Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Waterlelie is een christelijke school. Iedereen krijgt elke dag een nieuwe kans. We staan bekend als een dynamische school waar elk kind met plezier wil leren en het beste uit zichzelf kan halen.

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een prettige sfeer, waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen met duidelijke omgangregels. Samen met ouders dragen wij zorg voor het welzijn van de kinderen. We delen onze kwaliteiten en willen van elkaar leren. We hebben een professionele cultuur. Wij zorgen voor een uitdagende en innovatieve leeromgeving, waarbij we aansluiten op de onderwijsbehoeften en het individuele niveau van kinderen. We zijn enthousiast en benutten de talenten van kinderen en leerkrachten.

Onderwijsconcept

Het onderwijs

Didactische uitgangspunten

Wij werken permanent aan een uitdagende leeromgeving, waarin wij ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de verschillende behoeften van leerlingen. Onze didactische aanpak gaat uit van opbrengstgericht werken, gestructureerd en volgens een vaste cyclus, met als doel een zo groot mogelijke opbrengst te genereren. En meetbare doelen en resultaten realiseren. Binnen deze onderwijsvorm werken wij schoolbreed met effectieve directe instructie (EDI). EDI gaat ervan uit dat kinderen effectiever leren als zij nieuwe informatie kunnen verbinden met aanwezige kennis. Leerkrachten werken daarom aan de hand van een stappenplan met o.a. een terugblik, duidelijke doelen, oefening, individuele verwerking en feedback. Dat is erg fijn voor de leerlingen. In alle groepen werken wij met KWINK, een online methode voor sociaal-emotioneel leren met aandacht voor burgerschap, sociale integratie en media.

Bijzonderheden

Christelijke basisschool De Waterlelie staat in de wijk Wateringse Veld, een Vinex-locatie in Den Haag. Alle leerlingen komen uit de wijk. De Waterlelie is dan ook een echte buurtschool. Onze school telt gemiddeld 450 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 17 groepen. Wij hebben 5 groepen 1/2. De groepen 3 t/m 8 hebben steeds 2 groepen per leerjaar. 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteit

Leerlingvolgsysteem

Wij willen dat onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, daarom volgen wij hen nauwkeurig. Dat doen we gedurende het hele schooljaar, o.a. aan de hand van de toetsen die in de methodes aan bod komen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen zo’n objectieve toets, die test wat ze kennen en kunnen. Wij houden de ontwikkeling van onze leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en leggen  een leerlingdossier aan, aangevuld met extra info van de leerkracht. De speciale toetsen die wij afnemen zijn bedoeld om een goed totaalbeeld te vormen.

 

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders op te trekken.

Het is fijn als het contact over en weer laagdrempelig is. Tijdens een start- en een voortgangsgesprek bespreken leerkrachten en ouders de voortgang van het kind. Het kind zelf is hierbij ook betrokken.

Via MijnSchoolinfo houden we de ouders op de hoogte van alle praktische schoolzaken en maandelijks verschijnt het Waterlelienieuws. Verder vragen we ouderhulp bij verschillende  activiteiten op school en hebben we een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. 

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Meer informatie? Kijkt u dan eens op onze website of maak een afspraak. De directie vertelt u graag meer over het onderwijs op de school en de organisatie ervan, en geeft u een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 58 plaatsen
 • 2021 / 2022 56 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  14

  0

  13

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  15

  0

  14

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  15

  0

  10

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  14

  0

  15

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 57

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk binnentuinen (wateringse veld) zie kaartje website