Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Waterlelie is een christelijke school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen met duidelijke omgangsregels. Iedereen krijgt elke dag een nieuwe kans. Wij zijn een veilige en dynamische school waar elk kind met plezier wil leren en het beste uit zichzelf kan halen. Ons pedagogische klimaat kenmerkt zich door een veilige en prettige sfeer, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn op school. Wij zorgen voor structuur, regels en rust.

Als team dragen wij zorg voor het welzijn van kinderen, leerkrachten en ouders. We delen onze kwaliteiten en willen van elkaar leren. We hebben een sfeer waarin we elkaar feedback geven en waarderen. In onze manier van lesgeven zijn wij enthousiast en willen we het maximale uit elk kind halen. 

Onderwijsconcept

Het onderwijs

Didactische uitgangspunten

Wij werken permanent aan een uitdagende leeromgeving, waarin wij ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de verschillende behoeften van leerlingen. Onze didactische aanpak gaat uit van opbrengstgericht werken, gestructureerd en volgens een vaste cyclus, met als doel een zo groot mogelijke opbrengst te genereren. En meetbare doelen en resultaten realiseren. Binnen deze onderwijsvorm werken wij schoolbreed met effectieve directe instructie (EDI). EDI gaat ervan uit dat kinderen effectiever leren als zij nieuwe informatie kunnen verbinden met aanwezige kennis. Leerkrachten werken daarom aan de hand van een stappenplan met o.a. een terugblik, duidelijke doelen, oefening, individuele verwerking en feedback. Dat is erg fijn voor de leerlingen. In alle groepen werken wij met KWINK, een online methode voor sociaal-emotioneel leren met aandacht voor burgerschap, sociale integratie en media.

Bijzonderheden

Christelijke basisschool De Waterlelie staat in de wijk Wateringse Veld, een Vinex-locatie in Den Haag. Alle leerlingen komen uit de wijk. De Waterlelie is dan ook een echte buurtschool. Onze school telt gemiddeld 450 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 17 groepen. Wij hebben 5 groepen 1/2. De groepen 3 t/m 8 hebben steeds 2 groepen per leerjaar. 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteit

Leerlingvolgsysteem

Wij willen dat onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, daarom volgen wij hen nauwkeurig. Dat doen we gedurende het hele schooljaar, o.a. aan de hand van de toetsen die in de methodes aan bod komen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen zo’n objectieve toets, die test wat ze kennen en kunnen. Wij houden de ontwikkeling van onze leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en leggen  een leerlingdossier aan, aangevuld met extra info van de leerkracht. De speciale toetsen die wij afnemen zijn bedoeld om een goed totaalbeeld te vormen.

 

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Wat doen we er aan om ouders te betrekken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat u graag en makkelijk naar school komt? Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • door een gesprek of bijvoorbeeld een brief
 • door contacten over de kinderen
 • door hulp van ouders bij activiteiten op school
 • door deelname van ouders in de ouderraad of medezeggenschapsraad

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Meer informatie? Kijkt u dan eens op onze website of maak een afspraak. De directie vertelt u graag meer over het onderwijs op de school en de organisatie ervan, en geeft u een rondleiding.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 56 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  12

  0

  7

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  20

  0

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  15

  15

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  14

  14

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 7

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Kinderen die in de wijken ten zuiden van de Erasmusweg wonen krijgen voorrang. Daaronder vallen onder andere het Wateringse Veld, de gemeente Rijswijk (waaronder de Strijp) en Wateringen.