Spring naar inhoud

Het is belangrijk dat uw kind naar een school gaat die bij hem of haar past. In groep 8 van de basisschool wordt bepaald naar welk soort middelbare school uw kind kan.

Aan het einde van de basisschool krijgt elke leerling een schooladvies. De school adviseert welk soort middelbare school past bij uw kind. Dat kan praktijkonderwijs zijn, of vmbo (met of zonder leerwegondersteuning), havo of vwo. Uw kind kan ook het advies krijgen om naar de kopklas te gaan, de internationale schakelklas of het speciaal onderwijs. Daarnaast maakt uw kind een eindtoets in groep 8. Het schooladvies én de toets zijn belangrijk voor toelating op een middelbare school.

Schooladvies
De basisschool gebruikt voor het advies verschillende gegevens. Uiteraard tellen de resultaten van uw kind van groep 3 tot en met 8 mee. Maar ook zijn of haar studiehouding is belangrijk. Leert uw kind graag? En waar liggen zijn of haar interesses? U krijgt een schooladvies op papier. Meestal heeft u er een gesprek over met de leerkracht van groep 8 en met de intern begeleider van de school. Zij geven het advies ook door aan de middelbare school, die u met uw kind uitkiest.

Eindtoets
Het schooladvies van de basisschool is doorslaggevend voor de toelating op een middelbare school. In april of mei wordt in groep 8 ook nog de eindtoets afgenomen. De basisschool kan de score op deze toets bekijken om eventueel het advies bij te stellen. Dat mag alleen als een kind de eindtoets beter maakt dan verwacht (dus als de score hoger uit komt dan het schooladvies). De basisschool moet dan opnieuw bepalen of het schooladvies wel juist is. Maakt een kind de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het advies niet aan.

De eindtoets is in principe voor alle leerlingen van groep 8. De school kan besluiten sommige kinderen niet mee te laten doen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed genoeg Nederlands lezen en schrijven. Voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben, is er een aangepaste toets.

Extra toets
Soms is het nodig dat een kind een extra toets doet. Daarmee wordt onderzocht hoe intelligent het is. Dit onderzoek is verplicht voor leerlingen die:

  • naar het praktijkonderwijs gaan
  • naar het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan
  • niet meedoen aan de eindtoets

Ook andere toetsen kunnen nodig zijn voor deze leerlingen. Bovendien moet een commissie besluiten of uw kind naar het praktijkonderwijs of naar het vmbo met lwoo kan. De middelbare school vraagt hiervoor een beschikking aan bij het samenwerkingsverband. Dit is omdat voor dit onderwijs extra geld beschikbaar is.