Spring naar inhoud

Roemer Visscher College

 • mavo,
 • vmbo tl,
 • vmbo tl + lwoo,
 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo

Schoolprofiel

Het Roemer Visscher College is een school voor vmbo basis, kader en mavo. Na twee jaar kies je voor de richting die het best bij jou past. Bij ons kun je kiezen voor de profielen Economie en Ondernemen, Horeca, Bakkerij en Recreatie en Produceren, Installeren en Energie (techniek). Of je gaat voor een mavodiploma. Met een vmbo-diploma kun je vervolgens naar het mbo. En met een mavodiploma kun je ook naar de havo.

Leren door te doen is bij ons belangrijk. Dat merk je vooral in de beroepsgerichte lessen, waarvoor we speciaal ingerichte vaklokalen hebben en waar je kunt oefenen wat je hebt geleerd. Ook stages zijn belangrijk: in elk leerjaar lopen alle leerlingen stage. Je hebt bij ons ook iets te kiezen. Vanaf de 2e klas kies je in welke richting je meer lessen wilt volgen. En in de 3e klas bestaat de helft van het lesrooster uit de beroepsgerichte vakken.

Het Roemer Visscher College biedt naast de reguliere lessen extra talentlessen aan, zoals extra sport, dans en muziek. Voor extra huiswerkbegeleiding werkt de school intensief samen met de Brede Buurtschool.

Nader toegelicht

In de onderbouw krijgen leerlingen onder andere tijdens de startlessen extra taal, rekenen of studievaardigheden. Ook sociale vaardigheden, zoals omgangsvormen en groepsvorming, maken deel uit van deze lessen. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op het Roemer Visscher College vinden we het belangrijk dat leerlingen actief meedenken. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf activiteiten te bedenken en deze ook uit te voeren, zoals de organisatie van een schoolfeest - uiteraard onder begeleiding van docenten. De mentor bespreekt tijdens de mentorlessen de samenwerking en sfeer binnen de klas.

Elke klas heeft zijn eigen klassenvertegenwoordiger. Samen vormen deze vertegenwoordigers de leerlingenraad. Zo betrekken wij de hele school in alles wat wij doen.

Veiligheid

Bij ons op school respecteren we elkaar. Wij vinden dat iedereen gelijkwaardig is. De leerlingen voelen zich bij ons veilig en thuis. Iedereen kent elkaar en er zijn korte lijnen tussen de leerlingen, medewerkers en ouders.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Minimaal drie keer per jaar gaat de mentor samen met de leerlingen en de ouders in gesprek. We noemen dit ontwikkelgesprekken. Wij bespreken dan de ontwikkelingen op school, overhandigen het rapport maar zijn ook heel erg benieuwd naar hoe het buiten school met de leerling gaat. De mentor, ouders en de leerling maken tijdens dit gesprek afspraken met elkaar over communicatie, (extra) ondersteuning en eventuele andere persoonlijke afspraken.

Ouders kunnen via internet (Magister) de vorderingen en aanwezigheid van hun zoon/dochter volgen.

Binnen de school is een ouderraad actief die gevraagd en ongevraagd de schoolleiding van advies dient.

Nog meer op onze school

Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen. Veel leerlingen maken hier dan ook dankbaar gebruik van. Maar ook ouders zijn van harte welkom in de Buurtschool.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’. Op het Roemer Visscher College organiseren wij diverse sport-, muziek- en cultuurlessen waaruit de leerlingen zelf mogen kiezen. Alle leerlingen doen hier aan mee. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit voetbal, tennis, hockey, basketbal, drummen, pianoles, fotografie en dans. Allemaal lessen die gegeven worden door echte professionals!
Brede buurtschool VO  
De Buurtschool is een initiatief van het Roemer Visscher College en wordt ondersteund door de Gemeente Den Haag. Samen met onze partners uit de wijk organiseren wij diverse cursussen, workshops, masterclasses en informatiebijeenkomsten voor alle leeftijden. De leerlingen van het Roemer Visscher College kunnen via onze Buurtschool extra begeleiding krijgen op het gebied van taal en rekenen en gratis huiswerkbegeleiding. Veel leerlingen maken hier dan ook dankbaar gebruik van. Maar ook ouders zijn van harte welkom in de Buurtschool.

Vmbo-programma's

 • Produceren, installeren en energie
 • Horeca, bakkerij en recreatie
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Roemer Visscher College biedt onderwijs op mavo-, kl- en bl-niveau. In alle klassen is lwoo-instroom mogelijk. Het advies van de basisschool bepaalt op welk niveau een leerling in de eerste klas start.

Brugperiode

Het Roemer Visscher College heeft een tweejarige onderbouw. Tijdens de startlessen worden de leerlingen voorbereid op studievaardigheden en sociale vaardigheden die zij nodig hebben voor een succesvolle start in de bovenbouw. 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 27 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL, met LWOO
 • vmbo k (+ lwoo) 11 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, VMBO KL, met LWOO
 • mavo 16 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO TL, VMBO TL, met LWOO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Kosten eerste leerjaar

 • € 30,00 Waarborgsom voor theorieboeken. De boeken zelf zijn gratis. Leerlingen zorgen zelf voor schoolartikelen.
 • € 85,00 Ouderbijdrage. Wij betalen daarvan onder andere de verzekeringspremie, kopieerkosten en ICT-gebruik.
 • € 99,00 Kosten introductiekamp voor 1e klassen.

Roemer Visscher College weetjes

Het Roemer Visscher College is gehuisvest in een prachtig schoolgebouw. In dit gebouw zijn een techniekplein met fietsenwerkplaats, een economieplein met de mogelijkheid van kantoor- en winkelsimulatie en een restaurant met een moderne horecakeuken aanwezig: een uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen. Verder beschikt de school over een eigen sporthal en maken we voor de buiten sportlessen gebruik van de voetbalvelden van TAC '90 achter onze school.

Leerlingen en ouders kunnen resultaten en roosters bekijken in ons digitale volgsysteem Magister. Indien een leerling meer hulp nodig heeft, is bijles en/of huiswerkbegeleiding mogelijk. Daartoe werken we nauw samen met de Brede Buurtschool. Voor alle leerlingen in de onderbouw biedt de Brede Buurtschool extra hulp bij onder andere Nederlands en rekenen.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar en de mentor goed leren kennen. Daarom gaan we aan het begin van het eerste jaar op brugklaskamp. Dit soort activiteiten doen we ook in hogere leerjaren. Zo gaan we in klas 3 naar Texel en in klas 4 maken we een buitenlandse reis.