Spring naar inhoud

Lycée Français Vincent van Gogh

Schoolprofiel

Het gebouw van het Lycée Français Vincent van Gogh straalt een vriendelijke en open sfeer uit. Dat is ook terug te vinden in het onderwijs aan het Lycée Français Vincent van Gogh. Het onderwijsprogramma van de school is gewijd aan het opdoen van universele kennis en is niet gebaseerd is op een bepaalde geloofsovertuiging. Dat maakt de school aantrekkelijk voor leerlingen met verschillende achtergronden. Of ze nu uit Frankrijk of andere landen komen.

Lycée Français Vincent van Gogh is een van de ruim 400 Franse scholen die over de hele wereld verspreid zijn. Op al deze scholen wordt hetzelfde onderwijscurriculum aangeboden volgens de richtlijnen van het Franse ministerie van Onderwijs.

De lessen worden gegeven aan leerlingen tot en met achttien jaar, van peuterschool tot voortgezet onderwijs.

De intellectuele ontwikkeling van kinderen staat al vroeg centraal in het onderwijs. Naast ruimte om te spelen krijgen ook de jongsten al les van basisschooldocenten. Kinderen met leerproblemen of speciale behoeften krijgen professionele ondersteuning. Begaafde kinderen hebben de mogelijkheid één of zelfs twee klassen over te slaan.

De school is een levendig instituut waarin niet-academische vakken als drama, schilderen en sport een belangrijke plaats innemen.
Zelfstandigheid en de eigen ontwikkeling van de leerling zijn het uitgangspunt. Docenten stimuleren de kinderen en helpen ze om hun eigen inzichten te ontwikkelen. Ouders zijn actief betrokken bij school. Na hun eindexamen gaan de meeste leerlingen naar universiteiten en hogescholen in Frankrijk.

English

The building that houses Lycée Français Vincent van Gogh has a friendly, open and welcoming atmosphere. This is also reflected in its education, which does not promote any particular faith or belief. The school’s curriculum is dedicated to the pursuit of universal knowledge which makes it appealing to pupils from many different backgrounds.

Lycée Français Vincent van Gogh is part of a group of more than 400 French schools located around the world.

Lessons are given to children aged between 2.5 and 18, from reception class to secondary school. The youngest children at this school are not taught by pre-school teachers but by primary school teachers. From an early age, the focus is therefore on learning and intellectual development besides playing. Children with learning difficulties or special needs receive professional support. Gifted children are allowed to skip one or even two classes.

The school is a lively institution in which non-academic subjects such as drama, painting and sport also have an important place. Independence and the child’s personal development are key to the school’s educational approach. Teachers stimulate the children and help them develop their own insights. Parents are actively involved in school life.
After leaving school, the majority of pupils go on to universities and colleges in France.

Français

Le Lycée français Vincent van Gogh est un bâtiment accueillant et ouvert. En cela, il reflète l'enseignement qui s'y donne, et qui ne privilégie aucune croyance ou religion particulière. Le curriculum de l'école privilégie les connaissances universelles et convient ainsi à des élèves d'origine très diverses.

Le Lycée français Vincent van Gogh fait partie d'un groupement de plus de 400 écoles françaises du monde entier.

Les classes accueillent des enfants de 2,5 à 18 ans, de l'admission à la fin du secondaire. Les plus jeunes enfants sont pris en charge non par des enseignants de maternelle, mais par des enseignants d'école primaire. Dès le plus jeune âge, l'apprentissage et le développement intellectuel ont ainsi une place privilégiée à côté du jeu. Un soutien professionnel spécialisé est proposé aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou des besoins spéciaux. Les enfants doués peuvent prendre un ou même deux classes d'avance.

L'école est un lieu vivant faisant une large place aux sujets non académiques comme le théâtre, la peinture et le sport. L'indépendance et le développement personnel de l'enfant sont les clés de l'approche de l'école. Les enseignants encouragent les élèves et les aident à développer leur propre réflexion. Les parents prennent une part active à la vie de l'école.
Après leur scolarité, la majorité des élèves vont dans des universités et hautes écoles en France.