is om meerdere scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Bij meer scholen wordt de kans op plaatsing op één van de voorkeursscholen groter.

Ná de tweede aanmeldingsperiode
Mocht uw kind niet zijn toegelaten op een school van de voorkeurslijst of heeft u uw kind nog niet eerder aangemeld op een middelbare school, dan kunt u uw kind vanaf dinsdag 18 mei 2021 op een (andere) middelbare school aanmelden.

Er hoeft geen voorkeurslijst meer te worden ingevuld, maar het aanmeldformulier moet wel op de middelbare school van keuze worden ingeleverd. U kunt een (nieuw) aanmeldformulier halen bij de basisschool van uw kind.

Aanmeldingen die op 18 mei binnenkomen bij een middelbare school tellen allemaal als gelijktijdig binnengekomen. Komen er deze dag meer aanmeldingen binnen dan dat er plekken zijn, dan zal de school loten. Deze loting bepaalt de volgorde waarop de school de aanmelding behandeld. Dit betekent dat de school kijkt of zij uw kind kunnen toelaten. U krijgt woensdag 19 mei om 10.00 uur bericht over de loting.

Aanmeldingen vanaf woensdag 19 mei gaan op volgorde van binnenkomst.

Let op: 

 • U ontvangt bij het aanmeldformulier geen voorkeurslijst meer.
 • Kijk op de website van de school op welke manier u uw kind in deze periode vanaf 18 mei kunt aanmelden op die school.
 • U meldt uw kind alleen aan bij de middelbare school van uw keuze.

Vanaf zaterdag 15 mei wordt het overzicht met beschikbare plaatsen gepubliceerd op de digitale scholenwijzer, bovenaan deze pagina. Op dit overzicht worden de beschikbare plekken 'real-time' bijgehouden. De middelbare school past het aantal beschikbare plekken aan bij elke wijziging in het aantal beschikbare plekken.

Passend onderwijs
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben op school, is er passend onderwijs. De basisschool vertelt u welke ondersteuning zij adviseert. Dit advies wordt ook opgenomen in het onderwijskundig rapport. U meldt uw kind in de reguliere aanmeldperiode tussen 13 februari en 5 maart 2021 aan. We raden u aan om meerdere scholen op uw voorkeurslijst zetten. De middelbare school kijkt vervolgens of ze uw kind de juiste ondersteuning kan bieden. Als dit niet het geval is, zoekt de middelbare school - in overleg met u en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs - een andere school. Meer informatie vindt op de websites: www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure/passend-onderwijs,  www.swvzhw.nl en www.passendonderwijs.nl

Vragen en/of opmerkingen
Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op uw basisschool. Met klachten over het basisschooladvies, het OKR of over het toelatingsbesluit van uw kind, gaat u naar de directie of het bestuur van de school. 

Ombudsregeling
Voor een klacht over de manier waarop de BOVO-procedure is uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van de ombudsregeling voor ouders. Meer informatie vindt u op www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders

Via de basisschool ontvangt u de BOVO-ouderfolder en eventueel een folder over Passend onderwijs. Deze folders bevatten belangrijke informatie voor ouders van basisschoolverlaters. Meer informatie over de overstap en een filmpje met uitleg vindt u op www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders