Spring naar inhoud

Inspecteur S. de Vriesschool VSO

Schoolprofiel

De Inspecteur S. de Vriesschool is een school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij bieden onze leerlingen de ruimte om zich op basis van hun eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De school is ook een ontmoetingsplaats waar leerlingen leren door te doen, waar zij kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen én deze leren toepassen. Waar zij keuzes leren maken om zo volwaardig mogelijk te participeren. Waar een nauwe, constructieve samenwerking is tussen leerlingen, ouders, ketenpartners en school, waardoor leerlingen zich steeds meer betrokken voelen bij hun eigen leerproces. De groepen worden ingedeeld op leeftijd, leerroute en uitstroomprofiel (dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs) met het ontwikkelingsperspectief als leidraad.

Onderwijsconcept

 

 

Bijzonderheden

Onze leerlingen werken met het portfoliosysteem van 'Doen In' - een leerling-volg-jezelf-methode - waarbij de leerlingen de verantwoordelijkheid hebben voor een Vak-, AVO- en Stageportfolio. Een enthousiast en deskundig team van leerkrachten, onderwijsassistenten en specifieke (vak)professionals begeleidt en coacht onze leerlingen. Maar leerlingen begeleiden en coachen ook elkaar. De Inspecteur S. de Vriesschool is een school voor bijzondere leerlingen die gewoon willen leven en werken.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor een kennismakingsbezoek kunnen ouders een afspraak maken met M. Mulder. Tijdens een rondleiding wordt de organisatie van de school en de inhoud van het lesprogramma verteld en getoond. Na aanmelding start de officiële aanmeldingsprocedure door het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO ZML.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.