Spring naar inhoud

Luzac Den Haag

  • vwo atheneum,
  • havo,
  • vmbo tl

Schoolprofiel

Luzac leert leerlingen vanaf de brugklas tot en met het eindexamen hun persoonlijke doelen te bereiken. Leerlingen leren belangrijke vaardigheden en feiten, zij krijgen ondersteuning bij het analyseren van de lesstof en het verwoorden van hun eigen mening. Alle randvoorwaarden om te presteren naar eigen vermogen en inzet zijn aanwezig. Luzac werkt met vakbekwame docenten in kleine klassen (maximaal zestien leerlingen). De stof wordt op eigen niveau aangereikt en aangeleerd en op school geoefend. Lesuitval komt bijna niet voor. Huiswerk maken de leerlingen onder toezicht op school. Inspanning op school, ontspanning thuis. Bij leerproblemen, zoals dyslexie, concentratieproblemen of faalangst wordt speciale begeleiding gegeven, zodat ook hun inspanning het gewenste resultaat oplevert.

Nader toegelicht

Een schooldag bij Luzac duurt van 9.00 tot 17.00 uur. De kern van de schooldag wordt gevormd door de vaklessen. Wekelijks volgt elke leerling per vak minstens twee lesblokken van elk 60 minuten. Aanvullende informatie wordt geboden tijdens steunlessen. Leerlingen kunnen vragen stellen over de lesstof die ze niet goed hebben begrepen. Het draait om begrip en inzicht om zelfstandig verder te werken.Huiswerk maken leerlingen tijdens studieuren op school. Als het nodig is wordt de stof nog een keertje uitgelegd. Thuis is er tijd voor ontspanning. Prettig voor leerlingen en ouders.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen staan bij ons centraal. Door de kleinschalige opzet worden alle leerlingen gezien en gehoord.

Veiligheid

Veiligheid staat bij ons voorop. Dankzij de kleinschaligheid kunnen wij ons intensief bezig houden met de veiligheid van de groep en het individu.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van hun kind en worden meerdere keren per jaar op school uitgenodigd. Bovendien hebben ouders via Magister overzich m.b.t de behaalde resultaten en andere belangrijke zaken.

Nog meer op onze school

Er zijn bij Luzac Den Haag regelmatig projectdagen. Tijdens deze dagen staat een onderwerp centraal. Dat varieert van culturele activiteit tot een sportief uitdaging.

Uiteraard besteden we aandacht aan jaarlijkse festivteiten zoals Sinterklaas en Kerstmis.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Instromen kan het hele jaar door.

Brugperiode

De tweejarige brugklas houdt er rekening mee dat leerlingen moeten wennen aan hun nieuwe klas. Aan al die verschillende nieuwe vakken, de manier van toetsen en de hoeveelheid stof. Er is tijd om te groeien naar het gewenste niveau. Het onderwijs van Luzac is zo ingericht, dat niet het leerprobleem, de Cito-toets of het schooladvies centraal staan, maar de leerstijl en de verbetermogelijkheden van de leerling.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

  • vmbo tl/havo/vwo plaatsen beschikbaar

Voorlichting en open dagen

Zat 19 januari 2019, van 11:00 tot 14:00 uur
Open dag

Veel aandacht voor elke leerling

Het gebeurt regelmatig dat de havo/vwo brugklas in het reguliere onderwijs tegenvalt en leerlingen afstromen naar mavo. Dit is echter lang niet altijd noodzakelijk. Misschien moest uw kind gewoon wennen aan de nieuwe school, valt zelfstandig huiswerk maken tegen of begint de puberteit een rol te spelen. Vanuit de basisschool is niet voor niets een gefundeerd advies afgegeven om havo/vwo te gaan doen, aan de intelligentie van uw kind ligt het dus niet. Herkenbaar? Uw kind is altijd welkom bij ons. Instromen kan ook in het tweede of derde leerjaar en zelfs gedurende het schooljaar. Indien nodig zetten wij hier extra hulplessen voor in. De leerlingbegeleider van uw kind signaleert snel welke hulp eventueel nodig is.

Meer leerplezier, meer motivatie
Doordat leerlingen de aangereikte stof aankunnen, is de kans op succes groter. Dit verhoogt de motivatie en het leerplezier. En de klassen zijn klein, waardoor er voor elke individuele leerling ook meer tijd en aandacht is. Om oefeningen te maken, te leren of om wat extra uitleg te krijgen. En aandacht om te controleren of de leerling de lesstof heeft begrepen. Er is voldoende ruimte voor het zelfstandig verwerken van de stof. Leerlingen leren zo welke details belangrijk zijn voor het complete verhaal.

Ouderbetrokkenheid
Ouders worden driewekelijks op de hoogte gehouden over de voortgang van hun kind en worden meerdere keren per jaar op school uitgenodigd.