Spring naar inhoud

De Vrije Ruimte

  • vmbo tl,
  • havo,
  • vwo atheneum,
  • vwo gymnasium

Schoolprofiel

De Vrije Ruimte is een school voor basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen van 4-18 jaar kiezen bij ons zelf wat, hoe, met wie en op welk moment ze iets willen leren, vanuit hun eigen interesse en motivatie. Iedere leerling volgt zijn of haar eigen ontwikkelingsweg. 

Op De Vrije Ruimte krijgen leerlingen de ruimte die ze nodig hebben om die activiteiten te kunnen kiezen die hun het meeste opleveren. Dat zijn de dingen waar ze nog niet goed in zijn of vaardigheden die ze moeten beheersen om verder te komen. Discipline en doorzettingsvermogen volgen dan als vanzelf. In vrijheid durven leerlingen fouten te maken, de gevolgen van de eigen daden te ervaren en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Op De Vrije Ruimte kan staatsexamen gedaan worden op het niveau van vmbo-tl, havo en vwo.

Nader toegelicht

Met waardenonderwijs doen leerlingen, docenten en ook ouders zelfkennis op en krijgen ze zelfvertrouwen, ze leren te reflecteren en ontwikkelen empathie, verkrijgen intellectuele diepgang en leren om onafhankelijk en kritisch te denken. Het werken met waarden stelt hen in staat om vanuit een persoonlijk evenwicht en gevoel van eigenwaarde, straks hun eigen, unieke plaats in de samenleving in te nemen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Zowel leerlingen, docenten als ouders kunnen hun kennis, ideeën en ervaringen inbrengen om de school levend te houden. De organisatie is opgebouwd uit verschillende kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Zo kunnen er naar behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan. Vaste kringen zijn de maandagkringen, de leerlingenkring, de begeleiderskring, de ouderkring, de schoolkring en de bestuurskring.

Als de kringen te groot worden om effectief te kunnen vergaderen is de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie, bijvoorbeeld door het oprichten van een hulpkring.

Door het sociocratisch besluitvormingsmodel werken docenten, leerlingen en hun ouders aan de verdere ontwikkeling van de school.

Veiligheid

De ervaring leert dat gedeelde waarden op school een klimaat schept waarin kinderen zich veilig, geliefd, begrepen en gewaardeerd voelen. Kinderen functioneren optimaal in een omgeving van respect, geduld en duidelijke afspraken. Om de universele kernwaarden actief te beleven en te integreren in het leven op school, werkt De Vrije Ruimte met Living Values in Education. 

Ouderbetrokkenheid

Van ouders wordt verwacht dat zij volledig vertrouwen op het vermogen van hun kind(eren) en bewust kiezen voor het onderwijsconcept van natuurlijk leren.

Living Values in Education leent zich goed om educatief partnerschap tussen ouders en school te concretiseren om de leerling op een consequente manier met de waarden in aanraking te brengen. 

Zowel leerlingen, docenten als ouders kunnen hun kennis, ideeën en ervaringen inbrengen om de school levend te houden. De organisatie is opgebouwd uit verschillende kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Zo kunnen er naar behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan.

Ouders besteden minimaal 50 uur per jaar van hun tijd aan de ontwikkeling van de school, dit kan door extra schoon te maken, workshops te geven, te rijden van en naar uitstapjes, en ook door zitting te nemen in 1 van de kringen (tuin, klusjes, feest, schoonmaak, receptie, catering, communicatie, ...)

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Een eerste kennismaking kan het best tijdens een open middag of een algemene informatieavond. Bezoek onze website voor de data, meer informatie over de school en de aanmeldprocedure.

Brugperiode

Onze aanmeldprocedure (voor alle leeftijden) in het kort: Kennismaken, dagje meekijken, intake, wenperiode, evaluatie met leerling, ouders en docenten, wel of geen aanname mogelijk.

Brugklassen

Voorrangsregels

  1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

22 januari 2020 van 13:00 tot 16.00

12 februari 2020 van 20:00 tot 21:30

Kosten eerste leerjaar

  • € 4.200,00 De Vrije Ruimte ontvangt geen subsidie van de overheid en is daarom afhankelijk van ouderbijdrage, sponsoring en donaties. De bijdrage is inclusief materiaalgebruik, biologische catering en vooraf ingeroosterde uitstapjes. De jaarlijkse bijdrage is exclusief aanvraagkosten staatsexamens.

Sociocratische besluitvorming

Alle leerlingen, begeleiders én ouders hebben een stem. Iedereen wordt betrokken bij besluiten over de school. Dit bevordert niet alleen het zelf nadenken over diverse onderwerpen, maar ook de saamhorigheid. We besturen de school samen.

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Die gelijkwaardigheid komt tot uiting in het consentbeginsel: een besluit kan alleen genomen worden wanneer niemand van de aanwezigen een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit. 

 

Waardenonderwijs

Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte. De ervaring leert dat gedeelde waarden op school een klimaat schept waarin leerlingen zich veilig, geliefd en begrepen voelen.

Leerlingen doen zelfkennis op en krijgen zelfvertrouwen, ze leren te reflecteren en ontwikkelen empathie, verkrijgen intellectuele diepgang en leren onafhankelijk en kritisch te denken. Het werken met waarden stelt hen in staat om vanuit een persoonlijk evenwicht en gevoel van eigenwaarde, straks hun eigen, unieke plaats in de samenleving in te nemen.