Spring naar inhoud

The American School of The Hague

Schoolprofiel

De Amerikaanse School van Den Haag is rond 1950 opgericht door buitenlandse ouders die werkten bij het Vredespaleis en de Canadese en Amerikaanse ambassades. De Amerikaanse School bestaat uit drie afdelingen: Elementary School, Middle School en High School. Leerlingen sluiten de opleiding af met een International Baccalaureate-Diploma, een Advanced Placement-Diploma of een combinatie van deze twee.

De school telt ongeveer 1100 leerlingen, waarvan zo’n 30 procent uit de Verenigde Staten en 10 procent uit Nederland komt. De overige leerlingen komen uit zo’n 68 andere landen.

De kern van het onderwijs is dat de leerling centraal staat. De Amerikaanse School van Den Haag koestert en inspireert karakter, inzet, creativiteit en kennis van ieder kind. Deze benadering zorgt voor een balans tussen feitenkennis en diepgaand begrip. De leerlingen zijn actief bij hun eigen onderwijs betrokken. Zij kunnen hun talenten verder ontwikkelen in kunst, muziek, theater, atletiek en buitenschoolse programma’s zoals Model United Nations. Dit inspireert leerlingen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich zo breed mogelijk te ontplooien.

De school vindt een goede communicatie tussen de leerlingen, de ouders en de docenten belangrijk. De ouders spelen een grote rol in het onderwijs dat wordt geboden. De school heeft oog voor de individuele behoeften van elk kind. Wat past bij een kind en waar wil het naartoe? De Amerikaanse School begeleidt ouders en leerlingen bij het beantwoorden van deze vragen, zodat het beste in ieder kind naar boven komt.

English

The American School of The Hague nurtures and inspires character, commitment, creativity and learning.

The American School is comprised of three divisions: Elementary School (from Preschool to Grade 4), Middle School (Grades 5-8), and High School (Grades 9-12). It currently serves 1100 students, approximately 30% North American and 10% Dutch, with the remaining 60% representing 68 other nationalities. Students mainly come from the international business and diplomatic community.

A learner-centred philosophy is at the core of the school’s curriculum. This approach guarantees a balance between factual knowledge and deep understanding. Students are fully active in their own education and are able to further their talents in arts, music, theatre, athletics and extracurricular programs such as Model United Nations. This inspires each student to develop confidence and achieve their full potential.

The instructional approach focuses on the close but respectful student-teacher relationships that characterise American education. The school’s curriculum includes Advanced Placement Courses and the International Baccalaureate Diploma, and is broad enough to suit the needs of the diverse population.

The school encourages close communication between students, parents and teachers and considers parents as partners in their children’s education. By listening to the individual needs of each child and stimulating opportunities for learning, the school is able to bring out the best in every child.

Français

La American School of The Hague nourrit et inspire la force de caractère, l'engagement, la créativité et l'apprentissage.

La American School se compose de trois divisions : Elementary School (Preschool au Grade 4), Middle School (Grades 5-8) et High School (Grades 9-12). Elle accueille actuellement 1100 élèves, dont environ 30 % d'Amérique du Nord, 10 % des Pays-Bas, et les 60 % appartenant à 68 autres nationalités. Les élèves proviennent en majorité de la communauté internationale des affaires et de la diplomatie.

Une philosophie centrée sur l'élève et son processus d'apprentissage forme le coeur du curriculum. Cette approche garantit l'équilibre entre l'accumulation de connaissances et la profondeur de la compréhension. Les élèves prennent une part active à leur propre éducation et ont la possibilité de développer leurs talents pour la musique, les arts plastiques et dramatiques, les sports, et par des programmes extrascolaires comme les Nations Unies miniature. Chaque élève trouve ainsi l'inspiration qui lui permettra d'avoir confiance dans son potentiel et de le réaliser.

L'approche de l'enseignement est centrée sur la relation étroite mais respectueuse entre élève et enseignant qui est typique de l'éducation américaine. Le curriculum comprend des Advanced Placement Courses ainsi que le Diplôme du Baccalauréat International, et est suffisamment large pour couvrir les besoins de la population hautement diversifiée.

L'école encourage une communication intensive entre élèves, parents et enseignants, et considère les parents comme des partenaires dans l'éducation des enfants. À l'écoute des besoins individuels de chaque enfant, et stimulant les possibilités d'apprentissage, l'école parvient à réaliser le meilleur pour chaque enfant.