Spring naar inhoud

Naar alles over onderwijs in Den Haag

Op school in de praktijk

De overstap naar de middelbare school kan groot zijn. Niet alleen voor een kind, maar ook voor u als ouder. Hier leest u over de praktijk op de middelbare school.
Vakken en stages

Vakken en stages

Scholen bepalen zelf hoe ze de lessen invullen. Ze moeten wel streven naar de kerndoelen uit de wet. Daarin staat wat een leerling na de eerste leerjaren m...

Lees meer ›

Het lesrooster

Het lesrooster

Middelbare scholen bepalen zelf op welke tijden ze les geven. En hoe lang de lesuren zijn. Ze moeten wel een verplicht aantal uren halen. Deze uren staan i...

Lees meer ›

Betalen voor het onderwijs

Betalen voor het onderwijs

De rijksoverheid betaalt het voortgezet onderwijs. Ouders hoeven geen lesgeld te betalen voor kinderen tot 18 jaar. Maar veel scholen vragen een vrijwillig...

Lees meer ›