Spring naar inhoud

Middelbare scholen bepalen zelf op welke tijden ze les geven. En hoe lang de lesuren zijn. Ze moeten wel een verplicht aantal uren halen. Deze uren staan in de wet. Ze heten ‘verplichte onderwijstijd’.

Onderwijstijd
Er is veel discussie over de verplichte onderwijstijd. Het huidige verplichte aantal onderwijsuren kunt u vinden op de website van de rijksoverheid. De verplichte onderwijstijd geeft aan hoeveel klokuren les leerlingen minimaal moeten krijgen. Dat hoeven niet alleen ‘gewone’ lessen te zijn. Andere activiteiten tellen ook mee. Bijvoorbeeld de (maatschappelijke) stage, excursies of werkweken.

Indeling lesrooster
Een lesuur duurt vaak 50 minuten. Sommige scholen hebben lessen van 60 of 70 minuten. Enkele scholen hebben geen vaste lesuren. Op die scholen werken de leerlingen aan praktische opdrachten of projecten.

De meeste scholen geven les tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van een nieuwe onderwijsperiode krijgen de leerlingen  hun lesrooster. Op veel scholen verandert het rooster ongeveer elke drie maanden. Daarnaast hebben scholen vakantiedagen, feestdagen en roostervrije dagen. In de schoolgids vindt u hierover meer informatie.

Lunchen op school
Op alle middelbare scholen lunchen leerlingen in de kantine of in de aula. Ze kunnen hun eten en drinken op school kopen of zelf meebrengen. Steeds meer scholen hebben projecten rondom gezond eten.

Lesuitval
Door vergaderingen of ziekte van leraren valt er wel eens een les uit. Scholen proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Maar soms gebeurt het toch. Hoe de opvang is geregeld bij lesuitval, verschilt per school. Een les kan worden overgenomen door een onderwijsassistent of een andere docent. Als een eerste of laatste uur van een dag uitvalt, krijgen leerlingen meestal vrij. Valt er tussendoor een les uit, dan hebben veel scholen een ruimte waar leerlingen onder toezicht kunnen werken.

Tussenuren
Er zijn uren in het rooster waarop uw kind geen les heeft. Als een leerling wel op school moet zijn, omdat hij voor én na zo’n leeg uur les heeft, dan heet dit een ‘tussenuur’. Scholen proberen tussenuren tegen te gaan. Als ze toch voorkomen, hebben veel scholen een ruimte waar leerlingen onder toezicht kunnen werken.

Regelingen en verzekeringen
Het is belangrijk om te weten wat de schoolregels zijn tijdens de lunch, bij lesuitval of tussenuren. Vaak kunt u dit vinden in de schoolgids. Het is goed om te weten of de leerlingen  op dit soort tijden op school moeten blijven of niet. En wie er verantwoordelijk voor ze is. Ook belangrijk is de aansprakelijkheid. Wat gebeurt er als een leerling schade veroorzaakt? Of als de leerling schade oploopt? Scholen kunnen ouders ongevalverzekeringen aanbieden. Ze sluiten ook zelf dit soort verzekeringen af. Ook bij excursies en buitenlandse reizen is dit van belang.