Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Vrije Ruimte is een school voor basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen van 4-18 jaar kiezen bij ons zelf wat, hoe, met wie en op welk moment ze iets willen leren, vanuit hun eigen interesse en motivatie. Iedere leerling volgt daarom zijn eigen ontwikkelingsweg. Hier krijgen de leerlingen de ruimte die ze nodig hebben, om die activiteiten te kunnen kiezen die hun het meest opleveren. Dat zijn de dingen waar ze nog niet goed in zijn of vaardigheden die ze moeten kunnen om verder te komen. Discipline om dat te bereiken, volgt als vanzelf.

Onderwijsconcept

Onze maatschappij vraagt om mensen die blijven leren, hun leven lang. Er wordt verwacht dat je zelf het initiatief neemt om nieuwe dingen te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat lukt beter wanneer je van jongs af aan gewend bent om verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leerproces.

Op De Vrije Ruimte leren leerlingen in en van de context, oftewel het dagelijks leven. Bij een dergelijke manier van leren doen kinderen vaardigheden en kennis op in de praktijk vanuit een eigen verwondering of nieuwsgierigheid. 

Bijzonderheden

Op De Vrije Ruimte wordt gewerkt met sociocratische besluitvorming, een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Besluiten worden genomen met consent. De school wordt bestuurd door begeleiders, kinderen en ouders samen.  

De Vrije Ruimte werkt samen met Living Values Education, om de universele kernwaarden actief te beleven en te integreren in het leven en leren op school.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en inzichtelijk gemaakt middels digitale portfolio’s (via Coachi) en op papier. Leerlingen worden niet vergeleken met anderen, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp ik nú. Iedere woensdagmiddag is er een leerlingbespreking, iedere maand de mogelijkheid tot een oudergesprek met de mentor van het kind. Ieder half jaar is er gelegenheid om met vakdocenten te praten.

Ouderbetrokkenheid

De ouderkring komt iedere maand bij elkaar en wordt door ouders geïnitieerd en vorm gegeven. Er vindt uitwisseling van informatie en ervaringen plaats over de gang van zaken in de school. Vanuit de ouderkring wordt ieder schooljaar een voorzitter en afgevaardigde gekozen, die lid zijn van de schoolkring. Iedere ouder draagt bij aan de ontwikkeling van de school. Dit gebeurt onder andere door het geven van workshops en gastlessen; door het organiseren van de Kerstborrel, Paaslunch, zomerfeest; extra opruimen en schoonmaken op vrijdagmiddag; foto's maken tijdens uitstapjes en wedstrijden; alle inbreng is welkom en bespreekbaar.

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Kennismaken? Kom naar een van onze open middagen met een inloopmogelijkheid tussen 12.00 en 16.00 uur, of naar een informatieavond van 20.00-21.30 uur. U bent van harte welkom. Bezoek onze website voor de data en meer informatie.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.