Spring naar inhoud

Naar een middelbare school kiezen

Voortgezet onderwijs

Overige zaken om op te letten bij de schoolkeuze

Behalve metingen en scores van scholen, zijn er nog andere dingen waar op u kunt letten als u een school kiest. Welke extra’s de school biedt. Of vanuit welke overtuiging het onderwijs gegeven wordt. En natuurlijk hoe uw kind de school ervaart.

Open dagen
Lijkt een school geschikt voor uw kind? Ga er dan samen op bezoek. Middelbare scholen hebben open dagen in januari, februari en maart. Ze laten de school zien en vertellen over het onderwijs. U vindt de data van de open dagen op de websites van de scholen en via de Scholenwijzer.

De mening van uw kind
Het schooladvies van uw kind is belangrijk voor de schoolkeuze. Of een school goed is, speelt ook mee. De mening van uw kind is ook belangrijk. Welke school spreekt hem of haar aan? Bezoek de middelbare scholen samen.

Het kan zijn dat u iets heel anders wilt dan uw kind. Probeer het eens te worden. Bedenk dat uw kind achter de keuze moet staan. Het moet zich prettig voelen op een school. Dat vergroot zijn kansen op succes.

Vraag uw kind wat het belangrijk vindt voor een school. Zijn het de leuke buitenschoolse activiteiten? Wijs erop dat die kunnen veranderen. Sommige scholen organiseren naast de open dag ook een lesmiddag. Laat uw kind deze bezoeken. Dan krijgt het een aardig beeld van hoe de gewone lesdagen op een school verlopen.

Onderwijsprogramma’s
Kijk goed naar het onderwijs dat een school biedt. Scholen hebben de vrijheid om hun programma’s zelf in te richten. Zo zijn er op de ene school meer klassikale lessen, met een leraar voor de klas. En andere school laat kinderen meer zelfstandig werken, bijvoorbeeld in projecten. En vmbo-scholen kunnen verschillen in de beroepsgerichte programma’s die ze aanbieden.

Is niet helemaal zeker welke schoolsoort  uw kind aankan? Dan kan het goed zijn om een school te kiezen met meerdere  schoolsoorten. Bijvoorbeeld een scholengemeenschap met vmbo-t, havo én vwo.

Extra’s
Elke school doet wel iets extra’s. Sommige scholen laten duidelijk zien op welke extra’s ze de nadruk leggen. Ze hebben een eigen profiel. Een school met een (top)sportprofiel doet veel aan sport. Een school met een cultuurprofiel geeft bijvoorbeeld dramalessen, of heeft een theaterklas. Een bètaprofielschool heeft veel aandacht voor bètavakken (zoals wiskunde, natuurkunde of scheikunde of een combinatie van vakken). Er zijn ook scholen met een hoogbegaafdheidsprofiel of een internationaal profiel.

Scholen organiseren ook allerlei activiteiten na schooltijd, zoals sportcursussen, culturele activiteiten, huiswerkbegeleiding of een zaterdag- of zomerschool. Er zijn ook brede buurtscholen.

Openbare of bijzondere school
Speelt uw levensvisie of geloof mee bij de keuze van een school? Dan kunt u kiezen voor het bijzonder onderwijs. ‘Bijzonder’ betekent in dit geval: gestart door particulieren, vaak vanuit een bepaald geloof of vanuit een levensvisie. Een openbare school is gestart door de overheid en is neutraal.

Bijzondere scholen zijn bijvoorbeeld rooms-katholiek of protestants-christelijk. Er zijn ook algemeen bijzondere scholen. Deze zijn gestart door particulieren, maar gaan niet uit van een geloof. Zij gaan bijvoorbeeld uit van een visie op opvoeden. Een voorbeeld is de vrije school.

Een openbare school laat elk kind toe, zolang er voldoende plaats is. Een bijzondere school kan een kind weigeren als de ouders het niet eens zijn met de overtuiging van de school. In de praktijk gebeurt dit bijna niet. De rijksoverheid betaalt het openbaar én het bijzonder onderwijs. De overheid controleert ook de kwaliteit. Bijzondere en openbare  scholen kunnen dezelfde onderwijskundige aanpak kiezen. Zo kan een daltonschool bijvoorbeeld bijzonder zijn óf openbaar.

Wilt u weten wat het geloof of de levensvisie betekent voor een bijzondere school? Kijk dan op de pagina’s met de informatie over de scholen. Uiteraard kunt u met vragen ook altijd contact opnemen met een school.

Verenigingen
De Haagse middelbare scholen worden bestuurd  door ongeveer vijftien verenigingen en stichtingen. U vindt ze op de website van de gemeente Den Haag.

Overige vragen
Tijdens een bezoek aan scholen kunt u verder nog vragen stellen over bijvoorbeeld:

  • de organisatie van de school
  • de sfeer op school
  • wat er gebeurt voor, tijdens en na de lessen
  • de vorderingen en resultaten
  • de zorg en begeleiding
  • het contact met de ouders

Een uitgebreide lijst met vragen vindt u bij Vragen tijdens een schoolbezoek (opent als PDF).