Spring naar inhoud

The British School in The Netherlands

Schoolprofiel

Opgericht in 1931, is The British School The Netherlands (BSN) inmiddels één van de grootste en meest succesvolle internationale scholen in Europa. Als een 'Internationally British' school hebben wij een zeer diverse gemeenschap van meer dan 2.300 studenten van ruim 80 nationaliteiten. De missie van de BSN is om uitmuntend academisch onderwijs te leveren en om een inspirerende plek te creëren voor kinderen en jongeren waar zij kunnen leren en uitgroeien tot zelfverzekerde individuen.

De BSN heeft een lange geschiedenis in Den Haag en omstreken, waar studenten en families genieten van een bloeiende en behulpzame expatgemeenschap. De studenten zijn verdeeld over drie basisscholen (junior schools) en een middelbare school (senior school). Onze studenten leren door praktijk en ervaring – geholpen door innovatieve onderwijsmiddelen en een internationale omgeving. De BSN is de enige school in Nederland die de keuze biedt tussen het Britse A Level, het International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) en het International Baccalaureate Career-related Programme (IBCP). Dit brede scala aan mogelijkheden biedt onze studenten de mogelijkheid om onderwerpen te studeren die hen het meest interesseren en het bereidt hen voor op hoger onderwijs. Ze worden aangemoedigd om creatief te denken en er wordt van ze verwacht dat ze hard werken. Deze mix maakt ons een trotse leider in het Europese internationale onderwijs.

In 2015 heeft de BSN van de Independent Schools Inspection een 'excellent' score gekregen op alle criteria, een grote prestatie die we toeschrijven aan onze uitmuntende werknemers. De BSN is een creatieve en gedisciplineerde omgeving waarin we ambitie en uitdaging aanmoedigen – 'hoofd, hand en hart'.

English

Established in 1931, The British School in The Netherlands (BSN) has become one of the largest and most successful international schools in Europe. As an 'Internationally British' school, we are enriched by a hugely diverse community of more than 2,300 students composed of 80+ nationalities. The mission of the BSN is to deliver academic excellence and create inspiring places for children and young people to learn and grow into confident individuals.

The BSN has a long history in The Hague area, where students and families enjoy a thriving and supportive international expatriate community. The students are spread across the BSN’s three junior (primary) school campuses and one senior (secondary) school campus. Our students learn through practice and experience – supported by great teaching, innovative resources and an international context. The BSN is the only school in The Netherlands to offer a choice of British A Level, the International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) and International Baccalaureate Career-related Programme (IBCP). This range of choice gives our internationally ambitious students the broadest array of options to enable them to study the subjects that interest them most and prepare themselves fully for university and higher education. They are always encouraged to be creative in their thinking and they are expected to work hard. It is this potent mix that makes us proud to be a leader in European international education and makes the BSN 'Internationally British'.

In 2015, the Independent Schools Inspection Report rated the BSN 'excellent' across all criteria, an achievement attributed to our exceptional staff. The BSN provides a creative and disciplined environment, in which we encourage high aspirations and challenge for the whole individual – 'head, hand and heart'.