Spring naar inhoud

De rijksoverheid betaalt het voortgezet onderwijs. Ouders hoeven geen lesgeld te betalen voor kinderen tot 18 jaar. Maar veel scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er kosten voor materialen, zoals rekenmachines, schriften en woordenboeken.

Vrijwillige ouderbijdrage
Veel scholen bieden extra activiteiten aan, naast de lessen. Bijvoorbeeld excursies, feesten of sportactiviteiten. Hiervoor  mogen scholen elk jaar een ouderbijdrage vragen. De school bepaalt de hoogte van de ouderbijdrage samen met de medezeggenschapsraad. Het bedrag verschilt dus per school.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Wilt u hem betalen, maar is het bedrag te hoog? Dan kunt u met de school afspraken maken. Vaak kunt u in delen betalen. U kunt ook vragen om een korting. Heeft u een Ooievaarspas? Dan komt u meestal in aanmerking voor deze korting. De school kan u meer informatie geven.

Als u niet betaalt, dan mag uw kind toch deelnemen als het gaat om een verplichte activiteit. Een verplichte activiteit is onderdeel van het lesprogramma. Betreft het een extra activiteit die niet verplicht is? Dan mag de school uw kind weigeren voor deze activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. Dit moet in de schoolgids vermeld staan.

Schoolboeken en andere materialen
De school zorgt voor de schoolboeken van de leerlingen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld licenties voor digitaal leermateriaal. En aangepaste boeken, zoals luisterboeken of brailleboeken. Soms moeten ouders wel een borgsom betalen. U krijgt dit bedrag dan terug als de boeken aan het einde van het schooljaar weer netjes worden ingeleverd.

Verder moeten ouders voor hun kinderen schoolspullen betalen. Bijvoorbeeld gymkleren, woordenboeken, schriften, gereedschap, een atlas, een rekenmachine of een agenda. De kosten hiervoor heten schoolkosten.

Vergoeding bij laag inkomen

  • Bijdragen van de gemeente Den Haag

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u een vergoeding aanvragen bij de gemeente Den Haag. De vergoeding is € 150,- per schooljaar.

De gemeente heeft ook een speciaal startpakket. Dit is voor ouders van kinderen die naar de brugklas gaan. U kunt één keer voor ‘startkosten’ een vergoeding krijgen van maximaal € 300,-

Het geld is voor zaken als sportkleding,  een rekenmachine,  een schooltas, woordenboeken, schriften.

  • Stichting Leergeld

Stichting Leergeld steunt ouders van leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. De stichting geeft mensen met een laag inkomen geld voor activiteiten zoals schoolreisjes of muziekles.

  • Stichting Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF)

Dit Haagse fonds is voor mensen die in een financiële noodsituatie zitten. Als ze verder nergens (meer) terecht  kunnen, helpt het SSSF. Het fonds geeft leningen, voorschotten en giften. Aanvragen gaan via de professionele hulpverlening, bijvoorbeeld via een maatschappelijk of sociaal werker.

  • Schoolfondsen

Scholen hebben soms zelf een fonds om ouders te ondersteunen in de schoolkosten. U kunt hierover informatie krijgen bij de school van uw kind.

Kosten voor vervoer
Heeft uw kind een beperking? Of gaat het naar een speciale school die ver weg is? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van leerlingenvervoer. De gemeente betaalt dan (een deel van) de kosten van het vervoer van uw kind. Kijk op de website van de gemeente Den Haag of bel met de afdeling Leerlingenvervoer: (070) 353 55 87.