Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Koos Meindertsschool is een middelgrote basisschool in een van de groene delen van Houtwijk. Wij zijn een open en gezellige school waarin ieder kind welkom is, ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond. Onze identiteit komt vooral tot uiting in het respectvol en begripvol leren omgaan met de verschillende religies en de diverse sociaal-culturele achtergronden van onze schoolpopulatie om zodoende goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De school is hierbij een veilige oefen- en leerplaats voor ontmoeting en samenwerking. Zorg is een belangrijk aandachtspunt. Naast de aandacht voor elke individuele leerling, krijgen kinderen die dit nodig hebben extra begeleiding. Ook is er ruime aandacht voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Naast kennisontwikkeling is er ook aandacht voor muziek, creatieve vakken, museumlessen en bibliotheekbezoek. Er worden veel naschoolse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Een goede samenwerking met de ouders achten wij van groot belang bij de juiste begeleiding van de kinderen.

Onderwijsconcept

Onze school heeft als basis de vaardigheden lezen, taal en rekenen die vanaf groep 4 op de tablet verwerkt kunnen worden. Binnen ons jaargroepensysteem houden we rekening met leerlingen die meer uitdaging of meer uitleg nodig hebben.Door het inzetten van gericht zelfstandig werken, leren de kinderen hun werk te plannen en kan de leerkracht leerlingen extra ondersteunen.De stof wordt op verschillende niveaus verwerkt.

Bijzonderheden

Het team bestaat uit enthousiaste en lerende professionals. We werken met tablets, computers en digitale schoolborden. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Het geven van kwalitatief goed onderwijs is erg belangrijk. We zijn dan ook continu bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Ons streven is dat leerlingen zich vaardig, veilig en geaccepteerd voelen. Het onderwijs is zo ingericht dat elk kind zich goed kan ontwikkelen op het gebied van kennis, motoriek, sociaal-emotioneel, muzikaliteit en creativiteit. We volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem en kunnen zo het aanbod effectief aanpassen aan de individuele behoeftes van de leerling.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden een goede samenwerking met de ouders en betrokkenheid van ouders bij school erg belangrijk. Zo zijn er regelmatig gesprekken om samen met ouders de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Ook is er een actieve Medezeggenschapsraad die zich bezighoudt met het schoolbeleid. De Ouder Raad wordt gevormd door ouders die de groepsleerkrachten ondersteunen en de school helpen bij diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, sportdagen en culturele activiteiten. Ook zijn er ouders die incidenteel helpen bij bijvoorbeeld: de schoolbibliotheek, diverse feesten,de luizencontrole en begeleiding bij uitstapjes.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Nog meer op school.

Op onze school hebben we een breed aanbod van opvang voor en na schooltijd. Ook kunnen de leerlingen indien gewenst tussen de middag overblijven.
Met de peuteropvang die in het gebouw aanwezig is hebben we ook een intensieve samenwerking.
Regelmatig kunnen de leerlingen gebruik maken van diverse activiteiten die buiten schooltijd aangeboden worden.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als u meer wilt weten over onze school en wat wij kunnen betekenen voor de ontwikkeling van uw kind, nodigen we u graag uit voor een informatieochtend. De data van deze informatieochtenden staan vermeld op onze website. Een individuele afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directie is ook mogelijk. We willen u graag laten zien waar wij trots op zijn.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 60 plaatsen
 • 2019 / 2020 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  15

  15

  3

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  15

  12

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  15

  15

  8

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  15

  15

  10

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 37

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  15

  0

  13

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  15

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  15

  0

  14

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  15

  33

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 27

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk peuteropvang de Jonge Bevers