Spring naar inhoud

Deutsche Internationale Schule Den Haag- DiSDH

Schoolprofiel

De Duitse Internationale School Den Haag is de oudste van alle 135 internationale Duitse scholen ter wereld. De school ligt in het Haagse Statenkwartier en staat bekend om haar vriendelijke sfeer.

Het leerplan van de Duitse Internationale School is gebaseerd op het Duitse onderwijssysteem. De leerlingen zijn voornamelijk kinderen uit Duitse gezinnen die tijdelijk in Nederland wonen. De voertaal is Duits en de meeste docenten hebben de Duitse nationaliteit.

Het onderwijs is internationaal georiënteerd en vreemde talen worden door native speakers gedoceerd. De Duitse School biedt een breed vakkenpakket aan, tot en met het examenjaar.
De leerlingen verlaten de school met een diploma dat hen toegang verschaft tot universiteiten over de hele wereld.

Met ongeveer 330 leerlingen is de school klein genoeg om alle kinderen persoonlijke aandacht te geven. De leerlingen van de school voelen zich met elkaar verbonden, en nemen nieuwe leerlingen snel op in de groep. Docenten geven kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning of bijles.

Cultuur is belangrijk op de school. De school houdt een jaarlijkse literatuurwedstrijd waar ook Nederlandse kinderen aan meedoen. Het theater- en muziekonderwijs wordt verzorgd in samenwerking met de Internationale School van Den Haag en het Lycée Français. Leerlingen kunnen ook deelnemen aan wiskunde- en techniekwedstrijden.

English

The Deutsche Internationale Schule Den Haag is the oldest of 135 German schools around the world. Centrally located in the cosmopolitan Statenkwartierdistrict, the school is renowned for its friendly atmosphere.

The Deutsche Internationale Schule offers a curriculum based on the German educational system mainly to children of families temporarily resident in the Netherlands. It is a ‘home away from home’ offering German culture and education at the highest level. The spoken language is German, and most of the teachers have German nationality. At the same time, the education is internationally oriented and foreign languages are taught by native speakers.

With around 330 pupils, the school is small enough to give all the children personal attention. The school has a strong sense of community. When necessary, teachers provide children with additional support or tuition.

The Deutsche Schule offers a very wide curriculum, right up until the final year. Children are not required to specialise early on.

Culture is very important at the school, an example of which is a high-level literature competition in which children from all over the Netherlands can win prizes for their German to Dutch translations. Pupils can also take part in maths and technology competitions. The children leave school with a diploma which gives them access to universities and colleges worldwide.

Français

La Deutsche Internationale Schule Den Haag est la plus ancienne des 135 écoles allemandes du monde. Elle se situe dans le très cosmopolite quartier du Statenkwartier, et est connue pour son ambiance chaleureuse.

La Deutsche Internationale Schule propose un curriculum basé sur le système scolaire allemand et est destiné principalement aux enfants de familles résidant temporairement aux Pays-Bas. C'est une petite enclave allemande qui propose la culture et l'enseignement au plus haut niveau. La langue parlée à l'école est l'allemand, et la plupart des enseignants sont de nationalité allemande. L'enseignement, lui, est d'orientation internationale, et les cours des langues sont donnés par des personnes dont c'est la langue maternelle.

Avec environ 330 élèves, l'école est suffisamment petite pour donner une attention personnelle à chaque élève, et nourrir un vigoureux sens de la communauté. Au besoin, les enseignants proposent aux enfants un soutien supplémentaire ou des cours d'appoint.

La Deutsche Schule propose un curriculum diversifié jusqu'à la dernière année. Une spécialisation précoce n'est pas exigée.

La culture occupe une place importante, et un exemple est le concours littéraire de haut niveau auquel des enfants de tous les Pays-Bas participent avec leurs traductions allemand-néerlandais. Des concours de maths et de technologie sont également proposés aux élèves. Les élèves sortent de cette école avec un diplôme qui leur ouvre les portes des universités et autres instituts d'enseignement supérieur dans le monde entier.