Spring naar inhoud

HAC-T.M.C. Asser Instituut

Schoolprofiel

Het T.M.C. Asser Instituut is een vooraanstaand academisch kenniscentrum op het gebied van internationaal recht. Het is opgericht door de rechtenfaculteiten van de Nederlandse universiteiten. Het instituut verzorgt postacademisch onderwijs en ondersteunt de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek.

Het instituut organiseert ieder jaar een Summer Law Program in Den Haag. De deelnemers bestuderen dan actuele en belangrijke juridische vraagstukken op internationaal gebied. Zij worden begeleid door rechters en andere medewerkers van instellingen als het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof en het Joegoslavië Tribunaal.

Bezoeken aan belangrijke rechtszalen en rechtenorganisaties zijn een onderdeel van het programma.

Het T.M.C. Asser Instituut stimuleert daarnaast de uitwisseling van kennis tussen de rechtenfaculteiten van universiteiten. Zo blijven kennis en inzichten op het gebied van internationaal recht actueel en in ontwikkeling. Het instituut organiseert regelmatig conferenties, bijeenkomsten en lezingen. Op die manier wil het instituut de academische discussie over internationaal recht levend houden en onder de aandacht brengen. Het T.M.C. Asser Instituut heeft een eigen uitgeverij: T.M.C. Asser Press.

De juridische aandachtsgebieden van het T.M.C. Asser Instituut zijn:

  • internationaal privaatrecht
  • internationaal publiekrecht
  • Europese wetgeving
  • internationale arbitrage
  • internationale mensenrechten
  • internationaal strafrecht
  • internationaal sportrecht

The T.M.C. Asser Instituut maakt deel uit van de Haagse Academische Coalitie